Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Jóbova obrana

1 Uzavrel som zmluvu so svojimi očami, ako by som sa teda mohol pozerať za pannou?
2 A čo mi Boh zhora nadelil, aký údel mi dal Všemohúci z neba? 3 Či nie skazu, aká patrí hriešnikovi, a nešťastie, čo má stihnúť zločinca? 4 Či nevidí moje správanie a nepočíta všetky moje kroky? 5 Ak som azda podvodne konal a zháňal som sa za klamstvom, 6 nech ma Boh odváži na spravodlivej váhe, zistí, že som nevinný. 7 Ak som odbočil zo správnej cesty, ak moje srdce šlo za túžbou mojich očí, ak špina prilipla na mojich rukách, 8 nech iný poje, čo som ja zasial, a čo mi narástlo, nech vytrhá s koreňmi! 9 Ak som si dal srdce zvábiť ženou a číhaval som pri bráne blížneho, 10 nech sa moja žena stane otrokyňou iného, nech s ňou obcujú cudzí! 11 To by bol hanebný skutok, zločin, ktorý patrí pred sudcu. 12 Bol by to oheň, ktorý zožiera ako peklo, všetok môj majetok by zničil. 13 Ak som zavrhol spravodlivú vec svojho otroka alebo svojej otrokyne, keď svoj spor predniesli predo mňa, 14 čo by som spravil, keď Boh zakročí, čo by som povedal, keď príde súdiť? 15 Či ich nestvoril ten istý, ktorý mňa v útrobách utvoril? Či nás nestvoril v živote ten istý Boh? 16 Ak som odoprel biednym, čo potrebovali, a nechal vdovám vyplakať si oči, 17 ak som zjedol svoju skyvu sám a sirota ju so mnou nejedla – 18 – sirota, čo ma od mlada ctila ako otca, ktorú som viedol ako starší brat, 19 ak som videl niekoho hynúť bez šiat a bedára bez odevu chodiť, 20 ak ma jeho telo nežehnalo, lebo sa nezohrial vlnou mojich oviec; 21 ak som zdvihol ruku proti nevinnému, vediac, že mám na súde oporu, 22 nech mi rameno od pleca odpadne, nech mi ruku vytrhnú z kĺbov! 23 Ale mňa Božia moc napĺňa hrôzou, zo strachu pred jeho velebou nemôžem si takto počínať. 24 Ak som vkladal svoju nádej do zlata, ak som zlato pokladal za svoju istotu, 25 ak som sa pýšil svojím veľkým bohatstvom, že moje práce boli úspešné, 26 ak som sa zadíval na slnce v jeho nádhere a na mesiac, ako si slávnostne nebom tiahne, 27 a dal sa zviesť v kútiku srdca, aby som im zdvihol ruky na oslavný pozdrav, 28 to by bolo zločinné previnenie, to by som zaprel Boha na nebi! 29 Netešil som sa záhube nepriateľa, neradoval som sa, že ho nešťastie postihlo, 30 Nedovolil som, aby môj jazyk zhrešil, a jeho život som si kliatbou nežiadal! 31 Či čeľaď z môjho stanu nevravela: "Nech nikto z nás nehovorí zle o ňom, 32 veď cudzinec nemusel nikdy vonku nocovať!" Lebo môj dom bol otvorený pre pocestného. 33 Či som skrýval svoje hriechy, ako iní zvyknú, tajil svoju vinu u seba 34 z obavy pred veľkým davom, zo strachu pred pohŕdaním občanov? Vari som zamĺkol a nevyšiel z dverí? 35 Kiež by som bol láskavo vypočutý! Toto je moja posledná reč. Prosím, nech mi Všemohúci odpovie. 36 Nech môj protivník napíše žalobný spis! Ja ho budem nosiť na svojom pleci, ovijem si s ním hlavu ako korunou, 37 vydám mu počet z každého svojho kroku, ako knieža predstúpim pred neho. 38 Ak moja zem kričala o pomstu proti mne a jej brázdy plakali s ňou, 39 ak som jej úrodu jedol bezplatne a nechal hladom vzdychať tých, čo ju obrábali, 40a nech mi bodľač vzíde namiesto pšenice a miesto jačmeňa páchnuca burina! 40 40b Koniec Jóbových slov.