Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

B. Terajšie utrpenie

1 Teraz sa mi však posmievajú odo mňa mladší vekom, ľudia, ktorých otcov som nepovažoval za hodných, aby boli zadelení medzi strážnych psov môjho stáda.
2 Čo by som bol mal zo sily ich rúk, keď stratili všetku svoju zdatnosť, 3 vyčerpaní nedostatkom a hladom: korene obhrýzali na púšti, na tom smutnom mieste pustých zrúcanín. 4 Lobodu trhali pri kroví, korene borievky boli ich chlebom. 5 Vyhnaní zo spoločnosti ľudí, ktorí pokrikujú za nimi ako za zlodejmi, 6 bývajú vo výmoľoch úbočí, v zemných a skalných dierach. 7 Cez krovie zavýjajú, pod tŕním líhajú natlačení. 8 Synovia darebákov, ba ľudí bez mena, z krajiny bičmi vyhnaní. 9 Takýmto som sa stal predmetom posmechu, robia si o mne klebety. 10 Ošklivím sa im, utekajú predo mnou, keď ma stretnú, odpľúvajú bezohľadne. 11 Keďže Boh zlomil moju silu a pokoril ma, bezuzdne sa správajú voči mne. 12 Útočia hromadne na moju pravú stranu, chceli by ma zahubiť, stavajú proti mne obliehacie valy. 13 Lámu moju slabú obranu na moju záhubu, napádajú ma a nik im nebráni. 14 Prichodia ako širokánskou trhlinou, valia sa pomedzi trosky. 15 Hrôzy sa obrátili proti mne, sťa víchor zaháňajú moju odhodlanosť a moja nádej na víťazstvo zmizla ako oblak. 16 Teraz už uniká zo mňa život a zachvacujú ma dni súženia. 17 Za noci mi to vŕta v kostiach a v mojich žilách neustále bije. 18 Šaty na nepoznanie zmenili mi chrchle, čo ma škrtia sťa golier tuniky. 19 Boh sám uvrhol ma do blata, som iba prach a popol. 20 Och, k tebe volám o pomoc a neodpovedáš mi, stojím tu, ale ty si ma nevšímaš. 21 Ukrutne si sa zachoval ku mne, stíhaš ma svojou mocnou rukou. 22 Zdvihol si ma a vetrom unášať ma dávaš, zmietaš mnou vo víroch búrky. 23 Veď viem, že ma chceš smrti odovzdať, do jej domu, kde všetci živí stretnú sa. 24 Či som nevystrel svoju dlaň k bedárovi, keď sa dožadoval spravodlivosti? 25 Či som nemal súcit s tými, čo prežívali tvrdé dni, a nesmútil som z duše nad chudobnými? 26 Keď som však ja úfal v šťastie, prišlo nešťastie, keď som očakával svetlo, prišla tma. 27 Vnútornosti sa búria mi a nemôžu sa utíšiť, každý deň donáša mi nové útrapy. 28 Zachmúrený chodím bez potechy, v zhromaždení vstávam len prosiť o pomoc. 29 Stal som sa bratom šakalov a druhom pštrosov. 30 Sčernela koža na mne, celé telo mi horúčkou horí. 31 Harfu mi naladili na žalospevy a flautu na hlasy plačúcich.