Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Jóbov nárek a obrana: A. Zašlé časy

1 Potom Jób pokračoval vo svojej reči:
2 Kiež by som mohol prežívať zašlé časy, dni, keď Boh bdel nado mnou, 3 keď nad hlavou mi žiarila jeho lampa a jej svetlo viedlo ma temnotou! 4 Kiež by som bol ako v mužných dňoch, keď Boh chránieval môj stan, 5 keď Všemohúci býval so mnou a moje deti stáli vôkol mňa, 6 keď moje nohy kúpali sa v mlieku a zo skál mi tiekli prúdy oleja. 7 Keď som k bráne mesta vychádzal a na námestí svoje miesto zaujal, 8 ako ma mladí uzreli, hneď sa utiahli a starci vstávali a ostávali stáť, 9 kniežatá prestali rozprávať a dlaň si kládli na ústa, 10 zmĺkol hlas aj samých vedúcich a každý z nich zdržiaval svoj jazyk. 11 Kto ma počúval, dával mi za pravdu, kto ma videl, vydával mi svedectvo, 12 že som zachraňoval bedára, čo volal o pomoc, a sirotu, ktorá bola bez ochrancu. 13 Ľudia na pokraji záhuby žehnali ma a srdciam vdov radosť som vracal. 14 Spravodlivosť som si obliekal ako odev, právo mi bolo plášťom i turbanom. 15 Pre slepého bol som okom, pre chromého nohami. 16 Pre chudobného bol som otcom, ba aj neznámemu spor som preskúmal. 17 Nešľachetným čeľuste som rozbíjal, vyrážal im korisť zo zubov. 18 Myslel som si: "Zomriem v sile nezoslabený, prežijem toľko dní ako zrniek piesku, 19 korene sa mi ku vode tiahnu, na ratolestiach mi rosa nocuje. 20 Moja sláva nikdy nezostarne a luk v mojej ruke bude vždy naporúdzi." 21 Počúvali ma pozorne a vyčkávali ticho na moju mienku. 22 Keď som dohovoril, bolo po rečiach, moje slová zapôsobili. 23 Čakali na ne ako na dáždik, otvárali ústa ako na jarný dážď. 24 Keď som sa na nich usmial, neodvažovali sa tomu veriť a jas mojej tváre neodmietali. 25 Určoval som cestu kráčajúc im v čele, ako kráľ uprostred vojska viedol som ich všade podľa svojej vôle.