Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Jób preklína deň svojho narodenia

1 Jób potom otvoril ústa a preklínal deň svojho narodenia.
2 Ujal sa slova a povedal: 3 Kiežby nebolo dňa, keď som sa narodil, a noci, čo riekla: "Počal sa chlapec!" 4 Kiežby sa ten deň na tmu premenil, kiežby Boh zhora s ním nepočítal a svetlo slnka nad ním nezažal! 5 Kiežby ho zamenili tmy a tiene smrti, kiežby temné mračno spočívalo nad ním a schvátili ho hrôzy zatmenia! 6 Áno, kiežby ho pohltila temnota, by ku dňom roka vôbec nepatril, nepripojil sa k počtu mesiacov! 7 Kiežby tá noc bola navždy neplodná a nikdy v nej nezaznel výkrik radostný! 8 Nech tí ju prekľajú, čo preklínajú deň, ktorí by vedeli zobudiť aj Leviatana! 9 Nech sa hviezdy zatmejú pri jej súmraku, nech čaká na svetlo, čo nikdy nepríde, nech neuvidí otvárať sa viečka úsvitu. 10 Pretože pre mňa nezavrela bránu materského lona, pretože pred zrakom mi biedu neskryla. 11 Prečo som nevyšiel hneď mŕtvy z lona matky, prečo som nezomrel hneď po narodení? 12 Prečo ma matkine kolená prijali, prečo jej prsia nadájali? 13 Lebo teraz by som už ležal a mal pokoj, spal by som a odpočíval 14 spolu s kráľmi a poradcami zeme, ktorí si stavali pyšné pyramídy, 15 spolu s kniežatami, čo mali plno zlata, ktorí si striebrom napĺňali hrobky. 16 Alebo prečo som nebol zahrabaný ako nedochôdča, ako tie chúdence, čo neuzreli svetlo! 17 Tam už prestávajú zúriť bezbožní, tam si odpočinú zo síl vyčerpaní. 18 Tam aj väzni už sú na pokoji, nečujú viac krik dozorcu. 19 Tam sú malí i veľkí, tam aj otrok slobodný je od pána. 20 Prečo dáva svetlo úbožiakovi a život takým, čo sú zatrpknutí? 21 Čakajú na smrť a smrť neprichádza, hľadajú ju viac než skryté poklady. 22 Tých potešil by kameň náhrobný, zaplesali by, že už našli hrob. 23 Načo je dar človeku, ktorý nevie, ako žiť, ako by mu životnú cestu sám Boh dookola zahradil! 24 Veď vzdychanie je môj každodenný chlieb, ako voda leje sa môj nárek. 25 Veď čoho som sa hrozil, to ma zastihlo, čoho som sa bál, to na mňa prichodí. 26 Nemám kľudu, nemám pokoja, nemám odpočinku, prišli trápenia! Dôvera v Boha