Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

1 Istého dňa, keď Boží synovia zasa predstúpili pred Jahveho, aj Satan prišiel s nimi. 2 Vtedy Jahve povedal Satanovi: "Odkiaľ prichádzaš?" – 3 "Z obchôdzky krížom-krážom po zemi," odpovedal. Jahve nato Satanovi: "Všimol si si môjho sluhu Jóba? Niet mu podobného na zemi: človek bezúhonný a statočný, ktorý si ctí Boha a chráni sa zlého! Vydržal vo svojej bezúhonnosti a naozaj nadarmo si ma nabádal proti nemu, aby bol zničený!" 4 A Satan odpovedal: "Kožu za kožu! Všetko, čo človek len má, dá za svoj život. 5 Ale vztiahni len ruku, keď sa dotkneš jeho kostí a jeho tela, do tváre ti bude zlorečiť!" – 6 "Dobre," povedal Jahve Satanovi, "je v tvojej moci, ale jeho život predsa ušetri!" 7 A Satan odišiel spred Jahveho. A ranil Jóba zlými vredmi od päty po temeno hlavy. 8 Jób vzal črep, aby sa mohol oškrabovať a utiahol sa na hŕbu popola. 9 Vtedy mu povedala jeho žena: "Ešte vždy zotrvávaš vo svojej čnosti? Prekľaj Boha a zhyň!" 10 Jób jej odpovedal: "Táraš ako hlupaňa! Ak prijímame šťastie ako dar od Boha, prečo neprijať takisto nešťastie!" Vo všetkom tomto nešťastí Jób nezhrešil svojimi slovami. 11 Správy o všetkom tomto nešťastí, ktoré zastihlo Jóba, došli k jeho trom priateľom. Vydali sa na cestu, každý zo svojej krajiny, Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu. Keď boli spolu, rozhodli sa, že mu pôjdu prejaviť sústrasť a potešiť ho. 12 Už zďaleka upreli naň oči, ale nepoznali ho. Vtedy vypukli v usedavý plač. Každý si roztrhol odev a hádzal si prach na hlavu. 13 Potom si posadali na zem vedľa neho a zostali tak sedem dní a sedem nocí. Nikto ho slovom neoslovil, lebo boli zarazení pohľadom na takú veľkú bolesť.