Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Bildad vedie jalové reči

1 Potom Jób odpovedal:
2 Akú pomoc si to poskytol slabému človeku, akú záchranu bezvládnym rukám? 3 Akú múdru radu dávaš nemúdremu človeku? Ako zoznámiš s tým, čo poskytuje hojnú pomoc? 4 Komu prednášaš tieto slová? Čí duch to z teba rozpráva? Hymnus na Božiu všemohúcnosť

Hymnus na Božiu všemohúcnosť

5 V podzemnom svete mŕtvi sa trasú od strachu, vody a ich obyvatelia sú zachvátení hrôzou.
6 Podsvetie leží pred ním obnažené a bez závoja miesto zániku. 7 On rozostrel sever nad prázdnotou a zem zavesil bez opory. 8 Vody zatvára do svojich oblakov a mračná sa neroztrhnú pod ich váhou. 9 Zacláňa tvár mesiaca v úplnku, pozastiera ho svojimi oblakmi. 10 Na povrchu vôd načrtol horizonte až k hraniciam svetla a tmy. 11 Nebeské piliere sa otriasajú schvátené úžasom nad jeho hrozbou. 12 Svojou mocou More rozčesol, obludu Rahaba rozdrvil svojím umom. 13 Na jeho dýchnutie Nebo sa rozjasní, svojou mocou preráža utekajúceho Hada. 14 Toto je len malá čiastka jeho skutkov, my zachytíme z nich len slabý odraz. Ale ktože môže pochopiť hromový hlas jeho veľkých diel? Jób je nevinný a pozná Božiu moc