Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Hymnus na Božiu všemohúcnosť

1 Potom odpovedal Bildad zo Šuachu:
2 On má vladársku moc, hroznú silu, on pôsobí, že na výsostiach vládne pokoj. 3 Či možno porátať jeho vojská? Proti komu nevyšľahne jeho blesk? 4 A človek by si myslel, že je pred Bohom spravodlivý, že je čistý, kto sa zrodil zo ženy? 5 Veď ani mesiac nesvieti dosť jasne a hviezdy nie sú čisté v jeho očiach. 6 Tým menej človek, tento červ, syn človeka, ten červík! Bildad vedie jalové reči