Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 Všemohúcemu nie je skrytý čas zúčtovania, ale jeho verní nevedia o jeho dňoch. 2 Zlí ľudia prekladajú medzníky, kradnú stáda a vyháňajú na pašu. 3 Odvádzajú osla sirotám a vdove berú vola do zálohu. 4 Bedárov zháňajú z cesty, chudobní v krajine sa zhŕknu dovedna a skrývajú sa pred nimi. 5 Ako divé osly z púšte vychádzajú za svojou prácou, od úsvitu sliedia po nejakej koristi a večer po chlebe pre svoje deti. 6 Na naničhodníkovom poli zbierajú klásky, plienia vinicu bezbožného. 7 Nahí nocujú, nemajú šaty, nemajú sa čím zakryť pred zimou. 8 Moknú za pľuští, čo sa priženú od hôr; túlia sa k bralám, lebo iného prístrešia nemajú. 9 Bezbožníci odtŕhajú sirotu od matkiných pŕs, do zálohu berú dojča chudobného človeka. 10 A tak biedni musia chodiť nahí, bez šiat, hladní musia znášať zožaté klasy. 11 Na poludnie zostávajú medzi dvoma múrikmi, šliapu v lisoch a sami sú smädní. 12 Ďaleko od mesta úpia ako zomierajúci, ako ranení volajú o pomoc – a Boh si ich prosby nevšíma! 13 Niektorí ľudia sa búria proti svetlu, nechcú poznať jeho cesty, nechodia po jeho chodníkoch. 14 Pred svitaním vstáva vrah zabíjať utrápených bedárov. Za noci obchádza zlodej. 15 Oko cudzoložníka striehne na tmu mysliac si – nikto ma nezbadá. A tváre si zakrývajú šatkou. 16 Za tmy vnikajú do domov. Cez deň sa pozatvárajú, nemajú radi svetlo dňa. 17 Pre nich ránom je tmavá noc, vyznajú sa v hrôzach temnôt. 18 Takíto ľudia sú sťa kal na hladine vody, ich pole je v krajine prekliate, nik sa neodváži cez ich vinice. 19 Ako suchota a úpal vysušia snehové vody, tak šeol schváti toho, kto pácha hriech. 20 Zabudne naň, kto ho mal rád, červy ho zožerú, zanikne jeho pamiatka. Zloba bude zlomená ako kus dreva. 21 Trápila ženu, ktorá nemala deti, vdove nepomáhal nikdy. 22 Ale Boh, ktorý svojou silou strháva mocných, povstáva a zbaví ich životnej nádeje. 23 Nechal ich spoliehať sa na klamnú istotu, ale svojím zrakom sledoval ich správanie. 24 Na chvíľu sa vypínajú, ale skoro miznú, zrútia sa ako vytrhávaná loboda, vädnú ako hlava klasu. 25 Ak to nie je tak, nech ma niekto usvedčí zo lži a moje dôkazy vyvráti! Hymnus na Božiu všemohúcnosť