Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Boh trestá iba v mene spravodlivosti

1 Vtedy odpovedal Elifaz z Temanu:
2 Môže byť človek Bohu na osoh, keď rozumná bytosť je užitočná len sama sebe? 3 Akú výhodu má Všemohúci z tvojej dobroty, čo získa z toho, ak žiješ statočne? 4 Vari ťa karhá za tvoju nábožnosť, preto ťa volá pred súd? 5 Nie, ale preto, lebo si veľmi zlý človek a tvoje hriechy nemajú hraníc! 6 Bez príčiny si brával záloh od svojich bratov, strhával si ľuďom šaty a nechával ich nahých. 7 Vyčerpaným si vodu nepodal a hladným si odoprel chlieb. 8 Či zem patrí iba mocným, či je sídlom len vybraných ľudí? 9 Vdovy si prepúšťal naprázdno a sirotám si ruky prerážal. 10 Veru, preto máš osídla okolo seba, a strach ťa zachvacuje náhle. 11 Svetlo sa ti zatemnilo, nevidíš nič, záplavy vôd ťa zakryli. 12 Či Boh nie je na nebeských výšinách a nepozerá na temená hviezd, aj tých najvyšších? 13 Ale ty vravíš: "Čože Boh vie? Čo môže posúdiť cez tmavý oblak? 14 Jeho oči nemôžu preniknúť záclonou mračien, keď sa prechádza po nebeskej klenbe." 15 Sleduj len dávne cesty, po ktorých kráčali zločinní ľudia: 16 pozri, ako boli predčasne zmetení, prívaly vôd im základy podryli. 17 Títo ľudia Bohu vraveli: "Nechaj nás, čože nám môže Všemohúci spraviť?" 18 A predsa on im domy naplnil bohatstvom, hoci ich zásady boli ďaleko od Božích. 19 Spravodliví vidia ich osud a radujú sa, nevinní sa im posmievajú: 20 "Ako boli zničení naši protivníci a ich bohatstvá pohltil oheň!" 21 Nože, zmier sa s Bohom, a budeš šťastný, to je cesta, ako si zaistiť blahobyt. 22 Prijmi poučenie z jeho úst, vezmi si k srdcu jeho slová! 23 Ak sa pokorne vrátiš k Všemohúcemu a zo svojho stanu neprávosť vyženieš, 24 ak si vzácne kovy budeš ceniť ako prach a zlato z Ofiru ako kamenie z potoka, 25 sám Všemohúci bude tvojím vzácnym zlatom, on ti bude dvojnásobnou mierou striebra. 26 Potom v plnej dôvere vo Všemohúceho zdvihneš svoju tvár k Bohu, 27 budeš sa k nemu modliť, on ťa vyslyší, a ty splníš, čo si mu sľúbil. 28 Zdarí sa ti všetko, na čo sa podujmeš, svetlo bude svietiť na tvoju cestu, 29 lebo Boh ponižuje pýchu namyslených, ale ochraňuje človeka skromného pohľadu. 30 Nevinného človeka zachráni, aj ty budeš zachránený, lebo máš ruky čisté. Boh je ďaleko a zlo víťazí