Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

Boh trestá iba v mene spravodlivosti

1 Vtedy odpovedal Elifaz z Temanu:
2 Môže byť človek Bohu na osoh, keď rozumná bytosť je užitočná len sama sebe? 3 Akú výhodu má Všemohúci z tvojej dobroty, čo získa z toho, ak žiješ statočne? 4 Vari ťa karhá za tvoju nábožnosť, preto ťa volá pred súd? 5 Nie, ale preto, lebo si veľmi zlý človek a tvoje hriechy nemajú hraníc! 6 Bez príčiny si brával záloh od svojich bratov, strhával si ľuďom šaty a nechával ich nahých. 7 Vyčerpaným si vodu nepodal a hladným si odoprel chlieb. 8 Či zem patrí iba mocným, či je sídlom len vybraných ľudí? 9 Vdovy si prepúšťal naprázdno a sirotám si ruky prerážal. 10 Veru, preto máš osídla okolo seba, a strach ťa zachvacuje náhle. 11 Svetlo sa ti zatemnilo, nevidíš nič, záplavy vôd ťa zakryli. 12 Či Boh nie je na nebeských výšinách a nepozerá na temená hviezd, aj tých najvyšších? 13 Ale ty vravíš: "Čože Boh vie? Čo môže posúdiť cez tmavý oblak? 14 Jeho oči nemôžu preniknúť záclonou mračien, keď sa prechádza po nebeskej klenbe." 15 Sleduj len dávne cesty, po ktorých kráčali zločinní ľudia: 16 pozri, ako boli predčasne zmetení, prívaly vôd im základy podryli. 17 Títo ľudia Bohu vraveli: "Nechaj nás, čože nám môže Všemohúci spraviť?" 18 A predsa on im domy naplnil bohatstvom, hoci ich zásady boli ďaleko od Božích. 19 Spravodliví vidia ich osud a radujú sa, nevinní sa im posmievajú: 20 "Ako boli zničení naši protivníci a ich bohatstvá pohltil oheň!" 21 Nože, zmier sa s Bohom, a budeš šťastný, to je cesta, ako si zaistiť blahobyt. 22 Prijmi poučenie z jeho úst, vezmi si k srdcu jeho slová! 23 Ak sa pokorne vrátiš k Všemohúcemu a zo svojho stanu neprávosť vyženieš, 24 ak si vzácne kovy budeš ceniť ako prach a zlato z Ofiru ako kamenie z potoka, 25 sám Všemohúci bude tvojím vzácnym zlatom, on ti bude dvojnásobnou mierou striebra. 26 Potom v plnej dôvere vo Všemohúceho zdvihneš svoju tvár k Bohu, 27 budeš sa k nemu modliť, on ťa vyslyší, a ty splníš, čo si mu sľúbil. 28 Zdarí sa ti všetko, na čo sa podujmeš, svetlo bude svietiť na tvoju cestu, 29 lebo Boh ponižuje pýchu namyslených, ale ochraňuje človeka skromného pohľadu. 30 Nevinného človeka zachráni, aj ty budeš zachránený, lebo máš ruky čisté. Boh je ďaleko a zlo víťazí