Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Skutočnosť to vyvracia

1 Potom odpovedal Jób:
2 Počúvajte moje slová, počúvajte pozorne, doprajte mi toto potešenie, 3 strpteže, kým ja rozprávam, keď dokončím, môžete sa posmievať. 4 Vari sa sťažujem na smrteľníka? Či bez príčiny strácam trpezlivosť? 5 Venujte mi pozornosť, úžas vás pojme, ruku si položíte na ústa. 6 Keď na to myslím, aj mňa hrôza zachváti a celé telo začne sa mi triasť. 7 Prečo bezbožní majú dlhý život, mrú vo vysokom veku, veľkí a mocní? 8 Vidia, ako sa ich deti usadzujú a ich ratolesti im pretrvávajú pred očami, 9 ich rodiny žijú v pokoji a bez strachu, prút Božej spravodlivosti sa ich nedotýka. 10 Ich býk je spoľahlivo plodný a ich kravy sa telia, nie sú jalové. 11 Ich chlapci pobiehajú ako jahňatá, ich deti poskakujú ako jelene, 12 vyspevujú si za zvuku tamburín a citary, zabávajú sa za zvuku píšťal. 13 Ich život sa končí v blahobyte, pokojne schádzajú do hrobu. 14 Bohu vravia: "Nechaj nás, nechceme poznať tvoje cesty! 15 Kto je ten Všemohúci, aby sme mu slúžili, čo by sme získali, keby sme ho vzývali?" 16 Či bezbožníci nedržia šťastie vo svojej hrsti, hoci ich zásady sú ďaleko od Božích? 17 Či svetlo bezbožníkovi často vyháša? Ako často doľahne na nich nešťastie, ako často im Boží hnev nadelí utrpenie? 18 Ako často sú hnaní vetrom sťa slamka, ako pleva schytená víchrom? 19 Či ho bude Boh trestať v jeho deťoch? Nie, nech jeho skára a nech to pocíti! 20 Nech na vlastné oči vidí svoju záhubu, nech sa napije hnevu všemohúceho Boha! 21 Akú radosť môže mať zo svojich detí, ktoré zostanú po ňom, keď sled jeho mesiacov bude preťatý? 22 Či možno poúčať Boha, Boha, ktorý súdi aj nebešťanov? 23 Človek môže zomrieť v plnej sile, obklopený blahobytom a šťastím, 24 bedrá mu prekypujú tukom a kosti má plné šťavnatého špiku; 25 iný zomiera s roztrpčenou dušou, lebo nikdy nezakúsil šťastie; 26 ale obidvoch uložia do prachu a červy ich rovnako pokryjú. 27 Ó, dobre viem, čo si vy myslíte, aké nástrahy proti mne kujete. 28 Viem, že sa opýtate: "Kdeže je teraz dom toho veľkého pána, čo sa stalo so stanom, kde bývali bezbožníci?" 29 Či ste sa nikdy nedopytovali cestujúcich? Ich svedectvá nemôžete zaprieť – 30 že zlý býva ušetrený, keď príde nešťastie, pred dňom hnevu sa skryje? 31 Ktože mu do očí vyčíta jeho skutky, kto mu odplatí všetko, čo popáchal? 32 Keď ho vynesú na cintorín, nad jeho hrobom budú držať stráž 33 i hrudy zeme sú mu ľahké a všetci ľudia idú v sprievode za ním. 34 Aká prázdna je vaša potecha, ako falošne znejú vaše odpovede!