Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Skutočnosť to vyvracia

1 Potom odpovedal Jób:
2 Počúvajte moje slová, počúvajte pozorne, doprajte mi toto potešenie, 3 strpteže, kým ja rozprávam, keď dokončím, môžete sa posmievať. 4 Vari sa sťažujem na smrteľníka? Či bez príčiny strácam trpezlivosť? 5 Venujte mi pozornosť, úžas vás pojme, ruku si položíte na ústa. 6 Keď na to myslím, aj mňa hrôza zachváti a celé telo začne sa mi triasť. 7 Prečo bezbožní majú dlhý život, mrú vo vysokom veku, veľkí a mocní? 8 Vidia, ako sa ich deti usadzujú a ich ratolesti im pretrvávajú pred očami, 9 ich rodiny žijú v pokoji a bez strachu, prút Božej spravodlivosti sa ich nedotýka. 10 Ich býk je spoľahlivo plodný a ich kravy sa telia, nie sú jalové. 11 Ich chlapci pobiehajú ako jahňatá, ich deti poskakujú ako jelene, 12 vyspevujú si za zvuku tamburín a citary, zabávajú sa za zvuku píšťal. 13 Ich život sa končí v blahobyte, pokojne schádzajú do hrobu. 14 Bohu vravia: "Nechaj nás, nechceme poznať tvoje cesty! 15 Kto je ten Všemohúci, aby sme mu slúžili, čo by sme získali, keby sme ho vzývali?" 16 Či bezbožníci nedržia šťastie vo svojej hrsti, hoci ich zásady sú ďaleko od Božích? 17 Či svetlo bezbožníkovi často vyháša? Ako často doľahne na nich nešťastie, ako často im Boží hnev nadelí utrpenie? 18 Ako často sú hnaní vetrom sťa slamka, ako pleva schytená víchrom? 19 Či ho bude Boh trestať v jeho deťoch? Nie, nech jeho skára a nech to pocíti! 20 Nech na vlastné oči vidí svoju záhubu, nech sa napije hnevu všemohúceho Boha! 21 Akú radosť môže mať zo svojich detí, ktoré zostanú po ňom, keď sled jeho mesiacov bude preťatý? 22 Či možno poúčať Boha, Boha, ktorý súdi aj nebešťanov? 23 Človek môže zomrieť v plnej sile, obklopený blahobytom a šťastím, 24 bedrá mu prekypujú tukom a kosti má plné šťavnatého špiku; 25 iný zomiera s roztrpčenou dušou, lebo nikdy nezakúsil šťastie; 26 ale obidvoch uložia do prachu a červy ich rovnako pokryjú. 27 Ó, dobre viem, čo si vy myslíte, aké nástrahy proti mne kujete. 28 Viem, že sa opýtate: "Kdeže je teraz dom toho veľkého pána, čo sa stalo so stanom, kde bývali bezbožníci?" 29 Či ste sa nikdy nedopytovali cestujúcich? Ich svedectvá nemôžete zaprieť – 30 že zlý býva ušetrený, keď príde nešťastie, pred dňom hnevu sa skryje? 31 Ktože mu do očí vyčíta jeho skutky, kto mu odplatí všetko, čo popáchal? 32 Keď ho vynesú na cintorín, nad jeho hrobom budú držať stráž 33 i hrudy zeme sú mu ľahké a všetci ľudia idú v sprievode za ním. 34 Aká prázdna je vaša potecha, ako falošne znejú vaše odpovede!