Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Poriadok spravodlivosti nepozná výnimku

1 Sofar z Naamatu mu povedal:
2 Moja utrápená myseľ núti ma odpovedať, a preto sa ponáhľam hovoriť: 3 počul som reči, ktoré ma urážajú, ale duch môjho rozlišovania dáva mi odpoveď. 4 Či nevieš, že to bolo tak odjakživa, odkedy bol človek na zem postavený, 5 že víťazný jasot bezbožných má krátke trvanie a radosť odpadlíka je len na chvíľku? 6 Aj keby postavou narástol do neba a hlava sa mu dotýkala oblakov, 7 bude zmetený naveky ako jeho vlastný trus a tí, čo ho vídali, povedia: "Kdeže je?" 8 Odletí ako sen a stratí sa, zahnaný ako nočná vidina; 9 oči, ktoré ho vídali, už ho neuvidia, neuzrú ho už na jeho mieste. 10 Jeho deti budú sa zaliečať chudobným a jeho ruky budú vracať jeho bohatstvo. 11 Mladistvá sila, ktorá plnila jeho kosti, bude ležať s ním v prachu. 12 Zlo má pre neho sladkú chuť, ako pochúťku obracia ho na jazyku, 13 vychutnáva ho a nechce prehltnúť, omáľa ho vo svojich ústach, 14 ale tento pokrm sa mu v útrobách pokazí, v jeho črevách sa zmení na hadí jed. 15 Pohltal bohatstvá, ale ich vyvráti, Boh mu ich vyženie z brucha. 16 Nacical sa zmijinho jedu a jazyk zmije aj jeho zabije. 17 Nevychľastá už potoky oleja, rieky medu a smotany; 18 musí vyvrátiť svoje zisky, nezhltne ich, vydávi svoje zárobky nestrávené, 19 lebo opustil chudobných, zaberal domy, ktoré nestaval. 20 Nakoľko niet konca-kraja jeho pažravosti a nezachránia ho jeho poklady, 21 nič nezostalo, čo by nepožral, a tak jeho blahobyt dlho netrvá. 22 Keď už splnil všetky svoje túžby, začnú úzkosti, všelijaké nešťastia doľahnú na neho. 23 Bude túžiť naplniť si brucho, ale Boh zošle naň plameň svojho hnevu, ukrutnými strelami zasiahne mu telo: 24 ak unikne železným zbraniam, bronzový luk ho prestrelí, 25 chrbát mu prerazí šíp, blýskavý hrot jeho pečeň a hrôza zaľahne na neho. 26 Čakajú naň najväčšie tmy, strávi ho oheň ľuďmi nezažatý a zhltne aj pozostalých v jeho stane. 27 Nebo odhalí jeho vinu a zem sa postaví proti nemu. 28 Zásoby jeho domu odtečú ako potoky v deň hnevu. 29 Taká je Božia odplata pre bezbožného, dedičstvo, ktoré určil prekliatemu. Skutočnosť to vyvracia