Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Poriadok spravodlivosti nepozná výnimku

1 Sofar z Naamatu mu povedal:
2 Moja utrápená myseľ núti ma odpovedať, a preto sa ponáhľam hovoriť: 3 počul som reči, ktoré ma urážajú, ale duch môjho rozlišovania dáva mi odpoveď. 4 Či nevieš, že to bolo tak odjakživa, odkedy bol človek na zem postavený, 5 že víťazný jasot bezbožných má krátke trvanie a radosť odpadlíka je len na chvíľku? 6 Aj keby postavou narástol do neba a hlava sa mu dotýkala oblakov, 7 bude zmetený naveky ako jeho vlastný trus a tí, čo ho vídali, povedia: "Kdeže je?" 8 Odletí ako sen a stratí sa, zahnaný ako nočná vidina; 9 oči, ktoré ho vídali, už ho neuvidia, neuzrú ho už na jeho mieste. 10 Jeho deti budú sa zaliečať chudobným a jeho ruky budú vracať jeho bohatstvo. 11 Mladistvá sila, ktorá plnila jeho kosti, bude ležať s ním v prachu. 12 Zlo má pre neho sladkú chuť, ako pochúťku obracia ho na jazyku, 13 vychutnáva ho a nechce prehltnúť, omáľa ho vo svojich ústach, 14 ale tento pokrm sa mu v útrobách pokazí, v jeho črevách sa zmení na hadí jed. 15 Pohltal bohatstvá, ale ich vyvráti, Boh mu ich vyženie z brucha. 16 Nacical sa zmijinho jedu a jazyk zmije aj jeho zabije. 17 Nevychľastá už potoky oleja, rieky medu a smotany; 18 musí vyvrátiť svoje zisky, nezhltne ich, vydávi svoje zárobky nestrávené, 19 lebo opustil chudobných, zaberal domy, ktoré nestaval. 20 Nakoľko niet konca-kraja jeho pažravosti a nezachránia ho jeho poklady, 21 nič nezostalo, čo by nepožral, a tak jeho blahobyt dlho netrvá. 22 Keď už splnil všetky svoje túžby, začnú úzkosti, všelijaké nešťastia doľahnú na neho. 23 Bude túžiť naplniť si brucho, ale Boh zošle naň plameň svojho hnevu, ukrutnými strelami zasiahne mu telo: 24 ak unikne železným zbraniam, bronzový luk ho prestrelí, 25 chrbát mu prerazí šíp, blýskavý hrot jeho pečeň a hrôza zaľahne na neho. 26 Čakajú naň najväčšie tmy, strávi ho oheň ľuďmi nezažatý a zhltne aj pozostalých v jeho stane. 27 Nebo odhalí jeho vinu a zem sa postaví proti nemu. 28 Zásoby jeho domu odtečú ako potoky v deň hnevu. 29 Taká je Božia odplata pre bezbožného, dedičstvo, ktoré určil prekliatemu.