Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Víťazstvo viery u človeka opusteného Bohom i ľuďmi

1 Potom odpovedal Jób:
2 Dokiaľ mi budete dušu sužovať, mliaždiť ma svojimi rečami? 3 Už deviaty raz ma urážate a týrate bez hanby. 4 Keby som aj naozaj pochybil, tak chyba je moja vlastná. 5 Ale ak naozaj chcete ma omráčiť a odôvodniť to, čo sa mi hanobne vyčíta, 6 vedzte, že Boh sám ma ničí, on na mňa hodil svoju sieť. 7 Ak kričím "násilie", nik mi neodpovedá, ak volám o pomoc, nedostávam spravodlivosti. 8 Zamuroval mi cestu, nemôžem preraziť, na chodník mi navalil nešťastie. 9 Zbavil ma slávy u ľudí, zhodil mi korunu z hlavy. 10 Zo všetkých strán ma podkopal, aby som zahynul, moju nádej vyrval s koreňmi ako strom. 11 Jeho hnev zahorel proti mne, počíta ma medzi svojich nepriateľov. 12 Jeho nájazdníci dorazili v útočnom šíku, razia si cestu ku mne, obľahli môj stan zo všetkých strán. 13 Vlastní bratia sa ma stránia, moji nepriatelia sa mi odcudzili. 14 Zmizli moji susedia a známi, zabudli na mňa hostia môjho domu. 15 Moje vlastné slúžky majú ma za cudzieho, stal som sa cudzincom v ich očiach. 16 Ak volám sluhu, nedá mi odpoveď, hoci ho prosím ako o milosť. 17 Môj dych sa hnusí mojej manželke, zapácham vlastnej rodine. 18 Aj chlapčiská majú ma na posmech, keď sa namáham povstať, smejú sa mi. 19 Všetci moji druhovia sa ma hrozia, proti mne sa postavili tí, ktorých som mal rád. 20 Celé telo mi pod kožou prepadá hnilobe a kosti sa mi obnažujú ako zuby. 21 Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, vy, priatelia moji, lebo sa ma dotkla Božia ruka! 22 Prečo ma prenasledujete, ako ma prenasleduje Boh? Ešte ste sa ma dosýta nenaužierali? 23 Kiež by moje slová boli zaznačené, kiež by ich vyryli ako nápis, 24 vytesali dlátom železným a oloveným, aby zostali naveky v tvrdej skale! 25 Ale ja viem, že môj Obranca žije a napokon posledný povstane na moju obranu. 26 Keď zasa precitnem, postaví ma k sebe a v tomto tele uvidím Boha. 27 Uvidím ho, veru, a bude môj, na vlastné oči ho uvidím a nebude mi cudzincom. Srdce sa mi zviera v hrudi, keď vravíte: 28 "Načo by sme ho prenasledovali my? Veď koreň jeho zla je v ňom samom." 29 Bojte sa meča, namiereného na vás, meča, ktorý zničí všetku zlobu, potom poznáte, že je ešte sudca! Poriadok spravodlivosti nepozná výnimku