Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Víťazstvo viery u človeka opusteného Bohom i ľuďmi

1 Potom odpovedal Jób:
2 Dokiaľ mi budete dušu sužovať, mliaždiť ma svojimi rečami? 3 Už deviaty raz ma urážate a týrate bez hanby. 4 Keby som aj naozaj pochybil, tak chyba je moja vlastná. 5 Ale ak naozaj chcete ma omráčiť a odôvodniť to, čo sa mi hanobne vyčíta, 6 vedzte, že Boh sám ma ničí, on na mňa hodil svoju sieť. 7 Ak kričím "násilie", nik mi neodpovedá, ak volám o pomoc, nedostávam spravodlivosti. 8 Zamuroval mi cestu, nemôžem preraziť, na chodník mi navalil nešťastie. 9 Zbavil ma slávy u ľudí, zhodil mi korunu z hlavy. 10 Zo všetkých strán ma podkopal, aby som zahynul, moju nádej vyrval s koreňmi ako strom. 11 Jeho hnev zahorel proti mne, počíta ma medzi svojich nepriateľov. 12 Jeho nájazdníci dorazili v útočnom šíku, razia si cestu ku mne, obľahli môj stan zo všetkých strán. 13 Vlastní bratia sa ma stránia, moji nepriatelia sa mi odcudzili. 14 Zmizli moji susedia a známi, zabudli na mňa hostia môjho domu. 15 Moje vlastné slúžky majú ma za cudzieho, stal som sa cudzincom v ich očiach. 16 Ak volám sluhu, nedá mi odpoveď, hoci ho prosím ako o milosť. 17 Môj dych sa hnusí mojej manželke, zapácham vlastnej rodine. 18 Aj chlapčiská majú ma na posmech, keď sa namáham povstať, smejú sa mi. 19 Všetci moji druhovia sa ma hrozia, proti mne sa postavili tí, ktorých som mal rád. 20 Celé telo mi pod kožou prepadá hnilobe a kosti sa mi obnažujú ako zuby. 21 Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, vy, priatelia moji, lebo sa ma dotkla Božia ruka! 22 Prečo ma prenasledujete, ako ma prenasleduje Boh? Ešte ste sa ma dosýta nenaužierali? 23 Kiež by moje slová boli zaznačené, kiež by ich vyryli ako nápis, 24 vytesali dlátom železným a oloveným, aby zostali naveky v tvrdej skale! 25 Ale ja viem, že môj Obranca žije a napokon posledný povstane na moju obranu. 26 Keď zasa precitnem, postaví ma k sebe a v tomto tele uvidím Boha. 27 Uvidím ho, veru, a bude môj, na vlastné oči ho uvidím a nebude mi cudzincom. Srdce sa mi zviera v hrudi, keď vravíte: 28 "Načo by sme ho prenasledovali my? Veď koreň jeho zla je v ňom samom." 29 Bojte sa meča, namiereného na vás, meča, ktorý zničí všetku zlobu, potom poznáte, že je ešte sudca!