Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Od ľudskej nespravodlivosti k Božej spravodlivosti

1 Potom povedal Jób:
2 Takých rečí počul som už premnoho. Akí odporní tešitelia ste, všetci do jedného, 3 keď mi vravíte: "Nebude konca týmto rečiam do vetra? Prečo si taký tvrdohlavý v odpovediach?" 4 Veď aj ja by som mohol hovoriť ako vy, keby ste vy boli na mojom mieste, mohol by som vás zasypať rečami a krútiť hlavou nad vaším osudom! 5 Ale nie, ja by som vás radšej povzbudil, svoj súcit by som nechal tiecť prúdom. 6 Ak rozprávam, moja bolesť neustáva, ak zatíchnem, neopúšťa ma. 7 Zatiaľ môj priateľ ma mučí falošnou potechou, osopil sa na mňa so svojimi druhmi. 8 Ako svedok vystúpil proti mne, luhár svedčí proti mne, rovno do tváre, 9 vo svojom hneve ma ničí, jeho nenávisť je zrejmá, zubami škrípe proti mne. Moji protivníci očami ma prekáľajú, 10 zuby na mňa vycierajú, svojím posmechom ma zauškujú, všetci sa spikli proti mne. 11 Veru, Boh ma vydal nespravodlivým napospas, vrhol ma do rúk zlých ľudí. 12 Žil som si pokojne a on ma vrhol do víru, schytil ma za šiju, aby ma zlámal. Za terč si ma postavil, 13 jeho strely lietajú na mňa zo všetkých strán, kruto mi roztína boky a žlč mi rozlieva po zemi. 14 Dáva mi ranu za ranou, rúti sa na mňa ako bojovník. 15 Ušil som si vrece, zakryl svoje telo, hlavu som si do prachu vnoril. 16 Tvár mám rozpálenú od veľkého plaču, smrteľné tiene vrúbia mi oči 17 a predsa, násilie neväzí na mojich rukách a moje modlitby boli úprimné. 18 Ó, zem, krv moju nepokrývaj, nech neprestáva kričať po spravodlivosti! 19 Lebo pozri len! Môj svedok je v nebi, na výšinách je môj obhajca. 20 Ten vykladá moje myšlienky u Boha, pred ním tečú moje slzy. 21 Kiež by bol niekto, kto by bránil človeka u Boha, ako bráni človek seberovného. 22 Lebo roky môjho života sú spočítané, dávam sa na cestu, odkiaľ niet návratu.