Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Jóba odsudzuje jeho vlastná reč

1 Elifaz z Temanu povedal:
2 Či múdry človek odpovedá dôvodmi zo vzduchu, dokazuje niečo zvírením východného vetra? 3 Či sa bráni prázdnymi slovami, rečami celkom bez osohu? 4 Naviac, ty zaháňaš od seba bázeň Božiu, nedovolíš iným hovoriť pred Bohom. 5 Tvoja zloba ti diktuje také slová, osvojil si si reč prefíkaných. 6 Vlastné ústa ťa odsudzujú, nie ja, tvoje pery svedčia proti tebe. 7 Či si sa narodil ako prvý z ľudí, prišiel si na svet ešte pred vrchmi? 8 Vari načúvaš na tajnej rade Božej a všetka múdrosť je len u teba? 9 Čože vieš, a my nevieme? Čože rozumieš, a my nechápeme? 10 Je medzi nami šedivý i starý, starší vekom ako tvoj otec, 11 nevážiš si Božiu útechu a naše umiernené slová? 12 Ako ťa vášeň unáša! Ako ti sršia oči, 13 keď proti Bohu obraciaš svoj hnev a zo svojich úst vypúšťaš takéto reči! 14 Čo je človek, aby sa vyhlasoval za čistého, prečo by sa dieťa ženy malo za spravodlivého? 15 Ak sa Boh ani na svojich svätých nespolieha a Nebesia nie sú v jeho očiach čisté, 16 o koľko menej človek odporný a skazený, ktorý neprávosť pije ako vodu. 17 Rozpoviem ti, ak ma len počúvneš, porozprávam ti svoju skúsenosť, 18 aj to, čo vyučovali múdri ľudia a nezatajili to, čo prijali od predkov, 19 len im bola daná táto zem a cudzinec sa tu neusadil: 20 Bezbožník sa po celý život úzkosťou trasie i násilník po všetky roky, čo mu zostávajú. 21 Poplašné hlasy znejú mu v ušiach, v čase pokoja zbojník sa naň vrhá. 22 Nemôže dúfať, že unikne temnej smrti, cíti, že je vyhliadnutý pod meč, 23 že je prikázaný supom za korisť, vie, že sa blíži deň jeho záhuby. 24 Náhle naň dopadne hrôza a úzkosť, vrhnú sa naň ako kráľ hotový na útok, 25 lebo zdvihol ruku proti Bohu, odvážil sa vzdorovať Všemohúcemu, 26 zaútočil naň s pyšne zdvihnutým čelom, celou váhou svojho vypuklého štítu. 27 Ale hoci má tvár vyplnenú tukom a boky kypiace tučnotou, 28 mestá, v ktorých býva, budú rozrúcané, domy budú opustené a rozpadnú sa čoskoro v hŕby rozvalín. 29 Nadlho nezostane bohatý, nepotrvá jeho majetok, do zeme korene nezapustí, 30 nikdy nevyjde z biedy. Úpal mu vysuší výhonky, víchor mu skmáše kvety. 31 Nech sa nespolieha na svoje vysoké postavenie, lebo všetko, čo získal, rozplynie sa v klam. 32 Predčasne bude obťatý a konáre sa mu už nerozzelenajú. 33 Bude ako vinič, čo zhadzuje svoje hrozno, ako oliva, čo striasa svoje kvety. 34 Lebo bezbožné pokolenie bude neplodné, oheň strávi stany, postavené z úplatkov. 35 Počali zlobu – a porodili pohromu, plod ich života je klamanie a podvod. Od ľudskej nespravodlivosti k Božej spravodlivosti
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk