Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

1 Človek zrodený zo ženy má život krátky, plný trápení. 2 Rozkvitá ako kvet, no vzápätí vädne, uteká ako tieň, čo nemá trvania. 3 A na také nič ty oči upieraš, ženieš ho na súd, by sa s tebou meral? 4 Či sa môže čistý zrodiť z nečistého? Ani len jeden jediný! 5 Keďže dni jeho života sú spočítané a počet jeho mesiacov od teba závisí, bo si mu položil medzu, ktorú nemôže prekročiť, 6 odvráť pohľad od neho, pokoj mu daj, kým neskončí svoj čas ako nádenník. 7 Veru, aj ten strom dáva nádej, hoci bol sťatý, znovu vyrazí, jeho ratolesti neprestanú pučať. 8 Hoci mu korene zostarnú v zemi a peň v suchej pôde zoschne, 9 ak zacíti vodu, hneď začne pučať, povyháňa vetvy ako nový strom. 10 Ale keď zomrie človek, leží skosený, keď smrteľník vydýchne, kde sa podel? 11 Ako sa vody jazera stratia alebo rieka upadá a celkom vyschýna, 12 tak človek zaľahne a viac už nevstane, môžu sa nebesá na dvoje rozčesnúť, nezobudia ho, nezburcujú zo sna. 13 Kiež by si ma do podzemia ukryl, utajil ma, dokiaľ ti hnev prejde, zdržal ma tam načas a potom si spomenul na mňa: 14 lebo ak človek zomrie, či môže ožiť? Čakal by som celý čas ako vojak v službe, kým mu nepríde výmena stráží. 15 Zavolal by si ma a ja by som sa ozval, keď sa ti zažiada dielo tvojich rúk. 16 Zakiaľ nateraz počítaš každučký môj krok, potom by si už nestopoval môj hriech, 17 moje viny by boli pod pečaťou ako vo vreci, pozakrýval by si moje poklesky. 18 Beda, ako sa vrch zosunie a stratí, ako sa skala odvalí z miesta, 19 ako vody rozomelú kamene, ako príval odplavuje zem, tak si ty zničil nádeje krehkého človeka. 20 Zrazíš ho navždy a on odchádza, znetvoríš mu tvár a odoženieš ho. 21 Ak jeho synovia dosiahli slávu, on to nevidí, ak upadli do biedy, ani o tom nevie. 22 Trápi sa len o svoje telo, žiali iba nad sebou samým.