Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 Toto som vám povedal, aby ste sa neotriasli vo viere. 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. 3 Budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. 4 Ale toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.

Príchod Tešiteľa

Spočiatku som vám o tom nehovoril, lebo som bol s vami.
5 No teraz idem k tomu Otcovi, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ 6 Ale srdce vám naplnil smútok, keď som vám to povedal. 7 Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. 8 Keď príde on, dokáže svetu jeho vinu vo veci hriechu, vo veci spravodlivosti a vo veci súdu. 9 Hriech je, že neveria vo mňa, 10 spravodlivosť je, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, 11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12 Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. 14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

Oznámenie skorého návratu

16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma."
17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: "Čo je to, že nám hovorí: "Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma" a: "Idem k Otcovi"?" 18 Hovorili: "Čo je to, že hovorí: "Ešte chvíľku"? Nevieme, čo hovorí." 19 Ježiš vedel, že sa ho chcú opýtať a povedal im: "Rozprávate sa medzi sebou o tom, že som povedal: ‚Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma‘? 20 Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a bedákať a svet sa bude radovať. Budete smútiť, ale váš smútok sa premení na radosť. 21 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. 22 Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca, dá vám to v mojom mene. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám hovoriť o Otcovi otvorene. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím, že ja budem prosiť Otca za vás. 27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy milujete mňa a veríte, že som vyšiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi." 29 Jeho učeníci povedali: "Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha." 31 Ježiš im odpovedal: "Teraz veríte? 32 Pozrite, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33 Toto som vám povedal, aby ste vo mne našli pokoj. Vo svete budete mať súženie, ale majte odvahu, ja som premohol svet!"