Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Pravý vinič

1 Ja som pravý viniča a môj Otec je vinohradník.
2 On každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. 3 Vy ste už čistí slovom, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne ako ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia na oheň a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. 9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás. Ostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako som ja zachovával prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. 12 Toto je moje prikázanie: Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás! 13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vám nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nevyvolili ste si vy mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie bolo trvalé; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Toto vám prikazujem: Milujte jeden druhého!

Učeníci a svet

18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv, ako vás.
19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ako mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. 23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som medzi nimi nebol konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a nenávidia nás, aj mňa, aj môjho Otca. 25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: Nenávideli ma bez príčiny. 26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on vydá svedectvo o mne. 27 Ale aj vy budete vydávať svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.