Dve percentá (2 %)

5. kapitola

1 A teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad nešťastím, ktoré prichádza na vás! 2 Vaše bohatstvo je hnilé a vaše šatstvo rozožraté moľmi. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám: zožerie vám telá; oheň ste si nahromadili v posledných dňoch! 4 Pozrite: mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí a krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. 5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. 6 Odsúdili ste, zabili ste spravodlivého; a on vám neodporuje.

Pánov príchod

7 Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď.
8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. 9 Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Pozrite, Sudca stojí predo dvermi. 10 Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. 11 Pozrite, tých, ktorí vydržali, voláme blaženými. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je veľmi milosrdný a láskavý.

Posledné povzbudenia

12 Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a nie nech je nie, aby ste neprepadli odsúdeniu.
13 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. 14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia mažúc ho olejom v mene Pánovom. 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. Ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže horlivá modlitba spravodlivého. 17 Eliáš bol podobný človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. 19 Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obrátil, 20 nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.