Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Proti nesvornosti

1 Odkiaľ sú medzi vami boje, odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ: z vašich vášní, ktoré broja vo vašich údoch?
2 Žiadate si niečo, čo nemôžete mať, a teda zabíjate. Závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť, preto bojujete a vediete vojnu. Nemáte, lebo neprosíte. 3 Prosíte, a nedostávate, lebo prosíte zle, aby ste to vydali na svoje náruživosti. 4 Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. 5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: "Duch, ktorého do nás vložil, po nás žiarlivo túži?" 6 Dáva však väčšiu milosť podľa slov Písma: Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 7 Podriaďte sa teda Bohu, diablovi sa vzoprite a ujde od vás. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a urobte si srdcia nepoškvrnenými, ľudia dvojakých duší. 9 Uvedomte si svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na plač a radosť na žiaľ. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. 11 Bratia, nehovorte zle jedni o druhých. Kto hovorí zle o bratovi alebo brata posudzuje, hovorí proti Zákonu a Zákon posudzuje. Ale ak ty súdiš Zákon, nie si plniteľ Zákona, ale jeho sudca. 12 Je len jeden zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?

Napomenutie bohatých

13 A teraz vy, čo hovoríte: "Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať peniaze,"
14 vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. 15 Prečo radšej nepoviete: "Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono"? 16 Ale vy sa teraz chválite a chvastáte; a každá taká chvála je zlá. 17 Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.