Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Mravná skazenosť Judey

1 Kiežby som našiel v pustej krajine prístrešie pri ceste! Zanechal by som svoj ľud a odišiel ďaleko od nich. Lebo všetci sú cudzoložníci, tlupa zradcov.
2 Jazyk je im zbraňou, natiahnutým lukom. Pánom v krajine je lož, a nie pravda. Bežia z jedného hriechu do druhého, ale o mňa sa nestarajú. To je Jahveho výrok. 3 Každý chráň sa svojho priateľa, ani bratovi nedôveruj! Brat klame brata a priateľ osočuje priateľa. 4 Každý klame svojho priateľa, nehovoria pravdu, navykli si hovoriť lži, vysiľujú sa zlým správaním. 5 Bývaš medzi podvodníkmi. Z neúprimnosti ma nechcú poznať. Jahveho výrok. 6 Preto takto hovorí Jahve Cebaot: "Hľa, ja ich pretavím v kotle a preskúmam, nič iné nemožno urobiť pre môj ľud! 7 Ich jazyk je smrtiaci šíp, ich slová samý podvod; ústami želajú druhovi pokoj, ale v srdci pascu mu pripravujú. 8 A za všetko toto by som ich nemal trestať? – Jahveho výrok. – Nemal by som sa pomstiť na takomto ľude?"

Žalospev na Sion

9 Nad horami zaplačem a zakvílim, zaspievam žalospev nad pasienkami v stepi. Lebo sú vypálené, nik tade nechodí, nepočuť tam hlasy stád. Nebeské vtáky i poľné zvieratá, všetky utiekli, všetko zmizlo.
10 "Jeruzalem obrátim na hŕbu skál, na brloh šakalov, judské mestá na púšť bez obyvateľov." 11 Kto je dosť múdry, aby to pochopil? Komu to Jahve povedal, aby to oznámil? Prečo je krajina zničená, spálená ako púšť, kade nik nechodí? 12 Jahve hovorí: "To preto, že opustili môj Zákon, ktorý som im dal. Nepočúvali môj hlas, nenasledovali ho, 13 ale nasledovali svoje zatvrdnuté srdce, nasledovali Baalov, ako ich učili ich otcovia." 14 Preto takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: "Hľa, ja nakŕmim tento ľud palinou a napojím ho otrávenou vodou. 15 Rozoženiem ich medzi národy, ktoré nepoznali ani oni, ani ich otcovia. Vyšlem za nimi meč, aby ich stíhal, kým ich nevyhubím." 16 Takto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Zavolajte oplakávačky, nech prídu! Pošlite tie najzbehlejšie, nech prídu! 17 Rýchlo! Nech začnú nad nami nariekať! Aby nám oči ronili slzy, aby sa nám viečka plačom zmáčali! 18 Áno! Nárek počuť zo Sionu: Ach, násilie na nás spáchali, strašne nás zhanobili! Ach, musíme opustiť svoju vlasť, rozbúrali naše domy! 19 Počujte, vy ženy, Jahveho slovo! Nech vaše uši prijmú jeho slovo, aby ste mohli naučiť svoje dcéry tento žalospev, aby naučili jedna druhú tento nárek: 20 "Smrť k nám preliezla cez okná, vošla do našich palácov! Deti skosila prostred ulice, mládencov na námestiach. 21 Hovor! Takýto je Jahveho výrok: Mŕtvoly ľudí ležia ako hnoj na poli, ako snopy za žencom a nikto ich nezbiera!"

Pravá múdrosť

22 Takto hovorí Jahve: "Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou, boháč nech sa nepýši svojím bohatstvom!
23 Ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli tým, že je múdry, lebo pozná mňa, lebo ja som Jahve, ktorý prejavuje lásku, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v tomto mám záľubu." To je Jahveho výrok.

Obriezka nie je zárukou

24 "Hľa, prichádzajú dni – Jahveho výrok – keď potrescem všetkých obrezaných, ktorí sú obrezaní iba telom:
25 Egypt, Júdu, Edom, synov Ammonových, Moab a všetkých, čo si holia sluchy a bývajú na púšti. Lebo všetky tieto národy spolu s Izraelom majú neobrezané, nešľachetné srdcia."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk