Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Pravá bohoslužba a) Útok na Chrám

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi:
2 "Staň si do brány Jahveho chrámu a tam urob toto vyhlásenie: Počujte Jahveho slovo všetci Júdovci, ktorí cez tieto brány prichádzate klaňať sa Jahvemu! 3 Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Napravte svoj život a svoje skutky a ja vás nechám bývať na tomto mieste! 4 Neubezpečujte sa klamlivými slovami: Toto miesto je Jahveho chrám, Jahveho chrám, Jahveho chrám! 5 Ak napravíte svoj život a svoje skutky, ak naozaj zachováte spravodlivosť jeden voči druhému, 6 ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ak nebudete vylievať nevinnú krv na týchto miestach, ak nebudete behať za cudzími bohmi na vašu vlastnú škodu, 7 vtedy vás nechám bývať na tomto mieste, v zemi, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov. 8 Ale vy sa spoliehate na lživé slová, ktoré sú nanič. 9 Čože! Vy kradnete, vraždíte, cudzoložíte, krivo prisaháte, obetujete Baalovi a vláčite sa za falošnými bohmi, ktorých ste nepoznali, 10 potom prídete sem, postavíte sa predo mňa v tomto Chráme, ktorý nesie moje meno, a hovoríte: "Tu sme bezpeční," aby ste mohli ďalej páchať tie ohavnosti! 11 Či si myslíte, že tento môj dom sa stal pelechom lotrov? Ale ja to všetko jasne vidím. To je Jahveho výrok. 12 Choďte k mojej svätyni do Šíla, kde som kedysi pripravil príbytok svojmu Menu, a prizrite sa, čo som s ním urobil pre zlobu môjho izraelského ľudu. 13 A teraz ste urobili všetko toto – Jahveho výrok – a nepočúvali ste ma, keď som vám hovoril naliehavo, znovu a znovu, a na moje výzvy ste nedali odpoveď, 14 preto to, čo som urobil so Šílom, urobím aj tomuto Chrámu, ktorý nesie moje Meno a na ktorý sa tak spoliehate, lebo som ho dal vám a vašim otcom. 15 Odvrhnem vás spred seba, ako som odvrhol všetkých vašich bratov, celé Efraimovo potomstvo.

b) Cudzí bohovia

16 A ty nepros za tento ľud! Nevysielaj za nich ani prosby, ani modlitby, nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevyslyším.
17 Či nevidíš, čo robia v judských mestách a na jeruzalemských uliciach? 18 Deti zbierajú drevo, otcovia zapaľujú oheň, ženy miesia cesto na koláče pre Kráľovnú nebies. Potom lejú obety cudzím bohom, aby ma ranili. 19 Ale či to rania mňa? – Jahveho výrok. – Nie. Ale samých seba na svoju vlastnú hanbu. 20 Preto – hovorí Pán Jahve: Dajte si pozor! Môj hnev a moje rozhorčenie sa vyleje na toto miesto, na ľudí, na zvieratá, na poľné stromy a na úrodu zeme. Môj hnev bude horieť tak, že ho nik nebude môcť uhasiť."

c) Bohoslužba bez vernosti

21 Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: "Pridajte k svojim obetám celopaly a jedzte z nich mäso!
22 Lebo o celopaloch a obetách som nič nepovedal, ani nič neprikázal vašim otcom, keď som ich vyviedol z Egypta. 23 Ale toto som im prikázal: Počúvajte môj hlas, potom budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Žite podľa mojich prikázaní, ak chcete, aby sa vám vodilo dobre. 24 Ale oni nepočúvali, nevenovali tomu pozornosť. Žili podľa svojich rozmarov so zatvrdilým srdcom, hľadeli naspäť, a nie dopredu. 25 Odo dňa, keď vaši otcovia vyšli z Egypta, až podnes, posielal som vám toľkých mojich sluhov, prorokov, a to každodenne a neúnavne. 26 Ale oni ma nepočúvali, nevenovali mi pozornosť, zatvrdili sa a boli horší ako ich otcovia. 27 Keď im to všetko porozprávaš, nebudú ťa počúvať. Budeš ich volať, ale oni ti nedajú odpoveď. 28 Povedz im teda: Toto je ľud, ktorý nepočúva Jahveho, svojho Boha, a nechce prijať poučenie. Vernosť zahynula, nepočuť ju z ich úst.

d) Opäť modloslužba: hrozba vyhnanstva

29 Ó, Jeruzalem, ostrihaj si svoje dlhé vlasy a odhoď ich! Zaspievaj žalospev na holých návršiach! Lebo Jahve zavrhol a opustil pokolenie, ktoré ho hnevá!
30 Hej. Synovia Júdu páchali, čo sa mi nepáči. – To je Jahveho výrok. – Poškvrnili Chrám, ktorý nesie moje Meno, svojimi ohavnosťami. 31 Postavili svätyňu v Tofete v Doline Ben-Hinnom, aby tam pálili svojich synov a dcéry, čo nebol môj príkaz, na čo som nikdy ani nepomyslel. 32 Preto prídu dni – to je Jahveho výrok –, keď sa to nebude volať Tofet ani Dolina Ben-Hinnom, ale Dolina Vraždenia. V Tofete budú pochovávať pre nedostatok miesta. 33 Vtedy budú mŕtvoly tohto ľudu potravou nebeského vtáctva a divej zveri a nik ich nebude odháňať. 34 Z judských miest a z ulíc Jeruzalema zaženiem výkriky radosti a plesania, volanie ženícha a hlas nevesty, lebo krajina sa zmení na trosky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk