Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

52. kapitola

Záhuba Jeruzalema a priazeň prejavená Jojakinovi

1 Sedekiáš bol dvadsaťjedenročný, keď začal panovať, a jedenásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamutal, dcéra Jirmejahua, a bola z Libny.
2 Robil, čo bolo zlé v Jahveho očiach, celkom tak, ako robil Jojakim. 3 Jeruzalem a Judea tak hnevali Jahveho, že ich napokon odvrhol od svojej tváre. A Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. 4 V deviatom roku jeho vlády, desiateho mesiaca, v desiaty deň mesiaca, babylonský kráľ Nabuchodonozor tiahol proti Jeruzalemu s celým svojím vojskom, utáboril sa proti nemu a postavil na všetkých stranách obliehacie veže. 5 Obliehanie mesta trvalo až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša. 6 Štvrtého mesiaca toho roku, deviateho dňa, keď v meste zúril hlad a prostý ľud nemal čo jesť, 7 prelomili hradby mesta. Vtedy kráľ a všetci vojaci nocou utiekli, unikli z mesta cez Bránu medzi dvoma múrmi, ktorá je pri kráľovskej záhrade. Utiekli smerom k Arabe, hoci Chaldejci obkľučovali mesto. 8 Ale chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa a dostihlo Sedekiáša na jerišských poliach, kde ho všetci jeho vojaci opustili a rozutekali sa. 9 Kráľa zajali a zaviedli do Ribly v kraji Chamat pred babylonského kráľa, ktorý vyniesol nad ním rozsudok. 10 Babylonský kráľ pobil Sedekiášových synov pred jeho očami, tiež všetky judské kniežatá pobil v Rible. 11 Potom Sedekiášovi vylúpil oči a dal ho zakovať do bronzových okov. Potom ho babylonský kráľ odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára až do dňa jeho smrti. 12 V piatom mesiaci, desiaty deň toho mesiaca – bolo to v devätnástom roku panovania babylonského kráľa Nabuchodonozora – Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, jeden z dôverníkov babylonského kráľa, vtiahol do Jeruzalema. 13 Podpálil Jahveho chrám, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy, najmä domy významných ľudí. 14 Chaldejské vojsko pod veliteľom telesnej stráže strhlo všetky múry okolo Jeruzalema. 15 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol (časť chudobného ľudu)a zvyšok obyvateľstva, ktoré ešte zostalo v meste, tiež prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, a zbytok remeselníkov. 16 Ale veliteľ telesnej stráže Nebuzardan ponechal časť chudobného ľudu krajiny za vinohradníkov a roľníkov. 17 Chaldejci rozbili bronzové stĺpy Jahveho chrámu, Bronzové more a jeho podstavce na kolesách, ktoré boli v Jahveho chráme, a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu. 18 Vzali aj nádoby, lopaty, nože, kropáče, misky a všetky bronzové nástroje, ktoré sa používali pri bohoslužbách. 19 Veliteľ telesnej stráže zobral ešte všetky kalichy, kadidelnice, kropáče, nádoby na žeravé uhlie, svietniky, kotlíky a čaše, všetko to, čo bolo zo zlata alebo zo striebra. 20 Bronz dvoch stĺpov, jedného Mora a dvanástich volov, ktoré ho niesli a ktoré dal vyhotoviť kráľ Šalamún pre Jahveho chrám, nebolo možno odvážiť. 21 Čo sa týka stĺpov: každý stĺp bol vysoký osemnásť lakťov a mal dvanásť lakťov v obvode, bol dutý, hrúbka kovu bola štyri prsty. 22 Mal bronzovú hlavicu, vysokú päť lakťov, ktorá mala dookola ozdobné mriežkovanie a granátové jabĺčka, všetko z bronzu. Druhý stĺp so svojimi granátovými jabĺčkami bol taký istý. 23 Deväťdesiatšesť granátových jabĺčok bolo po stranách, vcelku bolo sto granátových jabĺčok okolo mriežkovania. 24 Veliteľ telesnej stráže zajal veľkňaza Seraiáša a jeho zástupcu, kňaza Sofoniáša, a troch strážcov prahu. 25 V meste zajal dvorana, veliteľa vojakov, sedem kráľových dôverníkov, ktorí ešte zostali v meste, pisára veliteľa vojska, ktorý mal vykonávať odvody pre vojsko, a šesťdesiat obyvateľov, ktorých našli v meste. 26 Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, ich zajal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. 27 Tam v Rible, v kraji Chamat, ich dal babylonský kráľ pobiť. Tak bol Júda odvlečený z vlastnej zeme. 28 Toto je počet ľudí, ktorých odvliekol Nabuchodonozor: v siedmom roku: 3023 Júdovcov; 29 v osemnástom roku Nabuchodonozora bolo odvezených z Jeruzalema 832 osôb; 30 v dvadsiatom treťom roku Nabuchodonozora Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, deportoval 745 Júdovcov. Spolu: 4600 osôb. 31 V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Jojakina, v dvanástom mesiaci, dvadsiateho piateho dňa mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia dal milosť judskému kráľovi Jojakinovi. Vyviedol ho zo žalára, 32 zaobchádzal s ním láskavo a dal mu miesto pri stole pred inými kráľmi, ktorí boli s ním v Babylone. 33 Tak Jojakin odložil svoje väzenské šaty a vždy, po celý život, jedával pri kráľovskom stole. 34 Na jeho vydržovanie mu babylonský kráľ zabezpečil stály denný dôchodok po celý život až do jeho smrti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk