Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

51. kapitola

Jahve proti Babylonu

1 Takto hovorí Jahve: "Proti Babylonu a proti obyvateľom Chaldejska zdvihnem ničivý vietor.
2 Do Babylonu pošlem chlapov s vejačkami v rukách, aby ho previali a precúdili jeho krajinu. V ten strašný deň ho obľahnú zo všetkých strán. 3 Nech žiadny lukostrelec nenapína svoj luk, nech sa vo svojom pancieri prestane naparovať, nešetrite jeho mládencov! Zničte celé jeho vojsko! 4 Nech popadajú mŕtvi na chaldejskú zem, prebodnutí na babylonských uliciach! 5 Izrael a Júda neovdoveli, neopustil ich Jahve Cebaot, hoci ich zem je plná hriechov proti Izraelovmu Svätému. 6 Utekajte z Babylonu (a každý si zachráňte život)! Inak zahyniete pre jeho zločiny, lebo toto je deň Jahveho odvety: platí mu, ako si zaslúži. 7 Babylon bol v Jahveho ruke zlatou čašou, ktorá opíjala celú zem, národy sa spíjali jeho vínom, a preto všetky zošaleli. 8 Náhle padol Babylon a rozbil sa, lamentujte nad ním! Prineste mu balzam na rany, možno sa uzdraví! 9 – Liečili sme Babylon, ale sa neuzdravil. Nechajte ho! Poďme každý do svojej vlasti! Lebo jeho trest sa dvíha až k nebu, siaha až k oblakom. 10 Jahve doprial víťazstvo našej spravodlivosti. Poďte! Porozprávajme na Sione, čo urobil Jahve, náš Boh!" 11 Ostrite šípy, napĺňajte tulce! Jahve vzbudil ducha médskeho kráľa, lebo Jahve sa rozhodol zničiť Babylon: to je Jahveho odveta, odveta za jeho Chrám. 12 Rozvite zástavy proti babylonským opevneniam! Zosilnite stráže! Postavte hliadky! Pripravte nástrahy! Lebo Jahve má ešte jeden zámer a koná, čo vyhlásil proti obyvateľom Babylonu. 13 Ty, ktorý sídliš na brehoch veľkých vôd, bohatý na poklady, prišiel tvoj koniec, koniec tvojim lúpežiam! 14 Jahve Cebaot sa zaprisahal na seba samého: "Naplním ťa ľuďmi ako kobylkami a proti tebe prepuknú vo víťazný krik." 15 Zem utvoril svojou mocou, založil svet na jeho miesto svojou múdrosťou, rozostrel nebeskú oblohu svojím umom. 16 Keď zahrmí svojím hlasom, zahučia vody na nebi, privádza oblaky od končín zeme, otvára závory dažďom a vypúšťa vietor zo svojich skladísk. 17 Všetci ľudia sú ako zvieratá, bez rozumu, každého zlatníka zahanbí jeho modla, lebo podoby, ktoré ulial, sú klam, nemajú v sebe životný dych. 18 Sú to prázdne ničoty, smiešne výtvory, zahynú, keď príde deň súdu. 19 "Jakubovo dedičstvo" nie je ako tieto lebo on všetko vytvoril a Izrael je kmeň jeho dedičstva. Jeho meno je Jahve Cebaot.

Jahveho kladivo a obrovský vrch

20 "Ty si mi bol kladivom, vojnovou zbraňou. Tebou som roztĺkal národy, tebou som ničil kráľovstvá,
21 tebou som mlátil koňa i jazdca, tebou som mlátil voz i voziara, 22 tebou som mlátil muža i ženu, tebou som mlátil starca i dieťa, tebou som mlátil mládenca i pannu, 23 tebou som mlátil pastiera i stádo, tebou som mlátil oráča i záprah, tebou som mlátil vojvodcov i správcov krajín. 24 Ale pred vašimi očami odplatím Babylonu a všetkým obyvateľom Chaldejska všetko zlo, ktoré porobili Sionu. To je Jahveho výrok. 25 Proti tebe som, nivočiaci vrch, – Jahveho výrok – ktorý nivočíš celú zem! Mávnem rukou proti tebe, zrazím ťa z tvojich terás a zmením ťa na pohorenisko. 26 Ani jeden kameň z teba nepoužijú ako uholný kameň alebo ako kameň základný. Zostaneš zboreniskom naveky." To je Jahveho výrok.

V ústrety koncu

27 Zdvihnite zástavu na zemi! Zatrúbte na roh medzi národmi! Sprisahajte národy proti nemu, zvolajte proti nemu kráľovstvá – Ararat, Mini a Aškenaz –. Vymenujte proti nemu hlavného veliteľa! Nech sa kone vzpínajú ako naježené kobylky!
28 Sprisahajte proti nemu národy: kráľov Médie, jej vojvodcov a správcov – všetky krajiny, nad ktorými vládne. 29 Zem sa trasie a zvíja. Lebo sa plnia Jahveho plány proti Babylonu: zmeniť babylonskú krajinu na pustatinu bez obyvateľov. 30 Babylonskí hrdinovia sa vzdali boja, stiahli sa do opevnení, stratili odvahu, sú ako ženy! Ich domy stoja v plameňoch, zlámané sú závory na bránach. 31 Bežec predbieha bežca, posol naháňa posla, aby oznámili kráľovi Babylonu, že sú obsadené všetky štvrte jeho mesta, 32 zaujaté všetky brody, strážne veže zapálené a posádky prestrašené. 33 Lebo Jahve Cebaot, Boh Izraela, hovorí takto: "Dcéra Babylonu je ako humno, keď ju natvrdo udupajú: ešte chvíľku, a nastane preň čas žatvy."

Jahveho odveta

34 "Nabuchodonozor, babylonský kráľ, ma zožral a zničil a potom ma odhodil ako prázdnu misu. Zhltol ma ako drak, naplnil si bachor mojím jemným mäsom a potom ma vyvrátila.
35 Nech padne na Babylon násilie, spáchané na mne, a rany, ktoré som utrpela," vraví obyvateľka Siona. "Nech padne na Chaldejcov moja krv!" vraví Jeruzalem. 36 Preto hovorí Jahve: "Pozri! Do svojich rúk beriem tvoj spor, ja sa vypomstím za teba. Vysuším jeho more, dám vyschnúť jeho prameňom. 37 Babylon sa stane hŕbou kamenia, brlohom šakalov, predmetom hrôzy a posmechu, krajom bez obyvateľov. 38 Ručia všetci razom ako levy, zavýjajú ako levíčatá. 39 Je im horúco? Pripravím im nápoj: opijem ich, až sa rozkričia a potom zaspia večným spánkom a nikdy sa už neprebudia. To je Jahveho výrok. 40 Zavediem ich na jatky ako jahňatá, ako barany a capy."

Plač nad Babylonom

41 Vydobytý bol Bábel, podmanená bola chvála celého sveta. Babylon sa stal predmetom zhrozenia medzi národmi.
42 More zaplavilo Babylon, zakryli ho rozbúrené vlny. 43 Jeho mestá sa stali púšťou, vyschnutou a pustou krajinou, zemou, na ktorej nik nebýva, kadiaľ človek neprechádza.

Jahve potresce modly

44 "Potrestám boha Bela v Babylone, vytrhnem mu z tlamy, čo pohltal, nebudú sa už k nemu hrnúť národy. Aj múry Babylonu popadajú.
45 Vyjdi z neho, ľud môj! Zachráň si každý svoj život pred planúcim Jahveho hnevom! 46 Ale vaše srdce nech neochabne, aby ste sa nedali prestrašiť! Neľakajte sa chýrov, ktoré letia krajinou: chýr nasleduje za chýrom, každý rok nový chýr – násilie v krajine víťazí a krutovládca nastupuje po krutovládcovi. 47 Preto prídu dni, keď potrestám modly Babylonu. Celé jeho územie bude zahanbené i so všetkými pobitými, čo ležia v ňom. 48 Vtedy nebo a zem a všetko, čo je v nich, zanôti nad Babylonom víťazné spevy, lebo ničitelia od severu prídu proti nemu. To je Jahveho výrok. 49 Aj Babylon musí padnúť za pobitých Izraela, ako za Babylon padali pobití po celej zemi. 50 Vy, čo ste unikli meču, dajte sa na cestu, nezastavujte sa! Spomeňte si na Jahveho v diaľave, nech vám Jeruzalem leží na srdci! 51 Zahanbili sme sa, keď sme počuli o potupe, tváre sa nám pokryli rumencom, lebo cudzinci vstúpili do svätých miest Jahveho chrámu. 52 Preto prichádzajú dni – Jahveho výrok – keď potrescem jeho modly a po celej jeho zemi bude sa ozývať stenanie ranených. 53 Hoci by Babylon dosiahol nebesá a svoje vežiská vztýčil do nedostupnej výšky, na môj rozkaz udrú naň pustošitelia." To je Jahveho výrok. 54 Strašný krik vychádza z Babylonu, správy o hroznom nešťastí z krajiny Chaldejcov. 55 Lebo Jahve pustoší Babylon, udúša jeho mestský hluk napredujúcou vlnou, hučiacou a lomoziacou ako povodeň. 56 Hej, na Babylon napreduje pustošiteľ: pochytali jeho vojakov, luky im dolámali, lebo Jahve je Boh, ktorý odpláca, on odpláca naplno. 57 Toto hovorí Kráľ, ktorý sa volá Jahve Cebaot: "Opojím jeho kniežatá i mudrcov, jeho vojvodcov, miestodržiteľov a vojakov a oni zaspia večným spánkom a nikdy sa už neprebudia."

Babylon zrovnaný so zemou

58 Toto hovorí Jahve Cebaot: "Širokánske múry Babylonu budú zrúcané od základov, jeho vysoké brány budú spálené. Nazmar vyšlo, na čom sa národy napracovali, na popola to, na čom sa ľudia natrápili."

Výrok hodený do Eufratu

59 Jeremiáš dal tento rozkaz Seraiášovi, synovi Neriášovmu, vnukovi Machsiášovmu, keď tento odišiel do Babylonu s judským kráľom Sedekiášom vo štvrtom roku jeho panovania. Seraiáš bol hlavným ubytovateľom.
60 Jeremiáš napísal do jednej knihy všetko nešťastie, ktoré malo stihnúť Babylon, všetky svoje reči napísané proti Babylonu. 61 Jeremiáš povedal teda Seraiášovi: "Keď prídeš do Babylonu, nájdi si vhodnú chvíľu prečítať tam všetky tieto slová. 62 Potom povedz: Jahve, ty sám si vyhlásil o tomto mieste, že bude zničené, že nebudú v ňom obyvatelia ani ľudia, ani zvieratá, bude púšťou na večné časy. 63 Keď skončíš čítanie tejto knihy, priviaž na ňu kameň a hoď ju doprostred Eufratu 64 so slovami: Takto klesne Babylon a nikdy už nepovstane po nešťastí, ktoré naň dopustím." Potiaľ sú slová Jeremiášove.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk