Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

Príčina vpádu

1 Poprechádzajte hore-dolu po uliciach Jeruzalema, poprizerajte sa a vyzvedajte! Hľadajte po námestiach mesta, či nájdete niekoho, či je človek, čo žije podľa práva a hľadá pravdu: ak áno, vtedy mestu odpustím. Hovorí Jahve.
2 Keď aj ľudia prisahajú: "Ako žije Jahve," predsa prisahajú krivo. 3 Jahve, či tvoje oči nie sú upriamené na pravdu? Zrážaš ich, ale oni bolesť neprejavujú, ničíš ich, ale oni odmietajú tvoju výstrahu. Tváre majú tvrdšie než kameň, nechcú sa obrátiť. 4 Myslel som si: "To sú samí bedári, hlúpo si počínajú, lebo nepoznajú Jahveho cestu ani príkazy svojho Boha. 5 Pôjdem k ľuďom dôležitým, s tými sa porozprávam, tí zaiste poznajú Jahveho cestu a príkazy svojho Boha." Ale aj tí zlámali jarmo a roztrhali putá. 6 Preto ich lesný lev roztrhá, zahubí ich vlk z púšte, leopard striehne okolo ich miest, zhltne každého, kto vyjde z nich. Lebo popáchali príliš veľa hriechov, vzbúrili sa premnohokrát. 7 "Ako ti to môžem odpustiť? Tvoji synovia ma zanechali, prisahajú na bohov, ktorí nie sú bohmi. Ja som ich nasýtil a oni cudzoložili, behali po domoch neviestok. 8 Sú ako bujné, vykŕmené žrebce, každý erdží za ženou suseda. 9 A ja by som ich nemal trestať za to? – Jahveho výrok. – Nemal by som sa pomstiť na takomto národe? 10 Pobehajte po terasách vinohradov a nivočte ich! Ale nezničte ich úplne! Otrhajte zelené výhonky, lebo nepatria Jahvemu! 11 Hej, podlo ma zradili, tak Izrael, ako Judea." Toto je Jahveho výrok. 12 Popreli Jahveho, povedali: "Boh nejestvuje! Nič zlé sa nám nestane, meč a hlad neskúsime. 13 Proroci hovoria do vetra, prorocké slovo nemajú, tých nech stihne zlo, ktoré ohlasujú!" 14 A tak, pretože hovoríte takéto reči, toto sú slová Jahveho, Boha Cebaot: "Svoje slová zmením v tvojich ústach na oheň a ten strávi tento ľud ako drevo. 15 Hľa, Izrael, privediem proti tebe jeden národ z ďaleka. – To je Jahveho výrok. – Je to národ udatný, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a neporozumieš, čo hovorí. 16 Všetci sú mocní vojaci, ich zbrane sú hrob, široko roztvorený. 17 Pohltá ti žatvu i chlieb, pohltá ti synov a dcéry, pohltá ti stáda oviec a dobytka, pohltá ti vinice i figovníky. Mečom ti zaujme opevnené mestá, na ktoré sa spoliehaš.

Poučenie z trestu

18 Ale ani v týchto dňoch – Jahveho výrok – nezničím vás úplne."
19 A keď sa opýtajú: "Prečo nám Jahve, náš Boh, urobil toto všetko," odpovedz im: "Ako ste ma opustili a slúžili cudzím bohom vo vašej vlastnej krajine, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vašou."

V časoch hladu (?)

20 Vyhláste toto Jakubovým potomkom, oznámte to po Judei:
21 "Počúvajte teraz, vy hlúpy a nechápavý ľud! Máte oči, ale nevidíte nič, máte uši, ale nič nepočujete! 22 Či sa ma nebudete báť? – Jahveho výrok. – Nebudete sa predo mnou triasť? Predo mnou, ktorý som trasľavý piesok postavil ako hranicu moru, ako večnú hranicu, ktorú neprekročí: jeho vlny sa vzpínajú, ale sú bezmocné, hučia, ale ju neprekročia. 23 Lenže tento ľud má srdce poblúdené a odbojné. Otočili sa späť a odišli. 24 Nepomysleli si vo svojom srdci: "Uctievajme si Jahveho, svojho Boha, ktorý nám dáva jesenné dažde a jarné pŕšky vždy v pravý čas a zachováva nám určený čas na žatvu." 25 Vaša zloba narušila tento poriadok, vaše hriechy vás okrádajú o šťastie.

Pokračovanie témy

26 Áno, v mojom národe sú bezbožníci, ktorí striehnu ako poľovníci na vtáky, kladú osídla a chytajú ľudí.
27 Ich domy sú plné lupu ako klietky plné vtákov, a takto sa stali dôležitými a zámožnými. 28 Stučneli, vykŕmili sa a prekročili mieru v zlobe: zákony nezachovávajú, práva sirôt sa nezastávajú, chudobným právo neprisúdia, a predsa sa im darí. 29 A tieto skutky nemám potrestať? – Jahveho výrok. – Nemám sa vypomstiť na takomto ľude? 30 Veci strašné a ohavné dejú sa v tejto krajine. 31 Proroci prorokujú lož, kňazi idú s nimi ruka v ruke a môj ľud je s tým spokojný! Ale čo urobíte, keď nastane koniec?"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk