Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

1 "Ak sa chceš vrátiť, Izrael, – Jahveho výrok – ak sa chceš vrátiť ku mne, ak odstrániš spredo mňa svoje hrozné modly, ak sa už nebudeš túlať, 2 ak prisaháš na živého Jahveho, pravdivo, spravodlivo a úprimne, vtedy ťa budú prosiť národy, aby si ich požehnal a budú hrdé na teba." 3 Lebo toto hovorí Jahve mužom Judey a Jeruzalema: "Preorte si úhory a nesejte medzi tŕnie! 4 Pripravte sa pre službu Jahvemu, zušľachtite si srdcia, mužovia Judey a obyvatelia Jeruzalema! Inak môj hnev vyšľahne sťa plameň, bude horieť a nik ho neuhasí, lebo vaše skutky sú zlé."

Nájazd od severu

5 Oznámte v Júdovi! Rozhláste v Jeruzaleme: Zatrúbte na rohy v celej krajine! Kričte plným hlasom rozkaz: Nastúpiť! Utiahnime sa do opevnených miest!
6 Vytiahnite vysoko zástavu na Sione! Utečte! Nezostávajte stáť! Lebo privádzam zo severu nešťastie a veľkú pohromu. 7 Asýrsky lev vyšiel zo svojej húšťavy, zabijak národov vyrazil! Vyrazil zo svojho ležiska, aby ti spustošil krajinu, aby ti mestá vypálil, aby zostali prázdne, bez obyvateľa. 8 Preto sa odejte vrecovinou, nariekajte a kvíľte, lebo Jahveho blčiaci hnev nás neminie. 9 V ten deň – Jahveho výrok – kráľ i kniežatá stratia odvahu, kňazov zachváti hrôza a proroci strachom zamĺknu. 10 A ja som povedal: "Ach, Jahve, Pane, veru si oklamal tento ľud a Jeruzalem, keď si vravel: "Budete mať pokoj" a teraz máme meč na hrdlách!" 11 V tom čase povedia tomuto národu a Jeruzalemu: "Horúci vietor veje z holých výšin, z púšte, na dcéru môjho ľudu. Nie vánok, čo previeva a čistí obilie. 12 Hej, zúrivý víchor sa dvíha na môj rozkaz. A teraz vynesiem nad nimi svoj rozsudok." 13 Pozor! Nepriateľ napreduje ako mrak! Jeho vozy – sťa víchrica, jeho kone – rýchlejšie od orlov. Beda nám, stratení sme! 14 Ó, Jeruzalem, zmy zlobu zo svojho srdca, ešte sa môžeš zachrániť! Dokedy budeš ešte vo vnútri ukrývať svoje hriešne myšlienky? 15 Čuj! Posol z Danu, zlá zvesť z Efraimských hôr! 16 Povedzte to národom, vyhláste záhubu Jeruzalema: "Nepriateľské hordy tiahnu z ďalekej krajiny, vykrikujú proti judským mestám. 17 Ich stráže tiahnu na ňu zo všetkých strán, lebo sa vzbúrila proti mne." Toto je Jahveho výrok. 18 Tvoj život a tvoje skutky to na teba pritiahli. Sú to následky tvojej zloby. Aké sú trpké! Teraz ti prenikajú až k samému srdcu. 19 Aké ukrutné bolesti v mojej hrudi! Puká mi srdce, búcha divoko. Nemôžem mlčať. Počujem hlas rohu, vojnový lomoz. 20 Porážka! – kričia. Pohroma! Celá krajina je spustošená, náhle strhli moje stany, v okamihu zničili moje prístrešia. 21 Dokedy mám hľadieť na vojenské zástavy a počúvať hlas rohov? 22 "Môj ľud je blázon, nechce mi veriť. Sú to nerozumné deti, ktoré nič nechápu. Múdri sú iba robiť zle, ale nevedia konať, čo je správne." 23 Hľadím na zem, ach! Pustá je a beztvárna, a na nebesá, ach! Sú celkom temné. 24 Hľadím na hory, ach! Trasú sa, všetky vrchy sa pohýbali. 25 Hľadím, ach! Človiečika niet, uleteli aj všetky vtáky nebeské. 26 Hľadím, ach! Úrodná zem zostala púšťou, všetky mestá sa zrútili pred Jahvem 27 pred žiarou jeho hnevu. Hej, toto hovorí Jahve: "Celá zem bude spustošená, ale nezničím ju načisto. 28 Preto zem bude smútiť a sčernejú nebesá nad ňou. Lebo som vyslovil svoje zámery, neoľutujem to, neodstúpim od toho." 29 Na výkrik: Jazdci! Lukostrelci! – celé mesto sa dalo na útek: utiekli do húštin, vyliezli na bralá; všetky mestá sú opustené, niet v nich živej duše. 30 A ty, vyplienená, čo urobíš? Aj keď sa oblečieš do purpuru, aj keď sa vyzdobíš zlatými šperkami, aj keď si oči umelo rozšíriš, krášliš sa nadarmo. Tvoji záletníci tebou pohŕdajú, siahajú ti na život. 31 Čože to za hlas? Počujem výkrik rodičky. Úzkostlivý krik ženy pri prvom pôrode. To kričí Sionská dcéra, lapá po vzduchu, ruky zalamuje: "Ach, beda mi! Klesám pod údermi vrahov!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk