Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

49. kapitola

Výrok proti Ammonu

1 Synom Ammonovým. Takto hovorí Jahve: "Či Izrael nemá synov? Či nemá dediča? Prečo teda boh Milkom zdedil Gadov kraj, prečo jeho ľud býva v Gadových mestách?
2 Dajte pozor! Preto prídu časy – Jahveho výrok – keď nechám zaznieť vojnový krik v Rabbat-Ammone, keď sa on stane opustenou hŕbou zrúcanín a jeho dediny budú vypálené. Vtedy Izrael vyženie zo svojho dedičstva tých, čo ho oň obrali – hovorí Jahve. 3 Kvíľ, Chešbon, lebo Ar je zničený. Nariekajte hlasno, dcéry Rabat-Ammonu, oblečte si vrecovinu, nariekajte, behajte pomedzi múry, lebo boh Milkom pôjde do zajatia a s ním jeho kňazi a kniežatá. 4 Čo sa pýšiš svojou mocou? Tvoja moc zmizne, odbojný národ, čo sa spoliehaš na zásoby zbraní: Kto sa odváži napadnúť ma? 5 Pozor daj! Zavalím ťa hrôzou zo všetkých strán, – to je výrok Pána, Jahveho Cebaot – rozoženú vás, každého jeho stranou, a nikto už utečencov nezhromaždí. 6 (Ale napokon privediem späť zajatcov Ammonových potomkov." To je Jahveho výrok.)

Výrok proti Edomu

7 Edomu. Toto hovorí Jahve Cebaot: "Či už niet múdrosti v Temane? Či jeho mudrci zostali bezradní? Či sa ich múdrosť skazila?
8 Utekajte! Obyvatelia Dedanu utiekli a poskrývali sa na vzdialených miestach, lebo privediem naň Ezauovo nešťastie, keď príde jeho čas zúčtovania. 9 Keď prídu k tebe oberači hrozna, či nenechajú po sebe paberky? Ak zlodeji za noci padnú na tvoju úrodu, vezmú si len toľko, koľko stačia. 10 Ale ja som obral Ezaua donaha, odokryl som jeho skrýše, nemá sa už kde skrývať. Zničení sú všetci: jeho deti, jeho bratia i jeho susedia. Už ho niet. 11 Zanechaj svoje siroty, ja ich vyživím! Nech mi dôverujú tvoje vdovy!" 12 Lebo takto Jahve povedal: "Pozri, tí, ktorí nemuseli piť kalich, predsa ho budú piť, a ty by si mal zostať bez trestu? Ty nezostaneš bez trestu, ale ho vypiješ do dna! 13 Lebo som prisahal na samého seba – Jahveho výrok – Bocra sa stane predmetom hrôzy a posmechu, prekliatymi zrúcaninami a všetky jej mestá budú zrúcaninami naveky." 14 Keď bol hlásateľ poslaný k národom so slovami: Zhromaždite sa! Vrhnite sa na tento národ! Dajte sa do boja! – toto posolstvo som počul od Jahveho: 15 "Pozri, ponížil som ťa medzi národmi, urobil som ťa opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Tvoja spupnosť a pýcha tvojho srdca priviedli ťa na zlé cesty, teba, čo bývaš v rozsadline Skaly, čo sa zdržuješ vo vysokých horách. Hoci si postavíš hniezdo vysoko sťa orol, ja ťa odtiaľ zrútim! To je Jahveho výrok. 17 Edom sa stane predmetom hrôzy. Kto len prejde popri ňom, zhrozí sa a zhíkne nad toľkými ranami. 18 Bude zničený ako Sodoma a Gomora a susedné mestá – hovorí Jahve – nik tam nebude bývať, človek sa tam neusadí. 19 Pozrite, vystupuje ako lev z jordánskych húštin na zelené nivy. V okamihu ich odtiaľ zaženiem a postavím tam svojho vyvoleného. Veď kto sa mi môže rovnať? Kto ma môže pohnať pred súd? Ktorý pastier môže obstáť predo mnou?" 20 Preto čujte, aký plán má Jahve proti Edomu, aké rozhodnutie urobil proti obyvateľom Temanu: "Aj tých najmenších zo stáda odvlečú preč a ich nivy užasnú nad ich osudom. 21 Hrmotom ich pádu otrasie sa zem. Ozvena ich kriku sa rozlieha až po Trstinové more! 22 Pozri! Akoby sa orol vzniesol a rozprestrel krídla nad Bocrou! Srdce edomských bojovníkov je v ten deň sťa srdce ženy pri pôrode."

Výrok proti sýrskym mestám

23 Damasku. "Chamat a Arpad sú plné zmätku, lebo dostali zlé správy. Nepokoj nimi lomcuje ako more, ktoré sa nemôže utíšiť.
24 Damask je nastrašený, dáva sa na útek, schytila ho hrôza (úzkosť a bolesti ako ženu pri pôrode). 25 Aké je opustené, mesto veselých spevov, mesto mojej radosti! 26 Preto jeho mladíci padnú na jeho uliciach, v ten deň zahynú všetci jeho bojovníci. To je výrok Jahveho Cebaot. 27 Vtedy podložím oheň pod hradby Damasku a ten strávi paláce Ben Hadada."

Výrok proti arabským kmeňom

28 Kedaru a kráľovstvám Chacoru, ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Toto hovorí Jahve: "Hor’ sa! Tiahnite proti Kedaru, vyplieňte synov Východu!
29 Poberte im stany i stáda, stanové závesy a všetko náčinie! Odožeňte si ich ťavy! Nech tu zaznie výkrik: "Hrôza zo všetkých strán!" 30 Utekajte, utekajte rýchlo! Poskrývajte sa na miestach vzdialených, obyvatelia Chacoru – to je Jahveho výrok – lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, vymyslel plán proti vám, urobil proti vám rozhodnutie: 31 Hor’ sa! Napadnime národ pokojný, žijúci v bezpečí – Jahveho výrok – nemá brány ani závory, žije osamote. 32 Ich ťavy budú korisťou, ich veľké stáda na plen. Do všetkých vetrov rozhádžem tých, čo si strihajú vlasy na sluchách, privediem na nich skazu zo všetkých strán. To je Jahveho výrok. 33 Chacor sa stane skrýšou šakalov, večnou pustatinou, nikto tam nebude bývať, človek sa tam už neusadí."

Výrok proti Elamu

34 Slová, ktoré povedal Jahve prorokovi Jeremiášovi o Elame na začiatku vlády judského kráľa Sedekiáša.
35 Takto hovorí Jahve Cebaot: "Počúvajte! Zlámem bojový luk Elamu, hlavnú zbraň jeho moci. 36 Proti Elamu doženiem štyri vetry zo štyroch strán nebies a rozprášim jeho ľud do všetkých týchto vetrov, takže nebude národa, kam by nedošli vyhnanci z Elamu. 37 Dolámem Elam pred jeho nepriateľmi, pred tými, čo mu striehnu na život. Môj hrozný hnev privedie nešťastie na nich – to je Jahveho výrok. Budem ich naháňať mečom, kým ich nevyhubím. 38 Potom postavím v Elame svoj trón a odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá. – Jahveho výrok. 39 Ale v posledných dňoch privediem späť elamských vyhnancov." Toto je Jahveho výrok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk