Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Výrok proti Filištíncom

1 Slovo, ktoré Jahve povedal prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, než faraón vydobyl Gazu:
2 Toto hovorí Jahve: "Pozri, ako stúpajú vody od severu, vzdúvajú sa v rozvodnenú rieku, zaplavujú kraj a všetko, čo je v ňom, mestá a všetkých, čo v nich bývajú. Ľudia kričia, kvília všetci obyvatelia zeme. 3 Čuj dupot konských kopýt, hrmot vozov, lomoz kolies! Otcovia zabudli na svoje deti, bezradne im ovisli ruky. 4 Prišiel Deň, keď budú zničení všetci Filištínci, budú zrúcané Tyrus a Sidon, zničení všetci ich spojenci. Jahve vyhubí Filištíncov, ten zvyšok z ostrova Kréty. 5 Gaze vyholili hlavu, Aškelon zničili. Biedny zvyšok silákov, dokedy si budeš rozodierať telo a plakať? 6 Beda, Jahveho meč, kedy si odpočinieš? Vráť sa do svojej pošvy, prestaň už, utíš sa! 7 – Akože si môže odpočinúť, keď ho Jahve poslal proti Aškelonu a proti morskému pobrežiu? Tam mu dal robotu."