Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

45. kapitola

Slovo potechy pre Barucha

1 Slovo, ktoré prorok Jeremiáš povedal Baruchovi, synovi Neriášovmu, keď napísal tieto reči do knihy podľa Jeremiášovho diktovania, štvrtého roku judského kráľa Jojakima, Joziášovho syna.
2 "Toto sú slová, ktoré hovorí Jahve, Boh Izraela, o tebe, Baruch. 3 Povedal si: Beda mi, lebo Jahve mi prináša iba smútok a bolesť! Unavený som toľkými prácami a nemám odpočinku. 4 Toto povedz Baruchovi: Takto hovorí Jahve. Pozri: Čo som postavil, to rúcam. Čo som zasadil, vytŕham: celú túto svoju krajinu. 5 A ty žiadaš pre seba veľké veci? Nežiadaj si ich! Pozri sa len: Nešťastie dopustím na všetkých ľudí – to je Jahveho výrok. Ale tebe dávam tvoj život ako korisť, kamkoľvek pôjdeš, ale zachrániš si iba holý život a nič viac."