Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

Útek do Egypta

1 Vtedy prišli všetci dôstojníci vojska, totiž Jochanan, syn Kareho, a Azariáš, syn Hošaiášov, a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho,
2 k Jeremiášovi a povedali mu: "Vypočuj láskavo našu prosbu! Pros Jahveho, svojho Boha, za nás a za celý tento zvyšok, lebo – ako to vidíš na vlastné oči – zostalo nás veľmi málo z celého množstva. 3 Nech nám Jahve, tvoj Boh, označí cestu, kadiaľ máme ísť a čo máme robiť." 4 Prorok Jeremiáš im odpovedal: "Súhlasím. Budem prosiť Jahveho, vášho Boha, ako si želáte. A oznámim vám všetko, čo mi Jahve povie, nič vám z toho nezatajím." 5 Oni zasa povedali Jeremiášovi: "Nech je Jahve pravdivým a verným svedkom proti nám, ak nebudeme robiť presne podľa slova Jahveho, tvojho Boha, ktoré nám po tebe odkáže. 6 Či nám to bude milé alebo nemilé, poslúchneme hlas Jahveho, nášho Boha, ku ktorému ťa posielame. Budeme šťastní, keď budeme poslúchať hlas Jahveho, nášho Boha." 7 Po desiatich dňoch Jeremiáš počul Jahveho slovo. 8 Zavolal Jochanana, syna Kareho, všetkých dôstojníkov, ktorí boli s ním, a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. 9 Povedal im: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, aby som mu predniesol vašu úpenlivú prosbu: 10 Ak natrvalo zostanete v tejto krajine, zbudujem vás a už vás nezničím, zasadím vás a nevytrhám. Lebo mi bude ľúto toho zla, čo som vám urobil. 11 Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým máte všetci strach. Nebojte sa ho – to je Jahveho výrok – lebo ja som s vami, zachránim vás a vyslobodím z jeho ruky. 12 Získam vám jeho súcit, takže sa zmiluje nad vami a dovolí vám vrátiť sa domov na vašu pôdu. 13 Ak však poviete: Nezostaneme v tejto krajine, tak budete neposlušní tomu, čo vám hovorí Jahve, váš Boh, 14 ak poviete: Nie! My chceme ísť do Egypta, kde nebudeme vidieť vojnu, nebudeme počúvať hlasy vojenských trúb a nebudeme mrieť hladom, bez chleba. Tam sa usadíme. 15 Nuž teda počujte Jahveho slovo, vy zvyšky Júdu! – Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela. Ak chcete za každú cenu ísť do Egypta, ak tam vstúpite, aby ste sa tam usadili, 16 meč, ktorého sa bojíte, vás zastihne tam, v Egyptskej krajine, a hlad, ktorého sa strachujete, pôjde za vami do Egypta a tam zomriete! 17 Všetci ľudia, rozhodnutí ísť do Egypta a usadiť sa tam, zomrú tam mečom, hladom a morom. Ani jediný neprežije nešťastie, ktoré na nich dopustím, ani mu neunikne. 18 Áno, takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Ako sa môj hnev a moje rozhorčenie vylialo na jeruzalemských obyvateľov, tak sa moje rozhorčenie vyleje na vás, ak odídete do Egypta. Budete predmetom kliatby, hrôzy, predmetom preklínania a posmechu. Tieto miesta už nikdy neuvidíte! 19 Zvyšok Júdu, Jahve vám vyhlasuje: Nechoďte do Egypta! Dobre si uvedomte, že som vás dnes slávnostne upozornil. 20 Zavádzate sami seba! Poverili ste ma poslaním pred Jahvem, vaším Bohom, vraviac: Pros za nás u Jahveho, nášho Boha, a oznám nám všetko, čo nám káže Jahve, náš Boh, a my to urobíme. 21 Dnes vám to oznamujem, ale vy nechcete poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, v ničom, čo mi kázal povedať vám. 22 Vedzte teda dobre, že zomriete mečom, hladom a morom na mieste, kam chcete odísť a kde chcete bývať!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk