Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

1 Stalo sa to siedmeho mesiaca. Jišmael, syn Nataniáša, syna Elišamu, ktorý bol z kráľovského rodu, prišiel s kráľovskými veľmožmi a s desiatimi chlapmi ku Godoliášovi, synovi Achikamovmu, do Micpy. A zakiaľ spoločne jedli v Micpe, 2 vstal Jišmael, syn Nataniášov, so svojimi desiatimi chlapmi a mečom zabili Godoliáša, syna Achikama, syna Šafanovho. Tak zavraždili toho, ktorého babylonský kráľ postavil na čelo krajiny. 3 A s ním zabili aj všetkých Júdovcov, ktorí boli s Godoliášom v Micpe. Jišmael pobil aj chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli. 4 Druhého dňa po Godoliášovej vražde, keď sa o tom ešte nevedelo, 5 prišli pútnici zo Sichemu, zo Šíla a zo Samárie, osemdesiat chlapov s oholenými bradami, roztrhnutými šatami a s telom poznačeným zárezmi. Niesli obetné dary a tymian, ktoré chceli predložiť v Jahveho chráme. 6 Jišmael, syn Nataniášov, im vyšiel z Micpy v ústrety a ako sa k nim približoval, plakal. Keď ich stretol, povedal im: "Poďte ku Godoliášovi, Achikamovmu synovi!" 7 Ale keď prišli do stredu mesta, Jišmael, syn Nataniášov, ich pobil s pomocou svojich chlapov a ich telá dal pohádzať do cisterny. 8 Ale medzi nimi bolo desať chlapov, ktorí povedali Izmaelovi: "Nezabíjaj nás, lebo máme skrytý poklad v poli: pšenicu, jačmeň, olej a med." Vtedy týchto ušetril a nezabil ich spolu s ich bratmi. 9 Cisterna, do ktorej Jišmael dal hodiť všetky mŕtvoly ľudí, ktorých povraždil, bola veľká cisterna, vykopaná kráľom Asom, keď bol vo vojne s Bašom, kráľom Izraela. Túto dal Jišmael, syn Nataniášov, naplniť mŕtvolami povraždených mužov. 10 Potom Jišmael zajal všetky zvyšky ľudu, ktorý bol v Micpe, kráľovské dcéry a všetok ľud, čo zostal v Micpe, ktorých Nabuzardan, veliteľ telesnej stráže, zveril Godoliášovi, Achikamovmu synovi. Jišmael, syn Nataniášov, ich zajal a dal sa na cestu, pričom chcel prejsť k Ammoncom. 11 Keď sa Jochanan, syn Kareho, a všetci dôstojníci jeho sprievodu dozvedeli o všetkých zločinoch Jišmaela, Nataniášovho syna, 12 zobrali všetkých svojich chlapov a vybrali sa do boja proti Jišmaelovi, synovi Nataniášovmu. Dostihli ho pri veľkom rybníku v Gabaone. 13 Ľudia v sprievode Jišmaela vypukli v radostné výkriky, keď videli Jochanana, syna Kareho, a všetkých dôstojníkov, ktorí ho sprevádzali. 14 Všetci ľudia, ktorých Jišmael odviedol z Micpy, sa obrátili a prebehli k Jochananovi, synovi Kareho. 15 Ale Jišmael, syn Nataniášov, unikol Jochananovi s ôsmimi chlapmi a utiekol k Ammoncom. 16 Vtedy Jochanan, syn Kareho, a všetci dôstojníci, ktorí ho sprevádzali, zhromaždili všetok zvyšok ľudu, ktorých Jišmael, syn Nataniášov, odvliekol z Micpy ako zajatcov po zavraždení Godoliáša, syna Achikamovho: chlapov-bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých viedli naspäť z Gabaonu. 17 Dali sa na pochod a zastavili sa na Kimhamovom statku pri Betleheme na ceste do Egypta, 18 aby ušli pred Chaldejcami. Báli sa ich, lebo Jišmael, syn Nataniášov, zabil Godoliáša, syna Achikamovho, ktorého babylonský kráľ postavil na čelo krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk