Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Obrátenie

1 Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho a vydá sa za iného muža, či sa on ešte môže vrátiť k nej? Či taká žena nie je celkom poškvrnená? Nuž ty si sa zneuctila s mnohými milencami, môžeš sa ešte vrátiť ku mne? Jahveho výrok.
2 Rozhliadni sa po holých kopcoch, pozri, kde si sa nezahodila? Očakávala si ich pri cestách ako Arab číhajúci na púšti. Tak si poškvrnila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou. 3 Preto boli zastavené dažde a jarné pŕšky sa nedostavili. Ale ty dvíhaš čelo ako prostitútka, ani sa len nezačervenáš. 4 A teraz vari ku mne nekričíš: "Otče môj, drahý priateľ mojich mladých rokov!" 5 Myslíš si: "Či sa bude hnevať navždy? Či bude večne rozhorčený?" Takto hovoríš, ale ďalej vystrájaš zlo, koľko len vládzeš!

Výzva Severnému kráľovstvu, aby sa obrátilo

6 Jahve mi povedal v dňoch kráľa Joziáša: "Videl si, čo robila odpadlíčka Izrael? Chodila na každý vyšší kopec, pod každý zelený strom a tam sa oddávala smilstvu.
7 Hoci to všetko popáchala, povedal som jej: "Vráť sa," ale ona sa nevrátila. Videla to jej sestra, neverná Judea. 8 Videla, že som zapudil nevernicu Izrael za všetky jej cudzoložstvá a dal som jej priepustný list. Ale jej sestra, neverná Judea, sa nezľakla, ale išla a aj ona sa oddávala smilstvu. 9 Poškvrnila krajinu svojím nezmyselným smilstvom, svojím cudzoložným klaňaním sa kameňu a drevu. 10 A napriek tomu všetkému tá nevernica Judea, jej sestra, sa nevrátila ku mne s celým svojím srdcom, ale iba s pretvárkou." To je Jahveho výrok. 11 A Jahve mi povedal: "Nevernica Izrael je spravodlivejšia ako neverná Judea. 12 Choď teda a vyhlás toto posolstvo Severu: Vráť sa, odpadlíčka Izrael, to je Jahveho výrok. Neprijmem vás s nahnevanou tvárou, lebo som milosrdný, – Jahveho výrok. – Nebudem sa hnevať naveky. 13 Len uznaj svoju vinu, že si bola nevernou Jahvemu, svojmu Bohu, že si blúdila za cudzími bohmi pod každý zelený strom a že si ma neposlúchala." To je Jahveho výrok.

Mesiášsky ľud na Sione

14 Vráťte sa, odpadlé deti – Jahveho výrok – veď ja som váš Pán. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z rodiny a zavediem vás na Sion.
15 Tam vám dám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás povedú múdro a rozvážne. 16 V tých dňoch, keď sa rozmnožíte a budete plodní v krajine – to je Jahveho výrok – ľudia už nebudú hovoriť o arche Jahveho zmluvy, nikto nebude myslieť na ňu, nikto si na ňu nespomenie, ani za ňou nezatúži, ani si novú nezostroja. 17 V tom čase Jeruzalem sa bude volať Jahveho trón. Všetky národy pôjdu do Jeruzalema uctiť si Jahveho meno a už nikdy nebudú nasledovať svoje hriešne a tvrdohlavé srdcia. 18 V tých dňoch sa Júda spojí s Izraelom a spolu prídu zo severnej zeme do krajiny, ktorú som dal do dedičstva vašim otcom.

Pokračovanie piesne o obrátení

19 Povedal som si: Ako rád by som zaobchádzal s tebou ako so synom a dal ti utešenú krajinu, najvzácnejšie dedičstvo medzi národmi! Myslel som si: Budeš ma volať Otcom a nikdy ma nezanecháš.
20 Ale ako žena, neverná svojmu milému, tak ste vy, Izrael, boli neverní mne. To je Jahveho výrok. 21 Počuj! Po holých kopcoch plač sa rozlieha. Izraelský ľud prosí o milosť. Lebo sa dali na krivé cesty, zabudli na Jahveho, svojho Boha. 22 "Vráťte sa, odbojní synovia, vyliečim vás z odpadlíctva!" "Hľa, tu sme. Prichádzame k tebe, veď ty si Jahve, náš Boh. 23 Vskutku, bohoslužby na kopcoch sú iba klam a mam vykrikovanie po horách. Naozaj, iba u Jahveho, nášho Boha, je spása Izraela. 24 Už od našich mladých čias Baal, ten hanobný boh, požieral mozole našich otcov, ich ovce a ich rožný statok, ich synov a ich dcéry. 25 Hoďme sa na zem plní hanby, prikryme sa svojou potupou! Lebo sme zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu, tak my, ako aj naši otcovia od našich mladých čias až po dnešný deň a neposlúchali sme hlas Jahveho, svojho Boha."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk