Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

Obrátenie

1 Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho a vydá sa za iného muža, či sa on ešte môže vrátiť k nej? Či taká žena nie je celkom poškvrnená? Nuž ty si sa zneuctila s mnohými milencami, môžeš sa ešte vrátiť ku mne? Jahveho výrok.
2 Rozhliadni sa po holých kopcoch, pozri, kde si sa nezahodila? Očakávala si ich pri cestách ako Arab číhajúci na púšti. Tak si poškvrnila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou. 3 Preto boli zastavené dažde a jarné pŕšky sa nedostavili. Ale ty dvíhaš čelo ako prostitútka, ani sa len nezačervenáš. 4 A teraz vari ku mne nekričíš: "Otče môj, drahý priateľ mojich mladých rokov!" 5 Myslíš si: "Či sa bude hnevať navždy? Či bude večne rozhorčený?" Takto hovoríš, ale ďalej vystrájaš zlo, koľko len vládzeš!

Výzva Severnému kráľovstvu, aby sa obrátilo

6 Jahve mi povedal v dňoch kráľa Joziáša: "Videl si, čo robila odpadlíčka Izrael? Chodila na každý vyšší kopec, pod každý zelený strom a tam sa oddávala smilstvu.
7 Hoci to všetko popáchala, povedal som jej: "Vráť sa," ale ona sa nevrátila. Videla to jej sestra, neverná Judea. 8 Videla, že som zapudil nevernicu Izrael za všetky jej cudzoložstvá a dal som jej priepustný list. Ale jej sestra, neverná Judea, sa nezľakla, ale išla a aj ona sa oddávala smilstvu. 9 Poškvrnila krajinu svojím nezmyselným smilstvom, svojím cudzoložným klaňaním sa kameňu a drevu. 10 A napriek tomu všetkému tá nevernica Judea, jej sestra, sa nevrátila ku mne s celým svojím srdcom, ale iba s pretvárkou." To je Jahveho výrok. 11 A Jahve mi povedal: "Nevernica Izrael je spravodlivejšia ako neverná Judea. 12 Choď teda a vyhlás toto posolstvo Severu: Vráť sa, odpadlíčka Izrael, to je Jahveho výrok. Neprijmem vás s nahnevanou tvárou, lebo som milosrdný, – Jahveho výrok. – Nebudem sa hnevať naveky. 13 Len uznaj svoju vinu, že si bola nevernou Jahvemu, svojmu Bohu, že si blúdila za cudzími bohmi pod každý zelený strom a že si ma neposlúchala." To je Jahveho výrok.

Mesiášsky ľud na Sione

14 Vráťte sa, odpadlé deti – Jahveho výrok – veď ja som váš Pán. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z rodiny a zavediem vás na Sion.
15 Tam vám dám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás povedú múdro a rozvážne. 16 V tých dňoch, keď sa rozmnožíte a budete plodní v krajine – to je Jahveho výrok – ľudia už nebudú hovoriť o arche Jahveho zmluvy, nikto nebude myslieť na ňu, nikto si na ňu nespomenie, ani za ňou nezatúži, ani si novú nezostroja. 17 V tom čase Jeruzalem sa bude volať Jahveho trón. Všetky národy pôjdu do Jeruzalema uctiť si Jahveho meno a už nikdy nebudú nasledovať svoje hriešne a tvrdohlavé srdcia. 18 V tých dňoch sa Júda spojí s Izraelom a spolu prídu zo severnej zeme do krajiny, ktorú som dal do dedičstva vašim otcom.

Pokračovanie piesne o obrátení

19 Povedal som si: Ako rád by som zaobchádzal s tebou ako so synom a dal ti utešenú krajinu, najvzácnejšie dedičstvo medzi národmi! Myslel som si: Budeš ma volať Otcom a nikdy ma nezanecháš.
20 Ale ako žena, neverná svojmu milému, tak ste vy, Izrael, boli neverní mne. To je Jahveho výrok. 21 Počuj! Po holých kopcoch plač sa rozlieha. Izraelský ľud prosí o milosť. Lebo sa dali na krivé cesty, zabudli na Jahveho, svojho Boha. 22 "Vráťte sa, odbojní synovia, vyliečim vás z odpadlíctva!" "Hľa, tu sme. Prichádzame k tebe, veď ty si Jahve, náš Boh. 23 Vskutku, bohoslužby na kopcoch sú iba klam a mam vykrikovanie po horách. Naozaj, iba u Jahveho, nášho Boha, je spása Izraela. 24 Už od našich mladých čias Baal, ten hanobný boh, požieral mozole našich otcov, ich ovce a ich rožný statok, ich synov a ich dcéry. 25 Hoďme sa na zem plní hanby, prikryme sa svojou potupou! Lebo sme zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu, tak my, ako aj naši otcovia od našich mladých čias až po dnešný deň a neposlúchali sme hlas Jahveho, svojho Boha."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk