Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Jeremiáš v cisterne. Ebed-Melechov zákrok

1 Šefatiáš, syn Maatanov, Gedeliáš, syn Pašchurov, Jukal, syn Šelemiášov, a Pašchur, syn Malkiášov, počuli reči, ktoré Jeremiáš hovoril všetkému ľudu, a to:
2 "Toto hovorí Jahve: Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom. Ale kto z neho ujde a poddá sa Chaldejcom, ostane nažive, jeho korisťou bude jeho vlastný život. 3 Takto hovorí Jahve: Toto mesto celkom iste padne do moci vojska babylonského kráľa a on sa ho zmocní." 4 Títo dôstojníci povedali kráľovi: "Tento muž musí byť popravený. Svojimi rečami podlamuje odvahu bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste a odvahu všetkého ľudu. Veď tento človek nehľadá blaho tohto ľudu, ale jeho nešťastie." 5 Kráľ Sedekiáš odpovedal: "Je vo vašich rukách. Veď kráľ nemá nijakú moc voči vám!" 6 Oni chytili Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovského syna Malkiáša vo väzenskom dvore. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebola voda, iba bahno, a tak Jeremiáš zapadol do bahna. 7 Ale Etiópčan Ebed-Melech, dvoran kráľovského paláca, počul, že Jeremiáša hodili do cisterny, zakiaľ kráľ zasadal pri Benjamínovej bráne. 8 Teda Ebed-Melech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: 9 "Pán môj a kráľ, títo chlapi prejavili veľkú zlobu, ako zaobchádzali s prorokom Jeremiášom. Hodili ho do cisterny a tam zahynie hladom, veď v meste už niet chleba." 10 Vtedy kráľ rozkázal Etiópčanovi Ebed-Melechovi: "Vezmi so sebou odtiaľto tridsať chlapov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny prv, než zomrie." 11 Ebed-Melech vzal tých chlapov so sebou, vyšiel do kráľovského paláca, do skladu odevu, vzal odtiaľ niečo z obnosených a odhodených šiat, ktoré spustil po povrazoch Jeremiášovi do cisterny. 12 Etiópčan Ebed-Melech povedal Jeremiášovi: "Podlož si tieto staré šaty pod pazuchy, pod povrazy!" Jeremiáš tak urobil 13 a tak ho vytiahli povrazmi z cisterny. Potom Jeremiáš zostal vo väzenskom dvore.

Posledný Jeremiášov rozhovor so Sedekiášom

14 Kráľ Sedekiáš dal priviesť Jeremiáša k sebe k tretiemu vchodu do Jahveho chrámu. Tu povedal kráľ Jeremiášovi: "Niečo sa ťa chcem spýtať, nezataj nič predo mnou!"
15 Jeremiáš odpovedal Sedekiášovi: "Ak ti to poviem, istotne ma dáš zabiť. Ak ti niečo poradím, nepočúvneš ma." 16 Vtedy sa mu kráľ Sedekiáš potajomky zaprisahal: "Ako žije Jahve, ktorý nám dal tento život, nedám ťa zabiť, ani ťa nevydám do rúk tých ľudí, čo ti číhajú na život." 17 Nato Jeremiáš povedal Sedekiášovi: "Toto hovorí Jahve, Boh Cebaot, Boh Izraela: Ak vyjdeš a poddáš sa veliteľom babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nebude vypálené, zostaneš nažive ty i tvoja rodina. 18 Ak sa však nepoddáš veliteľom babylonského kráľa, toto mesto padne Chaldejcom do rúk a oni ho vypália a ty im tiež neunikneš z rúk." 19 Kráľ Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Bojím sa Júdovcov, ktorí prešli ku Chaldejcom, aby ma Chaldejci nevydali týmto do rúk, lebo oni by ma znevážili." 20 Jeremiáš odpovedal: "Nevydajú ťa. Ak poslúchneš Jahveho hlas vo všetkom, čo ti hovorím, všetko sa ti dobre skončí a ty si zachrániš život. 21 Ale ak sa nevzdáš, Jahve mi toto ukázal: 22 Pozri, všetky ženy, ktoré ešte zostali v judskom kráľovskom paláci, budú vyvedené dôstojníkmi babylonského kráľa a budú ti hovoriť: Tvoji vlastní priatelia ťa zaviedli, prevládli nad tebou! Nechali, nech sa ti nohy zaboria do bahna, a ukázali ti chrbát! 23 Hej, všetky tvoje ženy a tvoje deti vyvedú k Chaldejcom. Ani ty neunikneš ich rukám. Babylonský kráľ ťa zajme a mesto vypáli ohňom." 24 Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Nikomu o tomto nepovedz a nebudeš vydaný na smrť. 25 Ak sa kniežatá dozvedia, že som sa s tebou rozprával, prídu za tebou a povedia ti: Povedz nám, čo si povedal kráľovi a čo kráľ povedal tebe! Nič nám netaj a nezabijeme ťa, 26 odpovedz im: Predložil som kráľovi prosbu, aby ma neposlal späť do Jonatanovho domu, aby som tam nezomrel." 27 Skutočne, všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho. On im porozprával všetko tak, ako mu to rozkázal kráľ. Nechali ho teda na pokoji, lebo vec sa nerozchýrila. 28 Jeremiáš zostal v nádvorí väznice až do dňa, keď Jeruzalem padol. Keď zaujali Jeruzalem, ešte bol tam.