Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Jeremiáš v cisterne. Ebed-Melechov zákrok

1 Šefatiáš, syn Maatanov, Gedeliáš, syn Pašchurov, Jukal, syn Šelemiášov, a Pašchur, syn Malkiášov, počuli reči, ktoré Jeremiáš hovoril všetkému ľudu, a to:
2 "Toto hovorí Jahve: Kto zostane v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom. Ale kto z neho ujde a poddá sa Chaldejcom, ostane nažive, jeho korisťou bude jeho vlastný život. 3 Takto hovorí Jahve: Toto mesto celkom iste padne do moci vojska babylonského kráľa a on sa ho zmocní." 4 Títo dôstojníci povedali kráľovi: "Tento muž musí byť popravený. Svojimi rečami podlamuje odvahu bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste a odvahu všetkého ľudu. Veď tento človek nehľadá blaho tohto ľudu, ale jeho nešťastie." 5 Kráľ Sedekiáš odpovedal: "Je vo vašich rukách. Veď kráľ nemá nijakú moc voči vám!" 6 Oni chytili Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovského syna Malkiáša vo väzenskom dvore. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebola voda, iba bahno, a tak Jeremiáš zapadol do bahna. 7 Ale Etiópčan Ebed-Melech, dvoran kráľovského paláca, počul, že Jeremiáša hodili do cisterny, zakiaľ kráľ zasadal pri Benjamínovej bráne. 8 Teda Ebed-Melech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: 9 "Pán môj a kráľ, títo chlapi prejavili veľkú zlobu, ako zaobchádzali s prorokom Jeremiášom. Hodili ho do cisterny a tam zahynie hladom, veď v meste už niet chleba." 10 Vtedy kráľ rozkázal Etiópčanovi Ebed-Melechovi: "Vezmi so sebou odtiaľto tridsať chlapov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny prv, než zomrie." 11 Ebed-Melech vzal tých chlapov so sebou, vyšiel do kráľovského paláca, do skladu odevu, vzal odtiaľ niečo z obnosených a odhodených šiat, ktoré spustil po povrazoch Jeremiášovi do cisterny. 12 Etiópčan Ebed-Melech povedal Jeremiášovi: "Podlož si tieto staré šaty pod pazuchy, pod povrazy!" Jeremiáš tak urobil 13 a tak ho vytiahli povrazmi z cisterny. Potom Jeremiáš zostal vo väzenskom dvore.

Posledný Jeremiášov rozhovor so Sedekiášom

14 Kráľ Sedekiáš dal priviesť Jeremiáša k sebe k tretiemu vchodu do Jahveho chrámu. Tu povedal kráľ Jeremiášovi: "Niečo sa ťa chcem spýtať, nezataj nič predo mnou!"
15 Jeremiáš odpovedal Sedekiášovi: "Ak ti to poviem, istotne ma dáš zabiť. Ak ti niečo poradím, nepočúvneš ma." 16 Vtedy sa mu kráľ Sedekiáš potajomky zaprisahal: "Ako žije Jahve, ktorý nám dal tento život, nedám ťa zabiť, ani ťa nevydám do rúk tých ľudí, čo ti číhajú na život." 17 Nato Jeremiáš povedal Sedekiášovi: "Toto hovorí Jahve, Boh Cebaot, Boh Izraela: Ak vyjdeš a poddáš sa veliteľom babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nebude vypálené, zostaneš nažive ty i tvoja rodina. 18 Ak sa však nepoddáš veliteľom babylonského kráľa, toto mesto padne Chaldejcom do rúk a oni ho vypália a ty im tiež neunikneš z rúk." 19 Kráľ Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Bojím sa Júdovcov, ktorí prešli ku Chaldejcom, aby ma Chaldejci nevydali týmto do rúk, lebo oni by ma znevážili." 20 Jeremiáš odpovedal: "Nevydajú ťa. Ak poslúchneš Jahveho hlas vo všetkom, čo ti hovorím, všetko sa ti dobre skončí a ty si zachrániš život. 21 Ale ak sa nevzdáš, Jahve mi toto ukázal: 22 Pozri, všetky ženy, ktoré ešte zostali v judskom kráľovskom paláci, budú vyvedené dôstojníkmi babylonského kráľa a budú ti hovoriť: Tvoji vlastní priatelia ťa zaviedli, prevládli nad tebou! Nechali, nech sa ti nohy zaboria do bahna, a ukázali ti chrbát! 23 Hej, všetky tvoje ženy a tvoje deti vyvedú k Chaldejcom. Ani ty neunikneš ich rukám. Babylonský kráľ ťa zajme a mesto vypáli ohňom." 24 Sedekiáš povedal Jeremiášovi: "Nikomu o tomto nepovedz a nebudeš vydaný na smrť. 25 Ak sa kniežatá dozvedia, že som sa s tebou rozprával, prídu za tebou a povedia ti: Povedz nám, čo si povedal kráľovi a čo kráľ povedal tebe! Nič nám netaj a nezabijeme ťa, 26 odpovedz im: Predložil som kráľovi prosbu, aby ma neposlal späť do Jonatanovho domu, aby som tam nezomrel." 27 Skutočne, všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho. On im porozprával všetko tak, ako mu to rozkázal kráľ. Nechali ho teda na pokoji, lebo vec sa nerozchýrila. 28 Jeremiáš zostal v nádvorí väznice až do dňa, keď Jeruzalem padol. Keď zaujali Jeruzalem, ešte bol tam.