Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

33. kapitola

Iné prisľúbenie obnovy

1 Kým bol Jeremiáš ešte uväznený na strážnom nádvorí, Jahve k nemu po druhýkrát takto prehovoril:
2 "Toto hovorí Jahve, ktorý utvoril zeme, vytvoril a upevnil ju – jeho meno je Jahve! – 3 Ak ma poprosíš, odpoviem ti a oznámim ti veci veľké a tajomné, o ktorých nevieš nič. 4 Lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela, o domoch tohto mesta a o palácoch judských kráľov, ktoré budú zničené obliehacími vežami a mečom; 5 o tých, ktorí bojujú proti Chaldejcom a naplnia mesto mŕtvolami, o tých, ktorých som zasiahol vo svojom hneve a rozhorčení, lebo pre ich zlobu som sa odvrátil od tohto mesta. 6 Ale teraz im prinášam liek a uzdravenie. Uzdravím ich a dám im časy blahobytu a bezpečnosti. 7 Privediem späť zajatcov Júdu a zajatcov Izraela a obnovím ich, ako boli predtým. 8 Očistím ich od všetkých hriechov, ktorými ma urazili, a odpustím im všetky zlé skutky, ktorými ma urazili, keď sa vzbúrili proti mne. 9 A to im bude príčinou radosti, chvály a slávy pred všetkými národmi zeme: keď počujú o všetkom dobrom, ktoré im preukazujem. Budú mať úctivú bázeň a strach pre všetko dobro a blahobyt, ktorý im preukážem. 10 Takto hovorí Jahve: Vy rozprávate o tomto mieste: Je rozrúcané, bez ľudí a bez zvierat, ale ešte budú znieť tu a v judských mestách i v uliciach Jeruzalema, ktoré sú pusté, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte tu budú znieť 11 výkriky radosti a veselosti, hlas ženícha a nevesty i spev tých, čo budú volať prinášajúc do Jahveho chrámu obety vďaky: Oslavujte Jahveho Cebaot, lebo Jahve je dobrý a jeho láska je večná! Lebo ja navrátim zajatcov do vlasti, kde žili predtým, hovorí Jahve. 12 Takto hovorí Jahve Cebaot: Ešte budú na tomto spustošenom mieste bez ľudí a bez dobytka a vo všetkých jeho mestách útulky, kde budú pastieri bývať so svojimi stádami. 13 V mestách na Vrchovine, v mestách na Rovine a v mestách v Negebe, v Benjamínovom kraji, v okolí Jeruzalema a v judských mestách ovce budú prechádzať pod rukou pastierov, ktorí ich počítajú, hovorí Jahve.

Inštitúcie budúcnosti

14 Pozor dajte! Prídu dni – Jahveho výrok – keď vylejem na Izraela a na Júdu všetky požehnania, ktoré som im sľúbil.
15 V tých dňoch, v tom čase, dám vyrásť Dávidovi spravodlivú ratolesť: bude udržiavať právo a spravodlivosť v krajine. 16 Za tých dní Júda bude zachránený a Jeruzalem bude žiť bezpečne. Toto je meno, ako budú volať toto Mesto: Jahve-naša-spravodlivosť. 17 Lebo toto sú Jahveho slová: Dávidovi nikdy nebude chýbať nástupca na izraelskom tróne. 18 A nikdy nebude levitským kňazom chýbať potomok, ktorý bude prichádzať predo mňa prinášať celopaly a nekrvavé obety a každodenne obetovať obety." 19 Potom Jahve oslovil Jeremiáša takto: 20 "Toto sú Jahveho slová: Ak môžete zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, takže deň a noc nenastanú v určenom čase, 21 vtedy aj moja zmluva s Dávidom, mojím sluhom, môže byť zrušená, že nebude mať syna, ktorý by panoval na jeho tróne, tiež zmluva s Levitmi, kňazmi, ktorí mi slúžia. 22 Potomstvo svojho sluhu Dávida a Levitov, ktorí mi slúžia, rozmnožím ako nespočítateľné vojsko nebeských hviezd a nesčíselné morské piesky." 23 Ďalej prehovoril Jahve k Jeremiášovi: 24 "Či si nezbadal, čo tento ľud hovorí: Jahve zavrhol tie dva rody, ktoré si vyvolil! Takto znevažujú môj ľud a nepovažujú ho už za národ. 25 Toto sú Jahveho slová: Ak prestane moja zmluva s dňom a moja zmluva s nocou, ak som nedal zákony nebu a zemi, 26 tak zavrhnem potomstvo Jakuba a môjho sluhu Dávida, že z jeho rodu prestanem vyberať panovníkov pre potomkov Abraháma, Izáka a Jakuba! Lebo privediem späť ich zajatcov a zmilujem sa nad nimi."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk