Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

32. kapitola

Kúpa poľa zárukou šťastnej budúcnosti

1 Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi v desiatom roku judského kráľa Sedekiáša, v osemnástom roku Nabuchodonozora.
2 Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem a prorok Jeremiáš bol uväznený v strážnom nádvorí paláca judského kráľa. 3 Sedekiáš, judský kráľ, ho tam uväznil so slovami: "Prečo prorokuješ takto: Toto hovorí Jahve: Toto mesto vydám do rúk babylonského kráľa. Zaujme ho. 4 Sedekiáš, judský kráľ, neunikne z rúk Chaldejcov, ale iste bude vydaný do rúk babylonského kráľa. Bude s ním hovoriť z tváre do tváre a uvidí ho na vlastné oči. 5 Sedekiáša odvedie do Babylonu, kde zostane, (kým si naňho nespomeniem. To je Jahveho výrok. Ak budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech.)" 6 Jeremiáš povedal: Jahve mi oznámil toto: 7 "Daj pozor! Príde k tebe Chanameel, syn tvojho strýka Šalluma, a povie ti: Kúp si moje pole v Anatote, lebo ty máš prednostné právo na kúpu ako najbližší príbuzný." 8 A vskutku, môj bratanec Chanameel prišiel ku mne do väzenia strážneho nádvoria, ako to Jahve predpovedal, a povedal mi: Prosím, kúp si moje anatotské pole na Benjamínovom území, lebo ty máš dedičné právo na kúpu, teda si ho kúp! Vtedy som poznal, že to bol Jahveho príkaz. 9 Kúpil som teda to pole od svojho bratanca Chanameela a odvážil som mu cenu: sedemnásť šeklov striebra. 10 Napísal som kúpnu zmluvu, zapečatil ju, dal overiť svedkom a na vážkach odvážil striebro. 11 Potom som vzal svoje kópie kúpnej zmluvy, tak zapečatenú, ako aj nezapečatenú (podľa predpisov zákonov), 12 a odovzdal som ich Baruchovi, synovi Neriáša, syna Machsiáša, v prítomnosti svojho bratanca, svedkov, ktorí podpísali kúpnu zmluvu a všetkých Júdovcov, ktorí sedeli vo dvore väzenia. 13 Pred očami všetkých som dal Baruchovi tento príkaz: 14 "Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Vezmi tieto záznamy, kúpnu zmluvu, zapečatenú i nezapečatenú, a ulož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhý čas. 15 Lebo toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Znovu sa budú kupovať domy, polia a vinice v tejto krajine." 16 Keď som kúpnu zmluvu odovzdal Baruchovi, synovi Neriáša, takto som sa modlil k Jahvemu: 17 "Ach, Pane Jahve, ty si stvoril nebo a zem svojou veľkou mocou a vystretým ramenom. Tebe nič nie je nemožné. 18 Tisícom prejavuješ svoju lásku, ale hriechy otcov tresceš na hlavách ich synov. Ó, Bože, veľký a mocný, ktorého meno je Jahve Cebaot! 19 Veľké sú tvoje plány, mocné sú tvoje skutky! Ty sleduješ správanie ľudí a odplatíš každému podľa toho, ako žije, ako podľa ovocia jeho skutkov. 20 Ty si konal znamenia a zázraky v Egyptskej krajine a robíš ich až podnes v Izraeli a medzi všetkými ľuďmi a tak si si získal meno, ktoré trvá dodnes: 21 vyviedol si svoj ľud Izrael z Egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, svojou veľkou mocou a vystretým ramenom a strašnou silou. 22 Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou prisľúbil ich otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. 23 Prišli teda a zaujali ju, ale neposlúchli tvoj hlas a nezachovávali tvoj Zákon. Nekonali, čo si im prikázal, preto si priviedol na nich všetko toto nešťastie. 24 Ach, obliehacie veže postúpili až k mestu a zaujmú ho. Chaldejci, ktorí ho obliehajú, vydobyjú ho mečom, hladom a morom. Splnili sa slová, ktoré si povedal, a ty to dobre vidíš. 25 A predsa ty, Pane Jahve, mi kážeš: Kúp si to pole za striebro a daj si ho potvrdiť svedkami, no mesto padá do rúk Chaldejcov!" 26 Vtedy Jahve povedal Jeremiášovi toto: 27 "Ja som Jahve, Boh všetkých živých bytostí. Či by pre mňa mohlo byť niečo nemožné? 28 Preto toto hovorí Jahve: Hej, toto mesto vydám do rúk Chaldejcov a babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ho zaujme. 29 Chaldejci, ktorí útočia na toto mesto, vniknú do neho, podpália ho a spália aj s domami, na strechách ktorých pálili obety Baalovi a liali tekuté obety cudzím bohom, aby ma popudzovali k hnevu. 30 Veď Izraelci a Júdovci už od mlada robia, čo je v mojich očiach zlé (synovia Izraela ma totiž stále popudzujú k hnevu svojimi skutkami). To je Jahveho výrok. 31 Veď toto mesto, odkedy ho postavili až po dnešný deň, bolo mi iba na hnev a na zlosť, preto musí zmiznúť spred mojich očí. 32 Izrael a Júda, ich králi, kniežatá, kňazi, proroci, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, všetci ma popudzovali ku hnevu svojimi hriechmi. 33 Obrátili sa mi chrbtom a odvrátili svoje tváre a keď som ich poučoval, a to stále a neúnavne, oni nechceli počúvať a prijať poučenie. 34 Postavili svoje odporné modly aj v Chráme, ktorý nesie moje meno, a zneuctili ho. 35 Postavili vyvýšené svätyne Baalovi v Doline Ben-Hinnom, aby pálili svojich synov a dcéry Molochovi. To som ja nerozkázal, ani na myseľ mi to neprišlo: spáchať takú odpornú vec a uviesť Júdu do hriechu! 36 Preto teraz takto hovorí Jahve, Boh Izraela, o tomto mieste, o ktorom si práve povedal: Mečom, hladom a morom bude vydané babylonskému kráľovi: 37 Dajte pozor, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojej zlosti, vo svojej veľkej rozhorčenosti. Privediem ich späť na toto miesto a dám im bezpečný pobyt. 38 Potom budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 39 Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, že si ma budú uctievať vždy pre svoje blaho a pre blaho svojich detí po sebe. 40 Uzavriem s nimi večnú zmluvu: neprestanem ich blahosklonne sprevádzať, vložím im do sŕdc úctivú bázeň voči mne, aby sa už odo mňa nevzdialili. 41 Budem mať radosť z nich, s radosťou im budem robiť dobre a pevne ich usadím v krajine celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 42 Lebo takto hovorí Jahve: Ako som na tento ľud dopustil celé toto veľké nešťastie, tak im spôsobím všetko dobro, ktoré som im sľúbil. 43 V tejto krajine sa budú ešte polia kupovať, hoci ty hovoríš: Je spustošená, bez ľudí a zvierat, vydaná do rúk Chaldejcov. 44 Budú kupovať polia za striebro, písať predajné zmluvy, zapečatia ich a overia svedkami, v Benjamínovom kraji, v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách na Vrchovine i v mestách na Rovine a v mestách v Negebe. Lebo ich zajatcov privediem späť." To je Jahveho výrok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk