Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

29. kapitola

List zajatcom

1 Toto je znenie listu, ktorý poslal z Jeruzalema prorok Jeremiáš pozostalým starším medzi zajatcami, ďalej kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema do Babylonu.
2 Bolo to potom, keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš so svojou kráľovskou matkou, s eunuchmi, judskými a jeruzalemskými kniežatami, s kováčmi a zámočníkmi. 3 List niesli Eleasa, syn Šafanov, a Gemariáš, syn Chilkiášov, ktorých judský kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi.a List znel: 4 "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonu: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie! 6 Žeňte sa a roďte synov a dcéry! Aj pre svojich synov berte manželky a vydávajte dcéry a ony nech rodia synov a dcéry, lebo sa tam máte rozmnožiť a neumenšiť. 7 Pracujte na pokoji mesta, do ktorého som vás zaviedol, a modlite sa zaň k Jahvemu, lebo váš pokoj závisí od jeho pokoja. 8 Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Nedajte sa zavádzať prorokmi ani veštcami, ktorí sú medzi vami, nevenujte pozornosť snom, ktoré sa vám prisnijú! 9 Lebo prorokujú lož v mojom Mene. Ja som ich vôbec neposlal – to je Jahveho výrok. 10 Lebo takto hovorí Jahve: Keď uplynie plných sedemdesiat rokov nad Babylonom, navštívim vás a splním pre vás svoj sľub šťastia, keď vás privediem späť na toto miesto. 11 Len ja viem, aké zámery mám s vami – to je Jahveho výrok –, a to zámery pokoja, a nie nešťastia, veľké a nádejné potomstvo. 12 Budete ma vzývať a keď ma prídete prosiť, ja vás vyslyším. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom. 14 Dám sa vám nájsť (– to je Jahveho výrok. Privediem vás späť zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozohnal. To je Jahveho výrok. Privediem vás späť na toto miesto, odkiaľ som vás dal odviesť do zajatia.) 15 Keďže hovoríte, že vám Jahve vzbudil prorokov v Babylone, 16 toto sú Jahveho slová o kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, a o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do zajatia. 17 Toto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Pošlem na nich meč, hlad a mor. Urobím ich podobnými tým zhnitým figám, tak skazeným, že sa nedajú jesť. 18 Budem ich prenasledovať mečom, hladom a morom. Urobím ich predmetom zdesenia pre všetky kráľovstvá zeme, kliatbou, predmetom hrôzy, posmechu a potupy medzi všetkými národmi, kde som ich rozohnal. 19 Práve ako oni nepočúvali moje slová – Jahveho výrok – keď som im bez ustania posielal svojich sluhov, prorokov, tak ste ani vy nepočúvali – to je Jahveho výrok. 20 Vy však, zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu, počujte všetci Jahveho slovo! 21 Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, o Achabovi, synovi Kolajášovom, a Sedekiášovi, synovi Maaseiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v jeho mene: Pozrite! Vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ich zabije pred vašimi očami. 22 Ich mená budú používať všetci judskí zajatci v Babylone, keď budú niekoho preklínať. Budú hovoriť: Nech Jahve naloží s tebou ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský kráľ upiekol v ohni! 23 Pretože spáchali hanebnosť v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a bez môjho poverenia v mojom mene prorokovali a čo prorokovali, bola lož. Ale ja to viem a svedčím – to je Jahveho výrok."

Proroctvo proti Šemajášovi

24 Šemajášovi z Nachlamu povedz toto:
25 "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože si poslal vlastným menom list všetkému ľudu v Jeruzaleme a kňazovi Sofoniášovi, synovi Maaseiášovmu (i všetkým kňazom), kde píšeš: 26 Teba, Sofoniáš, ustanovil Jahve za kňaza namiesto Jojadu, aby si mal dozor v Jahveho chráme nad každým exaltovaným človekom, ktorý sa hrá na proroka. Takého máš vložiť do klady a do okov. 27 Prečo teda nepotresceš Jeremiáša z Anatotu, ktorý u vás vystupuje ako prorok? 28 Veď on nám aj do Babylonu poslal odkaz: Bude to dlho trvať! Stavajte si domy a usaďte sa v nich! Vysádzajte záhrady a jedzte z nich ovocie!" 29 (No kňaz Sofoniáš prečítal ten list prorokovi Jeremiášovi.) 30 Vtedy Jahve povedal Jeremiášovi: 31 "Pošli toto posolstvo všetkým zajatcom: Toto hovorí Jahve o Šemajášovi z Nachlamu: Pretože vám prorokoval Šemajáš, hoci ja som ho neposlal, a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož, 32 preto Jahve hovorí toto: Dobre, potrescem Šemajáša z Nachlamu a jeho potomstvo. Nikto z jeho potomkov nebude žiť v tomto ľude a nedožije sa šťastia, ktoré chcem dopriať svojmu ľudu (toto je Jahveho výrok, lebo hlásal odboj proti Jahvemu)."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk