Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

23. kapitola

Mesiášske výroky. Kráľ budúcnosti

1 "Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňať ovce na mojom pasienku! Jahveho výrok.
2 Preto takto hovorí Jahve, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí majú pásť môj ľud: Vy ste nechali moje ovce porozháňať a roztratiť sa a nestarali ste sa o ne. Dobre teda! Ja sám sa postarám o vás za vaše zločiny! To je Jahveho výrok! 3 Ja sám pozháňam zbytky svojich oviec zo všetkých krajín, kam som ich porozháňal, a privediem ich späť na ich pasienky. Budú plodné a rozmnožia sa. 4 Vzbudím im pastierov, ktorí ich budú dobre pásť. Nebudú sa musieť báť ani plašiť. Ani jedna z nich sa nestratí." To je Jahveho výrok! 5 "Hľa, prídu dni – Jahveho výrok – vzbudím z Dávidovho rodu spravodlivú ratolesť, kráľa, ktorý bude vládnuť múdro a v krajine bude vykonávať právo a spravodlivosť. 6 Za jeho dní Júda bude zachránený a Izrael bude žiť bezpečne. Toto je meno, ako ho budú volať: "Jahve-naša-spravodlivosť". 7 Preto prídu dni – Jahveho výrok –, keď sa nebude prisahať: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny, 8 ale: Ako žije Jahve, ktorý vyviedol a priviedol naspäť potomkov Izraelcov zo severnej zeme a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozptýlila, aby znovu žili na svojej vlastnej pôde."

Výroky proti falošným prorokom

9 O prorokoch: Puká mi srdce v hrudi, trasiem sa na celom tele. Som ako opitý človek, ako chlap premožený vínom pre Jahveho a pre jeho sväté slová.
10 "Lebo krajina je plná cudzoložníkov, pre nich je zem prekliata a smutná, stepné pastviny vyschnuté. Zháňajú sa za zlým a svoje sily užívajú na páchanie nespravodlivosti. 11 Lebo tak prorok, ako kňaz sú bezbožní, aj vo svojom Chráme som našiel zlo, čo popáchali. To je Jahveho výrok. 12 Preto cesta sa im stane šmykľavou, za tmy sa pošmyknú a padnú na nej. Lebo privediem na nich pohromu v roku ich trestu. To je Jahveho výrok. 13 U prorokov v Samárii videl som veľa hlúpeho. Prorokovali v mene Baalovom a zavádzali môj ľud, Izrael. 14 U prorokov v Jeruzaleme som videl čosi veľmi hrozné: páchajú cudzoložstvá a klamstvá, podporujú zlých, takže nikto sa nenavráti od svojho hriechu. Tí všetci sú pre mňa ako Sodoma a Gomora." 15 Preto toto hovorí Jahve Cebaot proti prorokom: "Hľa, ja ich nakŕmim palinou a napojím otrávenou vodou, lebo bezbožný duch sa rozšíril po celom kraji od jeruzalemských prorokov." 16 Toto sú slová Jahveho Cebaot: "Nepočúvajte, čo vám títo proroci hovoria! Oni vám predkladajú prázdne klamstvá, rozprávajú výplody vlastného srdca, nič z toho nepochádza od Jahveho. 17 Odvážia sa povedať tým, čo mnou pohŕdajú: Jahve prehovoril, budete žiť v pokoji. A všetkým tým, čo žijú podľa zatvrdlivosti svojho srdca, vravia: Nič zlé sa vám nestane. 18 Ale kto z nich sa zúčastnil na Jahveho rade, kto ho videl a počul jeho slovo? Kto načúval jeho slovu a počúvol ho? 19 Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných. 20 Jahveho hnev sa neodvráti, kým nesplní a neuskutoční zámery svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko. 21 Ja som neposlal týchto prorokov a oni sa behom ponáhľajú! Nič som im nepovedal a oni prorokujú! 22 Ak sa zúčastnili na mojej rade, nech teda rozhlásia moje slová môjmu ľudu, nech ich odvrátia od zlých ciest a od zlých skutkov! 23 Či som ja Bohom iba zblízka? – To je Jahveho výrok. – A zďaleka už nie som Boh? 24 Či sa môže človek skryť do takej skrýše, aby som ho nevidel? To je Jahveho výrok. Či ja nenapĺňam nebo i zem? To je Jahveho výrok. 25 Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú lož v mojom mene. Vravia: Mal som sen! Mal som sen! 26 Dokedy budú medzi prorokmi ľudia, ktorí prorokujú lož a ohlasujú výmysly svojho srdca? 27 Myslia si, že snami, ktoré si vzájomne rozprávajú, dosiahnu, aby môj ľud zabudol na moje Meno, ako ich otcovia zabudli na moje Meno kvôli Baalovi. 28 Ak mal prorok sen, nech rozpráva, čo sa mu snívalo! A ten, ktorý dostal slovo odo mňa, nech verne prednesie moje slovo! Čo má sečka so zrnom? To je Jahveho výrok. 29 Či moje slovo nie je ako oheň? To je Jahveho výrok. Či nie je ako kladivo drviace skalu? 30 Nuž preto som proti prorokom – Jahveho výrok – ktorí si vzájomne kradnú moje slová. 31 Veru, som proti prorokom – to je Jahveho výrok – ktorí mlátia jazykom a proroctvá kujú. 32 Veru, som proti tým, ktorí prorokujú lživé sny – to je Jahveho výrok – ktorí ich rozprávajú a zavádzajú môj ľud svojimi lžami a bezočivým chvastúnstvom. Ja som ich neposlal, nedal som im poverenie a môjmu ľudu ani trocha neosožia. To je Jahveho výrok. 33 Ak sa ťa opýta tento ľud alebo nejaký prorok, alebo nejaký kňaz: "Čo je bremeno Jahveho posolstva?", odpovedz im: "Vy ste jeho bremeno a ja vás zhodím." To je Jahveho výrok! 34 Ak prorok, kňaz alebo človek z ľudu povie: "Jahveho bremeno", potrescem toho človeka i jeho rodinu. 35 Slová, ktoré máte používať medzi sebou, medzi bratmi, sú: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Jahve? 36 Ale už nespomínajte "Jahveho bremeno", inak pre každého bude bremenom jeho vlastné slovo, lebo ste prekrútili slová Jahveho Cebaot, nášho Boha! 37 Toto je spôsob, ako máš hovoriť prorokovi: Akú odpoveď ti dal Jahve? alebo: Čo povedal Boh? 38 Ale každému z vás, kto hovorí posmešne "Jahveho bremeno", Jahve hovorí toto: Preto, že používate tento výraz "Jahveho bremeno", hoci som vám odkázal: Nehovorte už "Jahveho bremeno", 39 práve preto vás vysoko zdvihnem ako bremeno a odhodím vás od seba, vás i Mesto, ktoré som ja dal vám i vašim otcom. 40 A uvalím na vás večnú hanbu a potupu večnú a nezabudnuteľnú."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk