Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 Ale kňaz Pašchur, syn Imerov, ktorý bol vrchným dozorcom v Jahveho chráme, počul Jeremiáša ohlasovať toto proroctvo. 2 Pašchur dal Jeremiáša zbičovať a vložiť ho do klady vo väzení pri hornej Benjamínovej bráne, ktorá vedie do Jahveho chrámu. 3 Nasledujúceho rána Pašchur vypustil Jeremiáša z klady. Vtedy mu Jeremiáš povedal: "Jahve ťa už nevolá Pašchur, ale Magor Missabib ("Hrôza navôkol")". 4 Lebo takto hovorí Boh: "Pozor daj! Hrôze vydám teba i tvojich priateľov. Popadajú mečom svojich nepriateľov a ty sa na to budeš pozerať! Celú Judeu vydám do rúk babylonského kráľa, odvlečie ich do Babylonu a pozabíja ich mečom. 5 Všetky bohatstvá, nahromadené v tomto meste, všetky vzácnosti, všetky poklady judských kráľov vydám do rúk ich nepriateľov. Vyplienia ich, zoberú a odnesú do Babylonu. 6 A ty, Pašchur, a všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Pôjdeš do Babylonu, tam zomrieš a tam ťa pochovajú, teba a všetkých tvojich priateľov, ktorým si prorokoval lož."

Z Jeremiášových „vyznaní“

7 Jahve, prehováral si ma, a ja som sa dal prehovoriť. Zachytil si ma a premohol. Na posmech som celý deň, posmieva sa mi každý.
8 Lebo kedykoľvek mám hovoriť, musím kričať a vyhlasovať: "Násilie! Záhuba!" Hlásanie Jahveho slova je pre mňa každodenne prameňom výčitiek a posmechu. 9 Keď som si však zaumienil: Nebudem už naňho myslieť a nebudem hovoriť v jeho Mene, vtedy jeho slovo mi bolo v srdci ako stravujúci oheň, zatvorený v mojich kostiach. S vypätím síl som sa ho snažil ovládnuť, ale nedokázal som to. 10 Počul som mnohých tajne hovoriť: Treba ho udať, túto "Hrôzu navôkol"! Udajme ho! Všetci, s ktorými som v pokoji nažíval, čakali na môj pád: "Možno sa dá oklamať, tak nad ním prevládneme a vypomstíme sa mu." 11 Ale Jahve je so mnou sťa mocný hrdina, preto moji protivníci padnú a nezvíťazia. Veľmi budú pokorení, keď zlyhajú, a na ich hanbu sa bude spomínať veľmi dlho. 12 Jahve Cebaot, ty skúmaš spravodlivého, ty vidíš ľadviny i srdce, tebe som zveril svoj spor, daj, aby som videl tvoju pomstu na nich! 13 Spievajte Jahvemu, chváľte Jahveho! Veď on vyslobodzuje dušu nešťastníka z ruky zločincov. 14 Prekliaty deň, keď som sa narodil! Nech nie je požehnaný deň, keď ma porodila moja matka! 15 Prekliaty človek, ktorý môjmu otcovi priniesol túto zvesť: "Narodilo sa ti dieťa, syn!" A tým ho veľmi potešil. 16 Nech je ten človek ako mestá, ktoré Jahve zničil bez milosti! Nech počuje poplašný pokrik za rána a vojnovú vravu na poludnie, 17 lebo ma nenechal zomrieť ešte v matkinom lone, aby mi matka bola hrobom a jej útroby ma nosili navždy. 18 Prečo som len vyšiel z lona? Aby som videl žiaľ a bôľ a svoje dni skončil v hanbe.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk