Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

1 Ale kňaz Pašchur, syn Imerov, ktorý bol vrchným dozorcom v Jahveho chráme, počul Jeremiáša ohlasovať toto proroctvo. 2 Pašchur dal Jeremiáša zbičovať a vložiť ho do klady vo väzení pri hornej Benjamínovej bráne, ktorá vedie do Jahveho chrámu. 3 Nasledujúceho rána Pašchur vypustil Jeremiáša z klady. Vtedy mu Jeremiáš povedal: "Jahve ťa už nevolá Pašchur, ale Magor Missabib ("Hrôza navôkol")". 4 Lebo takto hovorí Boh: "Pozor daj! Hrôze vydám teba i tvojich priateľov. Popadajú mečom svojich nepriateľov a ty sa na to budeš pozerať! Celú Judeu vydám do rúk babylonského kráľa, odvlečie ich do Babylonu a pozabíja ich mečom. 5 Všetky bohatstvá, nahromadené v tomto meste, všetky vzácnosti, všetky poklady judských kráľov vydám do rúk ich nepriateľov. Vyplienia ich, zoberú a odnesú do Babylonu. 6 A ty, Pašchur, a všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Pôjdeš do Babylonu, tam zomrieš a tam ťa pochovajú, teba a všetkých tvojich priateľov, ktorým si prorokoval lož."

Z Jeremiášových „vyznaní“

7 Jahve, prehováral si ma, a ja som sa dal prehovoriť. Zachytil si ma a premohol. Na posmech som celý deň, posmieva sa mi každý.
8 Lebo kedykoľvek mám hovoriť, musím kričať a vyhlasovať: "Násilie! Záhuba!" Hlásanie Jahveho slova je pre mňa každodenne prameňom výčitiek a posmechu. 9 Keď som si však zaumienil: Nebudem už naňho myslieť a nebudem hovoriť v jeho Mene, vtedy jeho slovo mi bolo v srdci ako stravujúci oheň, zatvorený v mojich kostiach. S vypätím síl som sa ho snažil ovládnuť, ale nedokázal som to. 10 Počul som mnohých tajne hovoriť: Treba ho udať, túto "Hrôzu navôkol"! Udajme ho! Všetci, s ktorými som v pokoji nažíval, čakali na môj pád: "Možno sa dá oklamať, tak nad ním prevládneme a vypomstíme sa mu." 11 Ale Jahve je so mnou sťa mocný hrdina, preto moji protivníci padnú a nezvíťazia. Veľmi budú pokorení, keď zlyhajú, a na ich hanbu sa bude spomínať veľmi dlho. 12 Jahve Cebaot, ty skúmaš spravodlivého, ty vidíš ľadviny i srdce, tebe som zveril svoj spor, daj, aby som videl tvoju pomstu na nich! 13 Spievajte Jahvemu, chváľte Jahveho! Veď on vyslobodzuje dušu nešťastníka z ruky zločincov. 14 Prekliaty deň, keď som sa narodil! Nech nie je požehnaný deň, keď ma porodila moja matka! 15 Prekliaty človek, ktorý môjmu otcovi priniesol túto zvesť: "Narodilo sa ti dieťa, syn!" A tým ho veľmi potešil. 16 Nech je ten človek ako mestá, ktoré Jahve zničil bez milosti! Nech počuje poplašný pokrik za rána a vojnovú vravu na poludnie, 17 lebo ma nenechal zomrieť ešte v matkinom lone, aby mi matka bola hrobom a jej útroby ma nosili navždy. 18 Prečo som len vyšiel z lona? Aby som videl žiaľ a bôľ a svoje dni skončil v hanbe.