Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

Prorokov život ako znamenie

1 Jahve prehovoril ku mne týmito slovami:
2 "Neber si ženu a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste! 3 Lebo takto hovorí Jahve o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, o matkách, ktoré ich zrodia, a o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine: 4 Keď zomrú na smrteľné choroby, neoplačú ich ani nepochovajú. Zostanú ležať na zemi ako hnoj. Keď zomrú mečom alebo hladom, ich mŕtvoly budú potravou nebeských vtákov a divej zveri." 5 Áno, takto hovorí Jahve: "Nevchádzaj do domu, kde je pohrebná hostina, nechoď tam nariekať ani vysloviť sústrasť, lebo tomuto ľudu som odňal svoj pokoj – to je Jahveho výrok – milosrdenstvo a zľutovanie. 6 Veľkí i malí pomrú v tejto zemi, ale nebudú pochovaní ani oplakaní, nikto sa zo smútku za nimi nezraní do krvi, ani si neostrihá vlasy. 7 Nikto nebude stolovať so smútiacim, aby ho potešil pre mŕtveho, ani mu nepodá čašu útechy nad otcom alebo matkou. 8 Nevkroč ani do domu, kde sa dáva veselá hostina, aby si si posedel s hosťami a jedol a pil. 9 Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Dajte pozor! Ja na tomto mieste umlčím pred vašimi očami a vo vašich dňoch výkriky radosti a veselosti i spevy ženícha a mladuchy. 10 Keď tomuto ľudu oznámiš všetky tieto slová, budú sa ťa pýtať: Prečo Jahve vyhlásil proti nám všetky tieto pohromy? Čo je naša vina? Aký hriech sme spáchali proti Jahvemu, svojmu Bohu? 11 Vtedy im odpovedz: Lebo vaši otcovia ma opustili – Jahveho výrok – chodili za cudzími bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Mňa však opustili a nezachovávali môj Zákon. 12 A vy ste robili ešte horšie, ako vaši otcovia. Lebo každý z vás si počína podľa svojho zatvrdlivého srdca a mňa neposlúcha. 13 Vyhodím vás teda z tejto zeme do krajiny neznámej vám i vašim otcom. Tam môžete slúžiť cudzím bohom deň i noc, lebo vám už neudelím milosť."

Návrat rozptýlených Izraelcov

14 Preto prídu dni – Jahveho výrok – keď sa nebude prisahať: "Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny,"
15 ale: "Ako žije Jahve, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozptýlil". Privediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom.

Oznámenie vpádu

16 Dajte pozor! Ja na nich pošlem mnoho rybárov – Jahveho výrok –, aby ich vylovili. Potom na nich vypustím mnoho poľovníkov, aby na nich poľovali po všetkých vrchoch a kopcoch a po všetkých skalných rozsadlinách.
17 Lebo moje oči sledujú všetky ich cesty, nemôžu sa schovať predo mnou, ani ich previnenie sa nemôže skryť pred mojím zrakom. 18 Najprv im dvojnásobne odplatím za ich previnenie a za ich hriech, pretože znesvätili moju krajinu mŕtvymi klátmi svojich modiel, naplnili moje dedičstvo svojimi Ohavami.

Obrátenie národov

19 Jahve, moja sila a moja opora, moje útočište v čase úzkosti! K tebe prídu národy od končín zeme a povedia: "Naši otcovia dostali do dedičstva iba Klam, neužitočnú Ničomnosť."
20 "Môže si vari človek urobiť bohov? Veď to nie sú bohovia! 21 Pozor dajte! Ja ich naučím, raz navždy ich naučím poznať moju ruku a moju moc, poznajú, že moje meno je Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk