Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha proroka Jeremiáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52

  Záložky

  Veľká suchota

  1 Slová, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi, keď mala nastať veľká suchota: 2 Júda má smútok, jeho mestá hynú, jeho ľud klesá k zemi, z Jeruzalema sa dvíhajú žalostné výkriky. 3 Ich pastieri posielajú chlapov na vodu, tí idú k cisternám, ale vodu nenachádzajú. Vracajú sa s prázdnymi krčahmi. Sklamaní sú a strápení, zakrývajú si hlavu. 4 Celá zem je popukaná, lebo nebolo v krajine dažďa. Roľníci sú zahanbení, zakrývajú si hlavy. 5 Aj laň na poli, čo práve porodila, opustí svoje mláďa, lebo niet trávy. 6 Divé osly stoja na kopcoch, vetria po vode ako šakaly a oči im hasnú, lebo niet trávy. 7 Zasiahni, Jahve, kvôli svojmu Menu, hoci naše hriechy svedčia proti nám! Vskutku, veľa ráz sme odpadli od teba, zhrešili sme proti tebe. 8 Ó, nádej Izraela, Jahve, jeho Záchranca v ťažkých časoch, prečo sa tváriš v tejto zemi ako cudzinec, ako cestujúci, ktorý sem odbočí iba na noc? 9 Prečo si ako bezradný človek, ako junák, ktorý nevládze pomôcť? Ty si predsa medzi nami, Jahve, veď aj tvoje meno nosíme! Neopúšťaj nás! 10 Toto hovorí Jahve o tomto ľude: "Oni sa radi potĺkajú ďaleko od mojich ciest, blúdia, kade sa im zachce! Preto Jahve nemá v nich záľubu. Teraz si spomína na ich viny a tresce ich za ich hriechy." 11 Potom mi Jahve povedal: "Neprihováraj sa v prospech tohto ľudu, za ich blaho! 12 Aj keď sa budú postiť, nevyslyším ich úpenlivú prosbu. Aj keď mi prinesú celopaly a obety nekrvavé, neprijmem ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom." 13 Ale ja som odpovedal: "Ach, Pane Jahve! Hľa, proroci im hovoria: Neuvidíte meč, nebudete trpieť hladom, ale dám vám pravý pokoj na tomto mieste." 14 Vtedy mi Jahve povedal: "Proroci prorokujú lož v mojom mene. Ja som ich neposlal, nedal som im poverenie, vôbec som im nehovoril. Prorokujú vám lživé videnia, bezcenné veštenie a sny svojich sŕdc. 15 Preto takto hovorí Jahve: Títo proroci, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich neposlal, a ktorí rozprávajú, že ani meč, ani hlad nezasiahne túto krajinu: mečom a hladom pohynú títo proroci! 16 A ľudia, ktorým oni prorokujú, budú pohodení na jeruzalemských uliciach, skosení hladom a mečom. A nebude nikto, čo by pochoval ich samých, ich ženy, ich synov a dcéry. Vylejem na nich zlo, ktoré si zasluhujú!" 17 A ty im povedz túto reč: "Moje oči ronia slzy bez prestania, dňom i nocou, lebo môj drahý národ stihla strašná pohroma, bol ranený smrteľnou ranou. 18 Ak vyjdem do poľa, vidím pobitých mečom. Ak sa vrátim do mesta, vidím hrôzy hladu. Tak prorok, ako kňaz sa túlajú krajinou a nevedia si rady." 19 Či si celkom zavrhol Júdu, alebo či sa ti Sion sprotivil? Prečo nás teda biješ tak, že nás už nik nemôže vyliečiť? Dúfali sme v pokoj, ale neprišlo nič dobré. Čakali sme, že príde čas na zacelenie rán, ale tu je nová hrôza! 20 Uznávame, Jahve, svoju bezbožnosť, vinu našich otcov. Áno, zhrešili sme proti tebe. 21 Neodvrhni nás pre česť svojho Mena! Nedovoľ, aby bol zneuctený Sion, trón tvojej Slávy! Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruš ju! 22 Či niektorý z falošných bohov pohanov môže zoslať dážď? Či azda nebo dáva dážď samo od seba? Či to nie ty, Jahve, Bože náš? V teba dúfame, lebo len ty konáš toto všetko.
 • Kniha proroka Jeremiáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)