Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Zhnitý opasok

1 Takto prehovoril ku mne Jahve: "Choď, kúp si ľanový opasok a opáš sa ním, ale do vody ho nedaj!"
2 Kúpil som si teda opasok, ako mi to Jahve nakázal, a opásal som sa ním. 3 Jahve mi povedal po druhýkrát: 4 "Vezmi opasok, ktorý si kúpil a ktorý nosíš na bedrách. Zober sa, choď k rieke Eufrat a schovaj ho tam do skalnej pukliny!" 5 Šiel som teda a schoval som ho pri Eufrate, ako mi Jahve prikázal. 6 Po mnohých dňoch mi Jahve povedal: "Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, ktorý som ti tam kázal schovať!" 7 Šiel som k Eufratu, pohľadal som opasok a vzal z miesta, kde som ho schoval. Ale videl som, že opasok je zničený, nie je súci na nič. 8 Vtedy Jahve takto ku mne prehovoril: 9 "Toto hovorí Jahve: Takto zničím Júdovu pýchu, veľkú pýchu Jeruzalema. 10 Tento zlý ľud, ktorý nechce počúvať moje slová, ale nasleduje svoje zatvrdlivé srdce a vláči sa za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, tento ľud bude ako tento opasok, ktorý nie je súci na nič. 11 Lebo ako sa opasok vinie k bokom človeka, tak som chcel, aby sa celý Izrael a celý Júda – Jahveho výrok – vinuli ku mne. Aby sa stali mojím ľudom, aby mi získali dobré meno, chválu a slávu. Ale oni nepočúvali.

Rozbité krčahy s vínom

12 Povedz im tieto slová: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Každý vínový krčah sa dá naplniť vínom! Oni ti odpovedia: Dobre vieme, že vínové krčahy sa dajú naplniť vínom.
13 Vtedy im povieš: "Takto hovorí Jahve: Hľa, ja naplním všetkých obyvateľov tejto krajiny opojením: kráľov z rodu Dávida, ktorí sedia na jeho tróne, kňazov, prorokov a všetkých obyvateľov Jeruzalema. 14 Potom ich porozbíjam jedného o druhého, otcov a synov dovedna – to je Jahveho výrok. Zničím ich bez ohľadu, bez milosti a bez ľútosti."

Výhľady na vyhnanstvo

15 Počúvajte, dajte dobrý pozor! Nebuďte spupní! To Jahve rozpráva s vami!
16 Vzdajte úctu Jahvemu, vášmu Bohu, kým nenastane tma, kým sa vám nebudú nohy potkýnať na vrchoch za súmraku, kým on nezmení svetlo, ktoré čakáte, na tmavý mrak, nepremení ho na temnotu smrti. 17 Ak neposlúchnete túto výstrahu, budem môcť iba skryte oplakávať vašu pýchu. Horko budem nariekať, moje oči budú roniť slzy, lebo Jahveho stádo ženú do zajatia.

Hrozby Jojakinovi

18 Povedz kráľovi a kráľovnej matke: Posaďte sa len hlboko dole, lebo vám spadli z hláv vaše hrdé koruny!
19 Vaše mestá v Negebe sú obľahnuté, nik ich už nevyslobodí. Celú Judeu odvádzajú do zajatia, odvádzajú do posledného chlapa.

Napomenutie Jeruzalema, ktorý sa nechce obrátiť

20 Pozrite sa hore, hľaďte len, čo to prichádza od severu! Kde je stádo, tebe zverené, ovečky, na ktoré si bol hrdý?
21 Čo povieš, keď ťa prídu potrestať tí, ktorých si ty vychoval? Proti tebe, na čele všetkých, pôjdu tvoji najbližší. Či ťa potom nezachvátia bolesti ako ženu pri pôrode? 22 Ak sa čuduješ vo svojom srdci: "Prečo prišlo na mňa toľké nešťastie?" Pre tvoje nespočetné hriechy vyzliekli ti šaty a znásilnili ťa. 23 Vari si môže černoch zmeniť svoju pleť alebo leopard svoje škvrny? A vy? Môžete robiť dobre, keď ste sa navykli na zlé? 24 Preto vás rozvejem ako plevu, ktorá odletí, keď vietor zaveje z púšte. 25 To bude tvoj údel, čiastka, ktorú som ti nameral – Jahveho výrok – lebo si ma zaprel a spoliehal sa na Lož. 26 To som ti ja vyhrnul šaty až na tvár, aby videli tvoju nahotu. 27 Ach, tvoje cudzoložstvá, tvoje výkriky rozkoše, tvoja hnusná prostitúcia! Na kopcoch i na poliach videl som tvoje Ohavy. Beda ti, Jeruzalem, celý si nečistý! Ako dlho, ako dlho budeš odkladať?