Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Zhnitý opasok

1 Takto prehovoril ku mne Jahve: "Choď, kúp si ľanový opasok a opáš sa ním, ale do vody ho nedaj!"
2 Kúpil som si teda opasok, ako mi to Jahve nakázal, a opásal som sa ním. 3 Jahve mi povedal po druhýkrát: 4 "Vezmi opasok, ktorý si kúpil a ktorý nosíš na bedrách. Zober sa, choď k rieke Eufrat a schovaj ho tam do skalnej pukliny!" 5 Šiel som teda a schoval som ho pri Eufrate, ako mi Jahve prikázal. 6 Po mnohých dňoch mi Jahve povedal: "Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, ktorý som ti tam kázal schovať!" 7 Šiel som k Eufratu, pohľadal som opasok a vzal z miesta, kde som ho schoval. Ale videl som, že opasok je zničený, nie je súci na nič. 8 Vtedy Jahve takto ku mne prehovoril: 9 "Toto hovorí Jahve: Takto zničím Júdovu pýchu, veľkú pýchu Jeruzalema. 10 Tento zlý ľud, ktorý nechce počúvať moje slová, ale nasleduje svoje zatvrdlivé srdce a vláči sa za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, tento ľud bude ako tento opasok, ktorý nie je súci na nič. 11 Lebo ako sa opasok vinie k bokom človeka, tak som chcel, aby sa celý Izrael a celý Júda – Jahveho výrok – vinuli ku mne. Aby sa stali mojím ľudom, aby mi získali dobré meno, chválu a slávu. Ale oni nepočúvali.

Rozbité krčahy s vínom

12 Povedz im tieto slová: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Každý vínový krčah sa dá naplniť vínom! Oni ti odpovedia: Dobre vieme, že vínové krčahy sa dajú naplniť vínom.
13 Vtedy im povieš: "Takto hovorí Jahve: Hľa, ja naplním všetkých obyvateľov tejto krajiny opojením: kráľov z rodu Dávida, ktorí sedia na jeho tróne, kňazov, prorokov a všetkých obyvateľov Jeruzalema. 14 Potom ich porozbíjam jedného o druhého, otcov a synov dovedna – to je Jahveho výrok. Zničím ich bez ohľadu, bez milosti a bez ľútosti."

Výhľady na vyhnanstvo

15 Počúvajte, dajte dobrý pozor! Nebuďte spupní! To Jahve rozpráva s vami!
16 Vzdajte úctu Jahvemu, vášmu Bohu, kým nenastane tma, kým sa vám nebudú nohy potkýnať na vrchoch za súmraku, kým on nezmení svetlo, ktoré čakáte, na tmavý mrak, nepremení ho na temnotu smrti. 17 Ak neposlúchnete túto výstrahu, budem môcť iba skryte oplakávať vašu pýchu. Horko budem nariekať, moje oči budú roniť slzy, lebo Jahveho stádo ženú do zajatia.

Hrozby Jojakinovi

18 Povedz kráľovi a kráľovnej matke: Posaďte sa len hlboko dole, lebo vám spadli z hláv vaše hrdé koruny!
19 Vaše mestá v Negebe sú obľahnuté, nik ich už nevyslobodí. Celú Judeu odvádzajú do zajatia, odvádzajú do posledného chlapa.

Napomenutie Jeruzalema, ktorý sa nechce obrátiť

20 Pozrite sa hore, hľaďte len, čo to prichádza od severu! Kde je stádo, tebe zverené, ovečky, na ktoré si bol hrdý?
21 Čo povieš, keď ťa prídu potrestať tí, ktorých si ty vychoval? Proti tebe, na čele všetkých, pôjdu tvoji najbližší. Či ťa potom nezachvátia bolesti ako ženu pri pôrode? 22 Ak sa čuduješ vo svojom srdci: "Prečo prišlo na mňa toľké nešťastie?" Pre tvoje nespočetné hriechy vyzliekli ti šaty a znásilnili ťa. 23 Vari si môže černoch zmeniť svoju pleť alebo leopard svoje škvrny? A vy? Môžete robiť dobre, keď ste sa navykli na zlé? 24 Preto vás rozvejem ako plevu, ktorá odletí, keď vietor zaveje z púšte. 25 To bude tvoj údel, čiastka, ktorú som ti nameral – Jahveho výrok – lebo si ma zaprel a spoliehal sa na Lož. 26 To som ti ja vyhrnul šaty až na tvár, aby videli tvoju nahotu. 27 Ach, tvoje cudzoložstvá, tvoje výkriky rozkoše, tvoja hnusná prostitúcia! Na kopcoch i na poliach videl som tvoje Ohavy. Beda ti, Jeruzalem, celý si nečistý! Ako dlho, ako dlho budeš odkladať?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk