Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

11. kapitola

Jeremiáš a slová Zmluvy

1 Slovo, ktorým sa Jahve obrátil na Jeremiáša:
2 "Počujte slová tejto zmluvy a povedzte ich Júdovcom a obyvateľom Jeruzalema! 3 Ty im povedz: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Prekliaty je človek, ktorý nezachováva slová tejto Zmluvy, 4 ktorou som zaviazal vašich otcov, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z tej taviacej pece. Povedal som im: Ak ma budete poslúchať a budete robiť všetko, čo vám prikážem, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 5 Vtedy splním prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám zem oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes." A ja som odpovedal: "Amen, Jahve!" 6 A Jahve mi povedal: "Vyhlás tieto slová v judských mestách a na jeruzalemských uliciach. Povedz: Počúvajte slová tejto zmluvy a zachovávajte ich. 7 Lebo som slávnostne upozorňoval vašich otcov, keď som ich vyviedol z Egypta až po dnešný deň. Bez ustania som ich upozorňoval slovami: Poslúchajte ma! 8 Ale oni ma neposlúchali, nevenovali mi pozornosť, ale nasledovali svoje zatvrdnuté a zlé srdce. Preto som splnil na nich všetky tresty, oznámené v tejto zmluve, ktorú som im kázal zachovávať a ktorú oni nezachovali." 9 Jahve mi povedal: "Odkrylo sa sprisahanie u Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema. 10 Vrátili sa k hriechom svojich otcov, ktorí odopreli poslušnosť mojim slovám. Aj oni nasledovali cudzích bohov a klaňali sa im. Dom Izraela a dom Júdu porušili moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. 11 Preto takto hovorí Jahve: Hľa, ja privediem na nich nešťastie, ktorému nebudú môcť uniknúť. Hoci budú ku mne volať o pomoc, nevyslyším ich. 12 Obyvatelia judských miest a Jeruzalema môžu ísť kričať o pomoc k bohom, ktorých okiadzali, ale tí ich vôbec nebudú môcť zachrániť v čase nešťastia. 13 Lebo ty, Júda, máš toľko bohov, koľko máš miest! A koľko má Jeruzalem ulíc, toľko oltárov ste postavili Hanbe, oltárov, ktoré kadia pre Baala. 14 Preto sa ty neprihováraj za tento ľud a nevysielaj za nich ani náreky, ani modlitby! Lebo nebudem počúvať, keď budú kričať ku mne vo svojom nešťastí.

Výčitky pravidelným návštevníkom Chrámu

15 Aké právo má môj drahý národ v mojom Dome? Koľko zlých skutkov popáchal! Vari sľuby a obetné mäso odoženú nešťastie, ktoré ti hrozí, že znovu zaplesáš?
16 Kedysi ťa Jahve nazval zelenou olivou, plnou nádherného ovocia. A teraz za veľkého hukotu zasiahol ju bleskom a jej vetvy spálil. 17 Jahve Cebaot, ktorý ťa zasadil, pohrozil ti nešťastím za to zlo, ktoré Izraelov dom a Júdov dom pritiahli na seba, keď ma hnevali zápalnými obetami Baalovi."

Jeremiáša prenasledujú v Anatote

18 Sám Jahve ma o tom poučil, a tak to viem. Ty si mi ukázal ich zámery.
19 A ja som bol ako dôverčivý baránok, vedený na zabitie, nevedel som, že stroja proti mne úklady: "Vytnime strom aj s jeho ovocím, vytrhnime ho zo zeme živých, nech sa jeho meno viac nespomenie!" 20 Jahve Cebaot, ty súdiš spravodlivo, ty skúmaš ľadviny a srdce, tebe som zveril svoju vec, daj, aby som videl tvoju pomstu na nich! 21 Preto takto hovorí Jahve Cebaot proti ľuďom z Anatotu, ktorí robia úklady môjmu životu a hovoria: "Neprorokuj už v Jahveho mene, inak ťa zabijeme!" 22 Preto toto hovorí Jahve Cebaot: "Potrestám ich. Ich mládenci pomrú mečom, ich synovia a dcéry pomrú hladom. 23 Ani jeden z nich nezostane nažive, lebo v roku ich trestu privediem záhubu na ľudí z Anatotu."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk