Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Prvé Izaiášovo zakročenie

1 Za čias judského kráľa Achaza, Jotamovho syna, Oziášovho vnuka, vytiahli do boja proti Jeruzalemu aramský kráľ Racon s izraelským kráľom Pekachom, Remaljahuovým synom, ale nemohli proti nemu bojovať.
2 Oznámili teda Dávidovmu domu: "Aramejci sa utáborili v Efraimsku." Tu sa srdce kráľa i srdcia ľudu začali chvieť, ako sa chvejú stromy v lese pod nárazmi vetra. 3 Vtedy povedal Jahve Izaiášovi: "Vyjdi so svojím synom Šear-Jašubom naproti Achazovi na koniec kanála Horného rybníka pri ceste, ktorá vedie na Pole valchárov, 4 a povedz mu: Pozor daj, zachovaj pokoj a neboj sa! Nech sa ti srdce neľaká tých dvoch dymiacich ohorených polien, horiaceho hnevu Racona a Aramejcov i Remaljahuovho syna. 5 Lebo Aramejci a Efraim a Remaljahuov syn sa rozhodli, že ťa zničia, hovoriac: 6 Napadnime Júdu, prestrašme ho, zmocnime sa ho a nasaďme mu za kráľa Tabeelovho syna. 7 Toto hovorí Pán Jahve: To sa nestane, nebude tak! 8 Lebo hlavným mestom Aramu je Damask a hlavou Damasku je Racon; za šesťdesiatpäť rokov Efraim prestane byť národom, 9 hoci hlavným mestom Efraimu je Samária a hlavou Samárie je Remaljahuov syn. Ak neveríte, neobstojíte!"

Druhý zákrok

10 Jahve znovu prehovoril k Achazovi slovami:
11 "Pýtaj si znak od Jahveho, svojho Boha, z hlbokého podsvetia alebo z vysokého neba!" 12 Ale Achaz odpovedal: "Nie. Nebudem skúšať Jahveho žiadajúc si znak." 13 Vtedy prišla odpoveď: "Počúvajte teda, Dávidov dom! Či vám nestačí, že skúšate trpezlivosť ľudí, že teraz chcete skúšať trpezlivosť môjho Boha? 14 Preto vám Pán sám dá znak: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. 15 Bude jesť mlieko a med, kým nebude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré. 16 Lebo skôr, než chlapec bude vedieť zavrhnúť zlé a vybrať si dobré, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa bojíš. 17 Jahve pošle na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo odo dňa, čo sa Efraim odtrhol od Júdu: pošle asýrskeho kráľa."

Oznámenie vpádu

18 Toto sa stane v ten deň: Jahve hvizdom privolá muchy z ďalekých egyptských kanálov a včely z asýrskej krajiny.
19 Priletia a všetky sa usadia v hlbokých dolinách, v skalných trhlinách, na všetkých živých plotoch a pri všetkých napájadlách. 20 V ten deň Jahve oholí britvou najatou na brehoch Eufratu, totiž asýrskym kráľom, hlavu i chlpy na nohách a oholí aj bradu. 21 Stane sa v tých dňoch, že si ľudia prichovajú po kravičke a po dvoch ovciach, 22 tie im dajú toľko mlieka, že budú jedávať smotanu, hej, smotanou a medom budú sa živiť tí, čo budú ponechaní v krajine. 23 Stane sa v tých dňoch: každé miesto, kde bývalo tisíc kusov viniča, hodných tisíc strieborných, zarastie krovím a tŕním. 24 Človek ta pôjde iba poľovať s lukom a šípmi, lebo celá zem zarastie krovím a tŕním. 25 Na vŕšky, kedysi motykou okopávané, človek nevkročí z obavy pred krovím a tŕním. Bude ich spásať dobytok a budú ich rozšliapavať barany.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk