Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Izaiášovo povolanie

1 V roku smrti kráľa Oziáša videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne a vlečka jeho rúcha napĺňala Chrám.
2 Okolo neho sa vznášali serafíni. Každý mal po šesť krídel, dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. 3 A vzájomne si prevolávali tieto slová: "Svätý, svätý, svätý je Jahve Cebaot, celá zem je plná jeho slávy." 4 A od zvuku toho hlasu triasli sa veraje brán a Chrám sa naplnil dymom. 5 Vtedy som skríkol: "Beda mi! Stratený som! Veď ja som človek nečistých perí a bývam medzi ľuďmi nečistých perí a moje oči videli Kráľa, Jahveho Cebaot." 6 Vtedy priletel ku mne jeden zo serafínov so žeravým uhlíkom, ktorý vzal kliešťami z oltára, 7 ním sa mi dotkol úst a povedal: "Pozri, toto sa dotklo tvojich perí, spadla z teba tvoja vina, tvoj hriech je odpustený." 8 Vtedy som počul hlas Pána, ktorý vravel: "Koho mám poslať? Kto bude naším poslom?" Povedal som: "Tu som ja, pošli mňa." 9 Povedal mi: "Choď a povedz tomuto ľudu: Môžete počúvať a počúvať, ale rozumieť nebudete. Môžete sa dívať a dívať, ale nebudete vidieť. 10 Rozum tohto ľudu je otupený, uši majú hluché a oči zaslepené, takže očami nemôžu vidieť ani ušami počuť, ani chápať rozumom, aby sa mohli obrátiť a boli uzdravení." 11 Vtedy som sa spýtal: "Dokedy, Pane?" A on povedal: "Kým mestá nespustnú a nebudú bez obyvateľov a domy bez ľudí, 12 kým zem nebude spustošená a pustá. Kým Jahve nevyženie ľudí ďaleko a v celej krajine nezavládne prázdnota. 13 A ak v nej zostane desatina ľudí, aj tá bude znovu zničená ako terebinta, ako dub, z ktorého pri stínaní zostal iba peň. Z toho pňa vypučí sväté semeno."