Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

66. kapitola

Výrok o Chráme

1 Takto hovorí Jahve: Nebesia sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh. Kde mi chcete postaviť dom, kde má byť miesto môjho odpočinku?
2 Veď všetko toto som vytvoril ja sám, všetko toto je moje. Jahveho výrok. Na koho mám obrátiť svoj zrak? Na biedneho a zroneného duchom, ktorý má svätú bázeň pred mojím slovom. 3 Obetujú vola, zabijú človeka; obetujú barana, uškrtia psa; obetujú zrno, nato bravčovú krv; pália kadidlo, klaňajú sa modle – takéto spôsoby si vybrali títo ľudia, ktorí majú záľubu vo svojich ošklivých obradoch! 4 Nuž, ja si vyberiem ich výsmešné spôsoby, privediem na nich, čoho sa boja, lebo som volal a nik sa neozval, hovoril som a nik nepočúval; robili, čo je zlé v mojich očiach, mali radšej to, čo sa mi nepáči.

Súd nad Jeruzalemom

5 Počúvajte Jahveho slovo, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom! Povedali vaši bratia, čo vás nenávidia, čo vás odmietajú pre moje meno: "Nech Jahve ukáže svoju slávu, aby sme videli vašu radosť!" Ale oni budú zahanbení.
6 Ten hrmiaci hlas, čo prichádza z mesta, ten hlas, čo vychádza z Chrámu, je hlas Jahveho, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom. 7 Vari žena môže porodiť dieťa bez bolestí, porodiť chlapca prv, než prídu pôrodné bolesti? 8 Kto kedy počul také niečo? Kto kedy niečo také videl? Vari sa zrodí krajina v jeden deň? Vari národ povstane zrazu? Hora Sion však, len čo zacítila bolesti, porodila svojich synov. 9 Či by som otvoril matkino lono a nedal porodiť? Hovorí Jahve. Či by som ja, ktorý dávam rodiť, materinské lono zatvoril? Hovorí Jahve. 10 Tešte sa s matkou Jeruzalemom, radujte sa nad ňou všetci, ktorí ju milujete! Plesajte s ňou od radosti všetci, ktorí ste nad ňou smútili, 11 aby ste mohli sať jej prsia a nasýtiť sa jej útechy, aby ste sali s pôžitkom z jej plného prsníka. 12 Lebo takto hovorí Jahve: Pozrite, ja obrátim k nej blahobyt ako rieku a ako rozvodnený potok bohatstvá národov; bude vás pridájať, nosiť v náručí, bude vás láskať na svojich kolenách. 13 Ja sám vás poteším, ako matka teší svoje dieťa: v Jeruzaleme nájdete potechu. 14 Keď to zakúsite, srdce sa vám rozraduje a vaše údy sa naplnia novou silou ako svieža zeleň: Jahveho ruka prejaví svoju moc voči svojim sluhom a proti svojim nepriateľom obráti svoj hnev. 15 Veď, pozrite, Jahve prichádza v ohni a jeho vozy sú ako víchor, aby ukojil svoj hrozný hnev a svoje hrozby plameňom ohňa. 16 Lebo Jahve vykoná súd nad celým ľudstvom ohňom a svojím mečom; Jahve pobije premnohých. 17 Tí, čo sa posväcujú a očisťujú v záhradných obradoch, jeden za druhým v magickom kruhu, jedia bravčové mäso, ošklivú zver a myši, všetci spolu zahynú, to je Jahveho výrok, lebo poznám ich skutky a plány.

Eschatologická reč

18 Ja prídem zhromaždiť všetky národy a ľudí všetkých jazykov; ony prídu a uvidia moju slávu.
19 Postavím medzi nimi znak a pošlem pozostalých z nich k pohanom: do Španielska, do Líbye, do Lýdie, do Frýgie, do Cilície a do Grécka a ďalekých ostrovov, ktoré ešte nepočuli rozprávať o mne a nevideli moju slávu – oni budú hlásať moje slávne skutky pohanom. 20 Zo všetkých národov privedú späť vašich bratov ako dar Jahvemu, na koňoch, na vozoch, na nosidlách, na muliciach a ťavách, na moju svätú horu do Jeruzalema – hovorí Jahve – tak ako Izraelci prinášali obety v čistých nádobách do Jahveho Domu. 21 Aj z nich si vezmem kňazov a Levitov, hovorí Jahve. 22 Lebo ako nové nebo a nová zem, ktoré tvorím, budú trvať predo mnou – Jahveho výrok – tak bude trvať vaše potomstvo a vaše meno. 23 Každý nový mesiac v deň novu a každý týždeň v sobotu príde každé telo pokloniť sa predo mnou, hovorí Jahve. 24 Keď vyjdú von, uvidia mŕtvych ľudí, čo sa vzbúrili proti mne, lebo ich červ nezomrie a ich oheň nezhasne, budú na hrôzu pre všetkých ľudí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk