Predchádzajúca kapitola

66. kapitola

Výrok o Chráme

1 Takto hovorí Jahve: Nebesia sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh. Kde mi chcete postaviť dom, kde má byť miesto môjho odpočinku?
2 Veď všetko toto som vytvoril ja sám, všetko toto je moje. Jahveho výrok. Na koho mám obrátiť svoj zrak? Na biedneho a zroneného duchom, ktorý má svätú bázeň pred mojím slovom. 3 Obetujú vola, zabijú človeka; obetujú barana, uškrtia psa; obetujú zrno, nato bravčovú krv; pália kadidlo, klaňajú sa modle – takéto spôsoby si vybrali títo ľudia, ktorí majú záľubu vo svojich ošklivých obradoch! 4 Nuž, ja si vyberiem ich výsmešné spôsoby, privediem na nich, čoho sa boja, lebo som volal a nik sa neozval, hovoril som a nik nepočúval; robili, čo je zlé v mojich očiach, mali radšej to, čo sa mi nepáči.

Súd nad Jeruzalemom

5 Počúvajte Jahveho slovo, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom! Povedali vaši bratia, čo vás nenávidia, čo vás odmietajú pre moje meno: "Nech Jahve ukáže svoju slávu, aby sme videli vašu radosť!" Ale oni budú zahanbení.
6 Ten hrmiaci hlas, čo prichádza z mesta, ten hlas, čo vychádza z Chrámu, je hlas Jahveho, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom. 7 Vari žena môže porodiť dieťa bez bolestí, porodiť chlapca prv, než prídu pôrodné bolesti? 8 Kto kedy počul také niečo? Kto kedy niečo také videl? Vari sa zrodí krajina v jeden deň? Vari národ povstane zrazu? Hora Sion však, len čo zacítila bolesti, porodila svojich synov. 9 Či by som otvoril matkino lono a nedal porodiť? Hovorí Jahve. Či by som ja, ktorý dávam rodiť, materinské lono zatvoril? Hovorí Jahve. 10 Tešte sa s matkou Jeruzalemom, radujte sa nad ňou všetci, ktorí ju milujete! Plesajte s ňou od radosti všetci, ktorí ste nad ňou smútili, 11 aby ste mohli sať jej prsia a nasýtiť sa jej útechy, aby ste sali s pôžitkom z jej plného prsníka. 12 Lebo takto hovorí Jahve: Pozrite, ja obrátim k nej blahobyt ako rieku a ako rozvodnený potok bohatstvá národov; bude vás pridájať, nosiť v náručí, bude vás láskať na svojich kolenách. 13 Ja sám vás poteším, ako matka teší svoje dieťa: v Jeruzaleme nájdete potechu. 14 Keď to zakúsite, srdce sa vám rozraduje a vaše údy sa naplnia novou silou ako svieža zeleň: Jahveho ruka prejaví svoju moc voči svojim sluhom a proti svojim nepriateľom obráti svoj hnev. 15 Veď, pozrite, Jahve prichádza v ohni a jeho vozy sú ako víchor, aby ukojil svoj hrozný hnev a svoje hrozby plameňom ohňa. 16 Lebo Jahve vykoná súd nad celým ľudstvom ohňom a svojím mečom; Jahve pobije premnohých. 17 Tí, čo sa posväcujú a očisťujú v záhradných obradoch, jeden za druhým v magickom kruhu, jedia bravčové mäso, ošklivú zver a myši, všetci spolu zahynú, to je Jahveho výrok, lebo poznám ich skutky a plány.

Eschatologická reč

18 Ja prídem zhromaždiť všetky národy a ľudí všetkých jazykov; ony prídu a uvidia moju slávu.
19 Postavím medzi nimi znak a pošlem pozostalých z nich k pohanom: do Španielska, do Líbye, do Lýdie, do Frýgie, do Cilície a do Grécka a ďalekých ostrovov, ktoré ešte nepočuli rozprávať o mne a nevideli moju slávu – oni budú hlásať moje slávne skutky pohanom. 20 Zo všetkých národov privedú späť vašich bratov ako dar Jahvemu, na koňoch, na vozoch, na nosidlách, na muliciach a ťavách, na moju svätú horu do Jeruzalema – hovorí Jahve – tak ako Izraelci prinášali obety v čistých nádobách do Jahveho Domu. 21 Aj z nich si vezmem kňazov a Levitov, hovorí Jahve. 22 Lebo ako nové nebo a nová zem, ktoré tvorím, budú trvať predo mnou – Jahveho výrok – tak bude trvať vaše potomstvo a vaše meno. 23 Každý nový mesiac v deň novu a každý týždeň v sobotu príde každé telo pokloniť sa predo mnou, hovorí Jahve. 24 Keď vyjdú von, uvidia mŕtvych ľudí, čo sa vzbúrili proti mne, lebo ich červ nezomrie a ich oheň nezhasne, budú na hrôzu pre všetkých ľudí.