Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

65. kapitola

Budúci súd

1 Dal som sa hľadať tomu, čo sa na mňa nepýtal, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Povedal som: "Tu som. Tu som," národu, ktorý moje meno nevzýval.
2 Vystieral som ruky každý deň k odbojnému ľudu, k ľuďom, čo kráčali po zlých cestách, čo nasledovali vlastné vrtochy. 3 K ľudu, čo ma popudzuje do tváre bez prestania, obetuje v záhradách, páli kadidlo na tehlách, 4 vysedáva v hrobkách, nocúva v tajných skrýšach, jedáva bravčové mäso a omáčku nečistých jedál. 5 Vravia: "Odíď, nedotýkaj sa ma, aby som ťa neposvätil." Tieto slová sú ako dym, čo ma dusí, ako oheň ustavične horiaci. 6 Veru, všetko to mám zapísané, nebudem mlčať, kým neodplatím, kým neodplatím v plnej miere 7 vaše hriechy a hriechy vašich otcov, všetky spolu, hovorí Jahve. Oni pálili kadidlo na vrchoch a urážali ma na kopcoch, nameriam im naplno za ich dávne skutky. 8 Takto hovorí Jahve: Keď nájdu v strapci šťavu, vravia: "Nezničte ho, lebo v ňom je požehnanie!" Tak urobím kvôli svojim sluhom, nezničím všetko. 9 Jakubovi dám deti a Júdovi dedičov mojich vrchov; zdedia ich moji vyvolení, moji sluhovia budú tam bývať. 10 Šaronská rovina bude pastvinou stád oviec a Áchorská dolina pastviskom rožného statku pre môj ľud, ktorý ma bude hľadať. 11 Vás všetkých, čo ste opustili Jahveho a zabúdate na moju svätú horu, čo prestierate stôl bohu šťastia a plníte pokály bohu osudu koreneným vínom, 12 vás vydám meču, všetci sa skloníte k poprave, lebo som volal a vy ste neodpovedali, hovoril som a vy ste nepočúvali, robili ste, čo bolo zlé v mojich očiach, volili ste to, čo bolo proti mojej vôli. 13 Preto takto hovorí váš Pán Jahve: Pozrite: moji sluhovia budú jesť a vy budete hladovať, pozrite: moji sluhovia budú piť a vy budete mať smäd, pozrite: moji sluhovia sa budú radovať a vy zostanete sklamaní, 14 pozrite: moji sluhovia budú plesať v šťastí svojho srdca a vy budete kričať v žalosti svojho srdca, budete kvíliť so zlomeným duchom. 15 Svoje meno zanecháte ako kliatbu medzi vyvolenými: "Tak nech ťa zabije Pán Jahve!" Ale svojim sluhom dám iné meno. 16 Tí, čo budú zvolávať požehnanie na seba na zemi, budú sa žehnať pravým Bohom a tí, čo budú prisahať na zemi, budú prisahať na pravého Boha. Na dávne utrpenie sa zabudne, v mojich očiach bude zabudnuté. 17 Lebo pozrite, ja stvorím nové nebo a novú zem. Na minulosť sa už nebude spomínať, ani na myseľ nepríde viac. 18 Tešte sa a plesajte večne nad tým, čo stvorím: lebo z Jeruzalema spravím samé plesanie a z jeho ľudu budem mať radosť. 19 Plesám nad Jeruzalemom, teším sa svojmu ľudu. nebude už počuť v ňom plač a krik. 20 Nebude tam dieťa, čo by sa dožilo iba niekoľko dní, ani starec, ktorý by sa nedožil plného veku, lebo najmladší zomrie ako storočný a kto nedosiahne sto rokov, bude považovaný za prekliateho. 21 Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich plody. 22 Nebudú už stavať, aby iný býval, nebudú už sadiť, aby iný jedol. Lebo vek môjho ľudu sa vyrovná veku stromov. Moji vyvolení budú dlho užívať, čo vytvorili ich ruky. 23 Nebudú sa ustávať nadarmo a nebudú rodiť deti pre náhlu smrť. Ale budú rod Jahvem požehnaný a s nimi aj ich potomstvo. 24 A tak, ešte ani nezavolajú, už im odpoviem, ešte budú iba hovoriť, už ich vyslyším. 25 Vlk a baránok budú sa spolu pásť, lev bude žrať slamu ako vôl a had bude žrať prach. Nebude sa páchať zlo ani pustošenie na celom mojom svätom vrchu, hovorí Jahve.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk