Predchádzajúca kapitola

65. kapitola

Budúci súd

1 Dal som sa hľadať tomu, čo sa na mňa nepýtal, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Povedal som: "Tu som. Tu som," národu, ktorý moje meno nevzýval.
2 Vystieral som ruky každý deň k odbojnému ľudu, k ľuďom, čo kráčali po zlých cestách, čo nasledovali vlastné vrtochy. 3 K ľudu, čo ma popudzuje do tváre bez prestania, obetuje v záhradách, páli kadidlo na tehlách, 4 vysedáva v hrobkách, nocúva v tajných skrýšach, jedáva bravčové mäso a omáčku nečistých jedál. 5 Vravia: "Odíď, nedotýkaj sa ma, aby som ťa neposvätil." Tieto slová sú ako dym, čo ma dusí, ako oheň ustavične horiaci. 6 Veru, všetko to mám zapísané, nebudem mlčať, kým neodplatím, kým neodplatím v plnej miere 7 vaše hriechy a hriechy vašich otcov, všetky spolu, hovorí Jahve. Oni pálili kadidlo na vrchoch a urážali ma na kopcoch, nameriam im naplno za ich dávne skutky. 8 Takto hovorí Jahve: Keď nájdu v strapci šťavu, vravia: "Nezničte ho, lebo v ňom je požehnanie!" Tak urobím kvôli svojim sluhom, nezničím všetko. 9 Jakubovi dám deti a Júdovi dedičov mojich vrchov; zdedia ich moji vyvolení, moji sluhovia budú tam bývať. 10 Šaronská rovina bude pastvinou stád oviec a Áchorská dolina pastviskom rožného statku pre môj ľud, ktorý ma bude hľadať. 11 Vás všetkých, čo ste opustili Jahveho a zabúdate na moju svätú horu, čo prestierate stôl bohu šťastia a plníte pokály bohu osudu koreneným vínom, 12 vás vydám meču, všetci sa skloníte k poprave, lebo som volal a vy ste neodpovedali, hovoril som a vy ste nepočúvali, robili ste, čo bolo zlé v mojich očiach, volili ste to, čo bolo proti mojej vôli. 13 Preto takto hovorí váš Pán Jahve: Pozrite: moji sluhovia budú jesť a vy budete hladovať, pozrite: moji sluhovia budú piť a vy budete mať smäd, pozrite: moji sluhovia sa budú radovať a vy zostanete sklamaní, 14 pozrite: moji sluhovia budú plesať v šťastí svojho srdca a vy budete kričať v žalosti svojho srdca, budete kvíliť so zlomeným duchom. 15 Svoje meno zanecháte ako kliatbu medzi vyvolenými: "Tak nech ťa zabije Pán Jahve!" Ale svojim sluhom dám iné meno. 16 Tí, čo budú zvolávať požehnanie na seba na zemi, budú sa žehnať pravým Bohom a tí, čo budú prisahať na zemi, budú prisahať na pravého Boha. Na dávne utrpenie sa zabudne, v mojich očiach bude zabudnuté. 17 Lebo pozrite, ja stvorím nové nebo a novú zem. Na minulosť sa už nebude spomínať, ani na myseľ nepríde viac. 18 Tešte sa a plesajte večne nad tým, čo stvorím: lebo z Jeruzalema spravím samé plesanie a z jeho ľudu budem mať radosť. 19 Plesám nad Jeruzalemom, teším sa svojmu ľudu. nebude už počuť v ňom plač a krik. 20 Nebude tam dieťa, čo by sa dožilo iba niekoľko dní, ani starec, ktorý by sa nedožil plného veku, lebo najmladší zomrie ako storočný a kto nedosiahne sto rokov, bude považovaný za prekliateho. 21 Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich plody. 22 Nebudú už stavať, aby iný býval, nebudú už sadiť, aby iný jedol. Lebo vek môjho ľudu sa vyrovná veku stromov. Moji vyvolení budú dlho užívať, čo vytvorili ich ruky. 23 Nebudú sa ustávať nadarmo a nebudú rodiť deti pre náhlu smrť. Ale budú rod Jahvem požehnaný a s nimi aj ich potomstvo. 24 A tak, ešte ani nezavolajú, už im odpoviem, ešte budú iba hovoriť, už ich vyslyším. 25 Vlk a baránok budú sa spolu pásť, lev bude žrať slamu ako vôl a had bude žrať prach. Nebude sa páchať zlo ani pustošenie na celom mojom svätom vrchu, hovorí Jahve.