Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

63. kapitola

Súd nad národmi

1 Kto to prichádza z Edomskej krajiny, z mesta Bocry, v odeve sfarbenom na červeno, majestátny vo svojom plášti, kráčajúci plný sily? "To som ja, ktorý hovorím pravdu, ja, ktorý mám moc zachrániť."
2 Prečo tá červeň na tvojich šatách, prečo máš odev ako ten, čo šliape hrozno v lise? 3 "Sám som šliapal v lise, nikto nebol so mnou z môjho ľudu. Šliapal som ich s veľkým hnevom, pošliapal som ich rozhorčene; ich krv striekala na moje rúcho, poškvrnil som si celé šaty. 4 Lebo mám v srdci deň pomsty, prišiel rok, v ktorom mám vykúpiť svojich. 5 Obzerám sa, ale pomocníka niet, s úzkosťou vidím, že mi nik nepomáha! Mojím pomocníkom bolo len moje rameno, pomáhalo mi len moje rozhorčenie. 6 Nahnevane som šliapal národy, zdrvil som ich rozhorčene, na zem som vylial ich krv."

Rozjímanie o dejinách Izraela

7 Vyrozprávam prejavy Jahveho lásky, všetky Jahveho činy, všetko, čo Jahve pre nás vykonal; jeho veľkú dobrotu k Izraelovmu domu, všetko, čo urobil pre nich vo svojej láske, vo svojom veľkom milosrdenstve.
8 Povedal: "Zaiste, je to môj ľud, deti, ktoré ma nesklamú" a stal sa ich záchrancom; 9 vo všetkých ich ťažkostiach nezachránil ich jeho posol či anjel, ale on sám. On sám ich vykúpil, lebo ich miloval, lebo mu ich bolo ľúto, zdvihol ich a niesol po všetky dávne dni. 10 Ale oni sa búrili a zarmucovali jeho svätého Ducha. Vtedy sa im stal nepriateľom a sám začal bojovať proti nim. 11 Nato si ľud spomenul na dávne dni a na toho, kto vytiahol svoj ľud: kde je ten, kto ich vyviedol od Nílu s pastierom svojho stáda? Kde je ten, kto vložil doň svojho svätého Ducha, 12 kto so svojou slávnou mocou kráčal po pravici Mojžišovej, kto rozdelil vody pred nimi, aby si urobil večné meno, 13 kto ich viedol hlbinami ako koňa púšťou, bez potknutia, 14 ako statok, čo zostupuje dolinou, Jahveho Duch ich viedol na odpočinok. Tak si viedol svoj ľud, aby si urobil večné meno. 15 Zhliadni z neba, pozri z tvojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja žiarlivá láska a tvoja moc? Či mi nechceš prejaviť svoj súcit a svoju lásku? 16 Veď ty si náš otec! Hoci nás Abrahám nepozná a Izrael nás neuznáva, Jahve, ty si náš otec, odpradávna máš meno "Náš Vykupiteľ". 17 Jahve, prečo nás necháš blúdiť ďaleko od tvojich ciest a dovolíš, aby nám srdcia stvrdli, že sa ťa prestávame báť? Vráť sa z lásky k svojim sluhom, z lásky ku kmeňom, svojmu dedičstvu! 18 Len nakrátko tvoj svätý ľud užíval svoje dedičstvo, naši nepriatelia pošliapali tvoju svätyňu. 19 Zostali sme ako ľud, nad ktorým si nevládol od vekov, čo nikdy nenosil tvoje meno. Kiež by si roztrhol nebesia a zostúpila – pred tvojou tvárou by sa vrchy triasli,
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk