Predchádzajúca kapitola

62. kapitola

Nádhera Jeruzalema

1 Z lásky k Sionu nemôžem mlčať, z lásky k Jeruzalemu sa nemôžem uspokojiť, kým jeho právo nevzíde ako žiara a jeho spása nevzbĺkne ako pochodeň.
2 Potom národy uvidia víťazstvo tvojich práv a všetci králi uzrú tvoju slávu, vtedy dostaneš nové meno, ktoré ti určia Jahveho ústa. 3 Budeš vencom slávy v Jahveho rukách, kráľovskou korunou v ruke svojho Boha. 4 Ľudia ťa už nebudú volať "Opustené mesto" a tvoju krajinu "Spustošená", budú ťa volať "Miláčik" a tvoju krajinu "Nevesta", lebo Jahve si ťa zamiloval a tvoja krajina je jeho nevestou. 5 Lebo ako mládenec si berie pannu, tak teba si vezme ten, čo ťa znovu zbuduje; ako ženích má radosť zo svojej nevesty, tak tvoj Boh bude mať radosť z teba. 6 Postavil som strážcov na tvoje hradby, Jeruzalem, nezatíchnu ani vo dne, ani v noci. Vy, čo pripomínate Jahvemu jeho prisľúbenia, 7 neustávajte a nedajte mu pokoja, kým neobnoví Jeruzalem a neurobí ho chválou celej zeme! 8 Jahve prisahal svojou pravicou, svojím mocným ramenom: "Nikdy už nedám tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom, cudzinci už nikdy nebudú piť tvoje víno, na ktorom si ťažko pracoval, 9 lež tí, čo žali obilie, budú ho jesť a budú chváliť Jahveho, tí, čo oberali hrozno, budú piť víno v nádvoriach mojej svätyne."

Záver

10 Vyjdite, vyjdite z brán, pripravujte cestu pre môj ľud! Budujte hradskú, dobre ju zbudujte, vyzbierajte z nej skaliská! Vztýčte zástavu pre národy!
11 Toto vyhlasuje Jahve až na kraj zeme: Povedzte Sionskej dcére: Pozri, tvoj spasiteľ prichádza. Svoju odmenu nesie si so sebou, pred ním kráčajú tí, ktorých vyslobodil. 12 Budú ich volať "Svätý ľud", "Jahvem vykúpení". A teba budú nazývať: "Vyhľadávaná", "Mesto neopustené".