Predchádzajúca kapitola

61. kapitola

Prorokovo volanie

1 Duch Pána Jahveho spočíva na mne, lebo Jahve ma pomazal; poslal ma doniesť dobrú zvesť úbohým, obviazať ranené srdcia, oznámiť slobodu zajatcom a uväzneným vyslobodenie;
2 vyhlásiť rok Jahveho milosti a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých smútiacich, 3 (aby som rozveselil plačúcich na Sione), aby som im vložil veniec namiesto popola, olej radosti namiesto sĺz žalosti, sviatočný plášť namiesto ubitého ducha. Dajú im meno: Duby spravodlivosti, zasadené Jahvem na jeho slávu. 4 Oni znovu postavia dávne rozvaliny, obnovia dávne zrúcaniny, znovu vybudujú spustošené mestá, opustené rumy po dávnych pokoleniach. 5 Cudzinci vám budú slúžiť ako pastieri stád, prisťahovalci vám budú roľníkmi a vinohradníkmi. 6 Vy sa však budete menovať Jahveho kňazmi, budú vás volať sluhami nášho Boha, budete požívať bohatstvo národov a zdedíte ich slávu. 7 Keďže dvojnásobná miera hanby a k tomu výsmech a urážky pripadli za podiel môjmu ľudu, preto dostane vo vlastnej krajine dvojnásobnú mieru bohatstva a k tomu nehynúcu radosť. 8 Lebo ja, Jahve, milujem spravodlivosť a nenávidím krádeže a krivdy, dám im prisľúbenú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. 9 Ich potomstvo bude slávne medzi národmi a ich deti v celom ľudstve. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že toto je Jahvem požehnané semeno.

Vďakyvzdanie

10 Jahve ma naplňuje veľkou radosťou, moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma pristrojil do rúcha spásy a priodial ma plášťom šťastia ako ženícha, ktorý si nasadzuje svadobnú čelenku, ako mladuchu, okrášlenú šperkami.
11 Lebo ako zo zeme vyklíči zeleň a ako záhrada zarodí, tak Pán Jahve rozvinie spravodlivosť a oslavu pred všetkými národmi.