Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Pieseň o vinici

1 Zaspievam môjmu priateľovi svoju pieseň lásky o jeho vinici: Môj priateľ mal vinicu na úrodnom úbočí.
2 Okopal ju, skálie z nej vyzbieral a vysadil ju červenou révou. Uprostred vystaval strážnu vežu a vytesal aj lis do skaly. Očakával, že mu zarodí pekné hrozno, ale ona urodila plané. 3 A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, súďte medzi mnou a mojou vinicou! 4 Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Prečo mi teda urodila plánky, keď som očakával pekné hrozno? 5 No teraz vám poviem, čo urobím svojej vinici: vytrhám živý plot, aby ju spustošili, zrúcam jej múr, aby ju pošliapali. 6 Obrátim ju na divočinu, nebude strihaná ani okopávaná, nech zarastie tŕním a bodľačím. Aj oblakom prikážem, aby na ňu nepršali dážď. 7 Lebo vinica Jahveho Cebaot je dom Izraela, obyvatelia Júdu sú jeho vybraný sad. Očakával právo a hľa, krviprelievanie, spravodlivosť a hľa, výkriky utláčaných.

Kliatby

8 Beda tým, ktorí pridávajú dom ku domu a pripájajú roľu k roli, kým všetko miesto neobsadia, takže zostanú jediní bývať v krajine!
9 V ušiach mi znie slovo Jahveho Cebaot: Veru, mnohé domy budú opustené, veľké a krásne domy budú bez obyvateľov. 10 Lebo desať jutár vinice dá necelý okov, päť meríc osiva urodí pol merice. 11 Beda tým, ktorí od včasného rána nalievajú sa opojným nápojom a vysedávajú neskoro do noci rozpálení vínom! 12 Na hostinách majú harfy a citary, tamburíny, flauty a víno, ale Jahveho dielo si nevšímajú, nevidia to, čo on urobil. 13 Preto sa môj ľud tratí, ani si to neuvedomuje, jeho šľachtici mrú hladom a jeho ľud usychá smädom. 14 Preto podsvetie roztvára svoj pažerák, rozškľabuje svoje bezodné ústa a do nich padajú šľachtici i ľud, aj so svojím hlukom a plesaním. 15 Smrteľník bol pokorený, človek bol ponížený, pyšní museli sklopiť oči. 16 Ale Jahve Cebaot sedí vysoko a súdi, svätý Boh prejavuje svoju svätosť spravodlivosťou. 17 Barance sa budú pásť ako na svojom pašienku, kozy budú spásať lány, kde sa kedysi vypásal dobytok. 18 Beda tým, čo priťahujú trest na seba ako vola na povraze a hriech ako jalovicu na žinke; 19 tým, čo hovoria: "Nech sa ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli; nech sa priblíži a uskutoční plán Svätého Izraelovho, aby sme ho poznali!" 20 Beda tým, čo zlé volajú dobrým a dobré zlým, ktorí nazývajú tmu svetlom a svetlo tmou, ktorí volajú horké sladkým a sladké horkým! 21 Beda tým, ktorí sa považujú za múdrych a sami si myslia, že sú rozumní! 22 Beda tým, ktorí sú hrdinami pri pití vína a junákmi pri miešaní liehovín, 23 čo za úplatok oslobodia vinníka a spravodlivému upierajú spravodlivosť. 24 Preto ako jazyk ohňa hltá plevy a seno v plameni zaniká, tak ich korene zhnijú a ich kvet sa rozletí ako prach, lebo odmietli zákon Jahveho Cebaot, pohrdli slovom Svätého Izraelovho.

Jahveho hnev

25 Preto vzplanul Jahveho hnev proti svojmu ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho, až sa zatriasli hory a ich mŕtvoly ležali po uliciach ako smeti. Ale týmto sa jeho hnev neutíšil, jeho ruka zostáva stále vystretá.

Výzva nájazdníkom

26 Zdvihne znak vyzývajúci do vojny ďaleký národ, hvizdom ho privolá až z konca sveta a ten pribehne ihneď a ochotne.
27 Medzi nimi nik nie je ustatý, nik sa nepotkýna, nikto nie je ospalý, nikto nedrieme, nikto si neodpasuje opasok z drieku a nikto nemá roztrhnuté remence na obuvi. 28 Šípy majú naostrené a všetky luky napnuté, kopytá ich koní, povedal by si, to kremeň, kolesá ich vozov – sťa víchor! 29 Ich rev je rev levíc, revú ako levíčatá, ručia, keď uchytia korisť, odnesú ju, kde im ju nik nevytrhne. 30 Nad ich vojskom to hučí v tom čase ako hukot mora. Ak pozrieš na zem, hľa, temnota a úzkosť, svetlo zakryli temné mrákavy.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk