Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

57. kapitola

1 Spravodlivý človek hynie a nik si to neberie k srdcu; ľudia nábožní zomierajú a nik si to nevšíma. Hej, spravodlivý človek zomiera pod náporom zla, 2 ale dosiahne pokoj; tí, čo išli priamou cestou, nájdu na svojich lôžkach odpočinok.

Proti modloslužbe

3 Teraz poďte sem vy, synovia čarodejnice, potomstvo cudzoložníka a smilnice!
4 Komu sa to vysmievate? Proti komu to otvárate ústa dokorán a vyplazujete jazyk? Vari nie ste vy deťmi hriechu, nezákonným potomstvom, 5 čo sa rozpaľuje žiadostivosťou pod terebintami a pod každým zeleným stromom? Čo zabíja deti na obetu v roklinách pri potokoch, v rozsadlinách skál? 6 Ty, žena, tvoje miesto je medzi vyhladenými skalami roklín, veru, tam patríš, veď tým si vylievala tekuté obety, im si prinášala obety nekrvavé. Či s tým mám byť spokojný? 7 Na veľkom, vysokom vrchu rozložila si si ležisko, tam si bola vystúpila obetovať obetu. 8 Vonku na dvere, na veraje, vyložila si svoj znak. Opustiac mňa odkryla si sa, rozložila na svoje široké ležisko a predávala si sa chlapom, s ktorými si rada líhala, hotová na pokyn ruky. 9 Ideš za Molochom s voňavým olejom, s premnohými voňavkami, posielaš svojich poslov ďaleko, zišla si až k podsvetiu. 10 Ustala si z premnohých pokusov, ale si nepovedala: "Je to beznádejné!" Znovu si našla svoju silu, preto neochabuješ. 11 Koho sa bojíš, koho sa strachuješ, že si mi zostala neverná? Že si na mňa nespomenieš, o mňa sa nestaráš? Vari som bol trpezlivý, a to dlhý čas, a tak sa ma nebojíš. 12 Teraz odhalím tvoju falošnú spravodlivosť a tvoje skutky, ktoré sú ti nanič. 13 Budeš kričať, aby ťa zachránili hŕby tvojich bohov, ale tých všetkých uchytí vietor, závan vzduchu ich odveje. Kto však vkladá svoju nádej vo mňa, zdedí zem, bude vlastniť moju svätú horu.

Záchrana slabých

14 Nato zaznie hlas: Stavajte cestu, stavajte a vyrovnávajte ju, odstráňte všetko, čo prekáža na ceste môjho ľudu!
15 Lebo takto hovorí Veľký a Vznešený, ktorý panuje večne a jeho meno je sväté: "Ja bývam na vysokom a svätom mieste, ale som s človekom utláčaným a pokoreným, aby som oživil ducha pokorených a vzpružil srdcia utláčaných. 16 Nechcem neustále obviňovať ani ustavične prejavovať svoj hnev, lebo inak by predo mnou omdlel duch i živé bytosti, ktoré som stvoril. 17 Hneval som sa na hriešnu žiadostivosť Izraela, bil som ho, skryl som sa pred ním nahnevaný a on sa odvrátil a šiel svojou cestou. 18 Videl som jeho správanie, ale ho uzdravím, budem ho viesť a dám útechu jemu i všetkým, čo žialia s ním. 19 Dám mu na perách vykvitnúť chválospevy: "Pokoj! Pokoj vzdialeným i blízkym, hovorí Jahve, ja ich uzdravím." 20 Ale bezbožní sú ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže utíšiť, ktorého vody vyvrhujú blato a špinu. 21 "Niet pokoja pre hriešnika," hovorí Jahve.